óramű szinonimái

főnév
 • óraszerkezet
 • taxaméter

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pusmog

ige
 • sugdolózik, motyog, dünnyög, suttog, susog, sugdos

túlontúl

határozószó
 • túlságosan, túlzottan, mérhetetlenül, mértéktelenül, szerfölött, szerfelett
 • nagyon
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a óramű szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyújtófa

főnév
 • sodrófa, gyúrófa, gyúró, csikolófa (tájnyelvi), serítőfa (tájnyelvi), sikárló (tájnyelvi), sikárlófa (tájnyelvi), tésztanyújtó (tájnyelvi), tésztalapító (tájnyelvi)

mohó

melléknév
 • falánk, telhetetlen, mértéktelen, nagyétkű, torkos, habzsi (tájnyelvi), zódé (tájnyelvi), pákosztos (bizalmas), faló, nyalakodó, mohos (tájnyelvi), lados (tájnyelvi)
 • kapzsi, sóvár, harácsoló, haszonleső, észér (tájnyelvi), pénzsóvár, pénzéhes, nyereséghajhász
 • (régies): hirtelen, gyors, sebes

mézeskalácsos

főnév
 • bábsütő (tájnyelvi), bábos (tájnyelvi), bábkalácsos (régies), mézesbábsütő (tájnyelvi)

megítél

ige
 • értékel, elbírál, ítéletet alkot, bírál, megállapít, jellemez, minősít, felmér, felbecsül, kimond, kinyilvánít, állást foglal, megvizsgál
 • elítél, ítélkezik (valaki fölött), kritizál, megbírál, kifogásol, ócsárol, becsmérel, leszól, leránt (bizalmas), szapul (bizalmas)
 • elrendel, odaítél, odaad

okul

ige
 • tanul, (tanulságot) merít, (tanulságot) levon
 • profitál

összetart

ige
 • összefog, egybetart, egybefog
 • egy húron pendül, egy követ fúj (valakivel), együttműködik, egyetért
 • konvergál (szaknyelvi)(szaknyelvi)

lilaakác

főnév
 • glicínia, kékakác, kúszóakác

lesül

ige
 • (étel): odasül, megég, lekap (bizalmas), lekozmásodik
 • (bőr): lebarnul, leég, lepirul, megbarnul, megfogja a nap
 • (növény): leszárad, elszárad, kiszikkad

kapiskál

ige
 • (bizalmas): ért, megért, felfog, tud
 • sejt, pedz, dereng (valakinek)

magyaros

melléknév
 • magyar, hazai, honi
 • (étel): fűszeres, csípős, nehéz
 • (szaknyelvi): hangsúlyos, ütemhangsúlyos

palántál

ige
 • ültet, palántáz, plántál (régies), dugványoz

pimaszság

főnév
 • szemtelenség, arcátlanság, packa, ripőkség, cinizmus, impertinencia (idegen), inszolencia (idegen), pofátlanság, neveletlenség, krakélerség (idegen), pökhendiség, arrogancia (idegen), szégyentelenség, tiszteletlenség

előítélet

főnév
 • elfogultság, prejudícium (szaknyelvi), balítélet (régies), megkülönböztetés, intolerancia, dogmatizmus (idegen)

szállodaköltség

főnév
 • szállásdíj, szállodaszámla

ringlispíl

főnév
 • körhinta, ördögmalom, karusszel (régies), ringlispíl (bizalmas), bolondkocsi (tájnyelvi), bolondmalom (tájnyelvi), bolondszekér (tájnyelvi), csikarittyú (tájnyelvi)

ordítozik

ige
 • kiáltozik, lármázik, hangoskodik, ricsajozik, ordibál, üvöltözik
 • veszekedik, perlekedik

nyomtatott

melléknév
 • nyomtatásos, nyomott, kiadott, megjelentetett, publikált

őrs

főnév
 • raj, szakasz, osztag, csoport
 • egység, alegység

részletfizetés

főnév
 • résztörlesztés, részfizetés

osztójel

főnév
 • perjel

mosolyog

ige
 • somolyog, bazsalyog (tájnyelvi), vigyorog, derül, mosolyít (tájnyelvi), macsalít (tájnyelvi), imolyog (tájnyelvi), pisolyog (tájnyelvi)
 • nevet Sz: fülig ér a szája; nyílik az orra alja (tájnyelvi); mosolyog, mint árpacipó a lapáton; mosolyog, mint pék macskája a forró kiflire

összegyűjt

ige
 • összehord, összeszed, akkumulál (idegen), felhalmoz, felgarmadol, egybegyűjt, gyűjt, összetarhál (pejoratív), begyűjt, felgyűjt (tájnyelvi), megszed, szerez, szert tesz, elraktároz, betakarít
 • megtakarít, összekuporgat, összekapar (bizalmas), összehoz (bizalmas), összead, összedob (bizalmas), felhalmoz, összeharácsol, félretesz, félrerak, félrerakosgat, takarékoskodik
 • összetoboroz, összeverbuvál, összedobol, összekürtöl, összetrombitál, összehív, egybehív

ridegség

főnév
 • szívtelenség, szigorúság, könyörtelenség, részvétlenség, érzéketlenség, merevség, hidegség