címzés szinonimái

főnév
 • cím, címirat, adresz (idegen)
 • ajánlás, dedikáció
 • rang, fokozat, megszólítás, méltóság, titulus (régies), titulatúra (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tanulmányoz

ige
 • megvizsgál, megszemlél, megnéz, áttekint, átvizsgál, elolvas, szemügyre vesz, búvárol
 • foglalkozik (valamivel), ismerkedik (valamivel), elemez, analizál, kutat, studíroz (bizalmas)

lelőhely

főnév
 • telep, bánya, kincsesbánya, tárház
 • forrás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a címzés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bugyogó

főnév
 • bugyi, kisnadrág
 • salavári (régies), alsónadrág
 • örvény, zúgó

belebolondul

ige
 • megőrül, beleőrül, belezavarodik, megzavarodik, eszét veszti, beleháborodik, belepistul (bizalmas), belekábul, belehülyül, belebőszül (tájnyelvi)
 • beleszeret, belehabarodik, lángra lobban (valaki iránt), beleesik, belezúg, odavan (valakiért), belegabalyodik, belebojtorodik (tájnyelvi), belebomlik (tájnyelvi)

becsület

főnév
 • becsületérzés (választékos), feddhetetlenség, tisztesség, korrektség
 • kötelességtudás, kötelességérzet, lelkiismeret
 • megbecsülés, renomé (bizalmas), respektus (idegen), presztízs
 • tisztelet, tisztességtudás, illem, illemtudás, illendőség, illedelem, emberség, jóindulat, tisztelés (tájnyelvi), móres (tájnyelvi), reverencia (idegen)

aprócska

melléknév
 • apró, kicsi, pici, picike, piciny, parányi, pindurka, picuri, pinduri, csepp, cseppnyi, pöttöm, icipici, incifinci, ipri-apró (tájnyelvi)

cégjegyzék

főnév
 • szaknévsor, szakmai regiszter, nyilvántartás

csőd

főnév
 • vagyonbukás, eladósodás, tönkremenés, fizetésképtelenség, bukás, összeomlás, kudarc, balsiker, leégés (bizalmas), felsülés, bukta (szleng), bukfenc (szleng), betli (szleng), bankrott (régies), krach (régies), konkurzus (idegen), krida (régies), plajte (régies), ruina (régies), fiaskó

kosarazik

ige
 • (bizalmas): kosárlabdázik

ágy

főnév
 • ágyikó, fekhely, fekvőhely, hálóhely, nyoszolya (régies), tollasbál, vacok, pamlag, heverő, kerevet, dívány, kanapé, rekamié, szófa (régies), priccs
 • meder, fenék, alj, bemélyedés
 • ágyás, veteményeságy, virágágy

dákó

főnév
 • lökőrúd
 • (szleng): hímvessző, tag, szerszám (szleng), farok (bizalmas), fütykös (bizalmas), hancúrléc (tréfás), kuki (bizalmas), bot (szleng)
 • (régies): handzsár (régies), szekerce

e

névmás
 • ez, ezen

fegyelem

főnév
 • fegyelmezettség, diszciplína (idegen), önfegyelem, önuralom, szigorúság, szigor, mérséklet, rend, keménység, drill (idegen), móres (régies), virga (régies), zabla (választékos), gyeplő (választékos), korda (választékos), fenyíték (régies), fegyelet (tájnyelvi)

elővigyázatosság

főnév
 • elővigyázat (választékos), óvatosság, körültekintés, figyelem, megfontoltság, megfontolás, meggondoltság, előrelátás, számítás, felkészülés, gondoskodás

cinke

főnév
 • cinege, párismadár (régies), cince (tájnyelvi), cinkusmadár (tájnyelvi), cicitár (tájnyelvi), kimpics (tájnyelvi), csincsara (tájnyelvi), nyitnikék (tájnyelvi)

briliáns I.

főnév
 • gyémánt, brill (bizalmas)

csicsóka

főnév
 • csókapityóka, csókarépa, kocirépa, pucokrépa, földialma (régies), tótrépa (régies), pityóka (tájnyelvi)
 • krumpli, burgonya

előjegyzés

főnév
 • feljegyzés, felírás, lefoglalás, rezerválás, rezerváció, nyilvántartásba vétel

család

főnév
 • família, háznép (régies), a háziak, az otthoniak, az övéi, pereputty (bizalmas)
 • nemzetség, atyafiság, rokonság, uralkodóház, ház, dinasztia (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): gyerek, ivadék, utód, cseléd (tájnyelvi), kis szolga (tájnyelvi)

bélés

főnév
 • belső, burkolás, burkolat

csiszolt

melléknév
 • (padló): gyalult, sima
 • metszett
 • finom, jól nevelt, jó modorú, kiművelt, pallérozott, választékos, kulturált, civilizált

előszó

főnév
 • bevezető, bevezetés, bemutatás, ajánlás, beköszöntő, preambulum (szaknyelvi), introdukció (szaknyelvi), előhang, prológus, exordium (régies), prefáció (régies), előbeszéd (régies), előjáték, elöljáró beszéd (régies), elővezetés (régies), előversengés (régies)