meghatalmaz szinonimái

ige
 • felhatalmaz, feljogosít, megbíz, kinevez, illetékessé tesz, kijelöl, megerősít, törvényesít, megnevez, hatalommal felruház (választékos), akkreditál (idegen), kiküld, delegál, plenipotenciáz (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rokkant

melléknév, főnév
 • nyomorék, fogyatékos, sérült, mozgássérült, mozgáskorlátozott, munkaképtelen, csökkent munkaképességű, kripli (durva), inaszakadt (régies), erőfogyott (régies)
 • hadirokkant, invalidus (régies)
 • roskatag, düledező, romos, rogyadozó, pusztuló

tutor

főnév
 • gyám
 • pártfogó, gyámolító, mentor (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meghatalmaz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megállapodik

ige
 • megegyezik, kiegyezik, összebeszél, szerződik (valakivel), paktál (régies), megszegődik (tájnyelvi), egyezséget köt, egyezségre jut, dűlőre jut, megbeszél, megállapodásra jut, elhatároz
 • megáll, megszáll
 • letelepedik, gyökeret ver, lehorgonyoz Sz: felüti a sátorfáját
 • kiforrja magát, megkomolyodik, lehiggad, meghiggad, megnyugszik

legfeljebb, legfölje

határozószó
 • maximum, maximo calculo (idegen), ad maximum, legfennebb (tájnyelvi)
 • hacsaknem

lányos

melléknév
 • nőies
 • pipogya, mulya, puhány, feminin, anyámasszony katonája
 • szűzies, szégyenlős, szemérmes
 • effeminált (idegen)

korcs

melléknév, főnév
 • keverék, öszvér
 • keresztezett, hibrid
 • elfajzott, elkorcsosult, elsatnyult, csenevész, degenerált (szaknyelvi)
 • (régies): fattyú, zabigyerek

megetet

ige
 • jóllakat, teletöm, belakat, felétet (tájnyelvi), enni ad, megétet (tájnyelvi), megkajáltat (szleng), megtöm, jól tart, megvendégel, traktál, lakomát ad, vendégül lát, ellát
 • (szleng): elhitet, becsap, átver (bizalmas), átejt, hazudik

megvalósíthatatlan

melléknév
 • kivihetetlen, keresztülvihetetlen, elképzelhetetlen, utópisztikus, lehetetlen, illuzórikus, impraktikábilis (idegen), elérhetetlen, halva született, életképtelen, irreális, képtelen

virtuóz

melléknév
 • bravúros, mesteri, művészi, tökéletes, utolérhetetlen

kifejezőkészség

főnév
 • expresszivitás (idegen), kifejezőerő
 • beszédkészség

kézzel-lábbal

határozószó
 • erélyesen, erőteljesen, minden erejével

hajcsat

főnév
 • hullámcsat
 • kontycsat

kimos

ige
 • kitisztít, kifehérít, áztat, kiöblít, kisúrol, kisikál, kiszappanoz, kifőz, kilötyköl (tájnyelvi), kilötyfötöl (tájnyelvi)
 • eltávolít, kiszed, kivakar
 • aláás, kiváj, alámos, szétmállaszt, elhord, széthord
 • (bizalmas): tisztáz, felment, kiment, igazol

méltányol

ige
 • elismer, értékel, megbecsül, becsül, méltat, tisztel, respektál, tisztelettel adózik, becsben tart, kitüntet, honorál, csodál, figyelembe vesz

mostani

melléknév
 • jelenlegi, aktuális, pillanatnyi, mai, jelen (választékos), effektív, folyó, folyamatban levő, kurrens (idegen)
 • friss, legutóbbi, legújabb
 • korszerű, modern
 • érvényes, hatályos

büntető I.

melléknév
 • fenyítő, megtorló, fegyelmező, bűnvádi, szankcionáló

pénzalap

főnév
 • tőke, törzsvagyon (régies), fundus (régies)

oltás2

főnév
 • szemzés, nemesítés, ojtás (tájnyelvi), inokuláció (szaknyelvi)
 • védőoltás, szuri (bizalmas)

meghazudtol

ige
 • ellentmond, megcáfol, rácáfol, letagad, tagad, elutasít, visszautasít, érvénytelenít, érvénytelennek nyilvánít, megdönt, learedál (tájnyelvi), dezavuál (idegen)
 • meghamisít, eltorzít, kiforgat, félremagyaráz

meder

főnév
 • vízágy, árok, bevágás, kanális, vályú, vágat
 • folyóágy, folyómeder

megsebesül

ige
 • megsérül, sebet kap, találat éri

odavezet

ige
 • elvezet, odavisz

megkockáztat

ige
 • merészel, megkísérel, megpróbál, felvállal, megreszkíroz (bizalmas), megreszkírol (tájnyelvi)
 • fogad, feltesz, kockára tesz
 • megemlít, felemlít, előhoz, előhozakodik, előáll, szóvá tesz, közbevet

lehull

ige
 • leesik, aláhull (választékos), porba hull (választékos), lezuhan, lepottyan, leomlik
 • lepattog, lepereg, lepotyog, leporlik, lemállik, leválik, lecsordul (tájnyelvi), ledől (tájnyelvi)
 • lefut (csillag), lehanyatlik

megtámad

ige
 • nekitámad, rátámad, ráront, rátör, megrohamoz, megrohan, megostromol, nekimegy, nekiesik, rajtaüt, kikezd (valakivel), kezet emel (valakire), bántalmaz, inzultál, támadást intéz
 • tönkre tesz, megrongál, roncsol, korrodál
 • vitat, kétségbe von, megkérdőjelez
 • megfellebbez, megpeticionál (régies)

oldat

főnév
 • szolúció (szaknyelvi)