megbíz szinonimái

ige
 • felhatalmaz, meghatalmaz, feljogosít, kijelöl, kinevez, kiküld, delegál, akkreditál (idegen), ráruház
 • megkér, felszólít, meghagy, utasít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hajófuvarlevél

főnév
 • konosszamens (szaknyelvi)

súly

főnév
 • nehezék, nyűg, béklyó, kolonc, cölönk (régies)
 • megterhelés, teher, terhelés, rakomány, szállítmány
 • súlyzó
 • súlygolyó
 • jelentőség, fontosság, horderő
 • presztízs, nimbusz, autoritás (idegen), tekintély
 • erő, hatalom, befolyás
 • (régies): hangsúly, nyomaték
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megbíz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

malátacukor

főnév
 • maltóz (idegen)

lakk

főnév
 • fénymáz, lenolajkence, politúr (idegen), vernis (idegen), firnisz (tájnyelvi), firnájsz (tájnyelvi)
 • máz

kulcshelyzet

főnév
 • döntési helyzet, kulcspozíció (idegen), kulcsállás

kizárólag

határozószó
 • kizárólagosan, csupán, csak, csakis, csupáncsak, pusztán, tisztán, egyedül, exkluzíve (választékos)

matrica

főnév
 • (szaknyelvi): anyagminta, minta
 • lehúzós kép, levonós kép, levonó, sticker (idegen)

megpillant

ige
 • meglát, észrevesz, észlel
 • megismer, kiszúr (bizalmas), felismer, fölfedez

vés

ige
 • metsz, gravíroz (szaknyelvi), ró, karcol, mélyeszt
 • váj, mélyít
 • farag
 • (emlékezetébe vés): rögzít, megjegyez, megtanul, emléz (régies)

kétnyelvű

melléknév
 • bilingvis (szaknyelvi)

képző II.

főnév
 • szuffixum (szaknyelvi), formáns (szaknyelvi)
 • (bizalmas): tanítóképző, preparandia (régies)
 • szeminárium (régies)

gyermekotthon

főnév
 • nevelőotthon, gyermekmenhely, intézet, árvaház (régies), lelencház (régies)

kiemelkedik

ige
 • kidomborodik, kidudorodik, kiugrik, kiáll
 • kiválik, előtűnik, felbukkan
 • felemelkedik, felküzdi magát
 • kitűnik, kimagaslik, kimagasodik, felülmúl, predominál (idegen), dominál (idegen)

megszervez

ige
 • megalakít, létrehoz, megrendez, megvalósít, realizál, organizál (idegen)
 • kiépít

miként

határozószó
 • hogy?, hogyan?, miképp? miképpen?, mi módon?
 • amiként, amint, ahogy, ahogyan, amiképp, amiképpen

botrány

főnév
 • skandalum, skandál (régies), spektákulum, hűhó, cirkusz, grimbusz (bizalmas), jelenet (bizalmas), muri (bizalmas), balhé (szleng), zrí (szleng), kravál (bizalmas)
 • gyalázat, csúfság

parafa

főnév
 • paratölgy, kéregfa

nyugdíjaz

ige
 • nyugalmaz, nyugalomba helyez, nyugállományba helyez, nyugdíjba küld, penzionál (régies), kvietál (régies)
 • elbocsát, mellőz, megfoszt

megbocsáthatatlan

melléknév
 • jóvátehetetlen, menthetetlen, védhetetlen, igazolhatatlan, tarthatatlan
 • súlyos, halálos

magyarul

határozószó
 • magyar nyelven
 • magyarán, világosan, érthetően, egyértelműen, félreérthetetlenül(bizalmas)

megkedvel

ige
 • megbarátkozik, megszeret, kedvet kap (valamire), összemelegedik, beleszédül (bizalmas), beletőked (tájnyelvi), barátságot köt, közelkerül, összejön (valakivel) (bizalmas), rájön valaminek az ízére

nyes

ige
 • metsz, nyír, vág, visszavág, kurtít, csonkol, csonkít, stuccol (bizalmas)
 • csavar (labdát)

megerjed

ige
 • kiforrja magát
 • megbuggyan (bizalmas), megromlik

látás

főnév
 • a szeme világa (valakinek), látóképesség
 • szemlélet
 • tekintet, szem (tájnyelvi), visus (idegen)
 • (régies): látvány, látomás, látat (régies), jelenés, tünet
 • (választékos): látásmód

megmérgez

ige
 • megöl, intoxikál (szaknyelvi), megétet (tájnyelvi), beitat (tájnyelvi), megmételyez, megemészt
 • megfertőz, beszennyez, megront
 • elmérgesít, kiélez, tönkretesz, elront, megkeserít

nyomtatott

melléknév
 • nyomtatásos, nyomott, kiadott, megjelentetett, publikált