korcs szinonimái

melléknév, főnév
 • keverék, öszvér
 • keresztezett, hibrid
 • elfajzott, elkorcsosult, elsatnyult, csenevész, degenerált (szaknyelvi)
 • (régies): fattyú, zabigyerek

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

korhol

ige
 • dorgál, pirongat, megszid, megfedd, megró, leckéztet, megszól, letol (bizalmas), lehord (bizalmas), szapul (bizalmas), ostoroz, regnál (tájnyelvi)

csemete

főnév
 • gyerek, kisgyerek, utód, ivadék, csöppség, kölyök, lurkó, purdé, öcskös (bizalmas), öcsi (bizalmas), gyerkőc, bébi (bizalmas), pici, palánta, pocok (bizalmas), poronty (bizalmas), csimota (tájnyelvi), magzat
 • dugvány, sarjadék, hajtás, magonc, oltvány, sarj, palánta, suháng (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a korcs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiver

ige
 • kiüt, kiejt, legyőz
 • kiporol, kiütöget, kipaskol, kiráz
 • csépel
 • klopfol (bizalmas), potyol (tájnyelvi)
 • kikalapál
 • kicsikar (valakiből)
 • elfeledtet, leszoktat (valamiről)
 • kikerget, elűz, elüldöz, kivesszőz
 • kihajt, kicsap
 • (verejték): ellep, elborít

kerékkötő

főnév
 • gát, akadály
 • (tájnyelvi): keréktalp, féksaru, csúszóvas, torlasz, fék
 • keréklánc

kedves I.

melléknév
 • kedvenc, kedvelt, szeretett, becses, szerelmetes (régies), tetsző (régies), amábilis (régies)
 • barátságos, szíves, kegyes (régies), nyájas, kies (régies), szívélyes, drágalátos, szeretetre méltó, megnyerő, elragadó, tám (idegen)
 • vonzó, bájos, tetszetős, angyali, aranyos, bájdús, édes, édi, cuki (bizalmas), hercig (bizalmas), tündéri, ennivaló (bizalmas), babica (tájnyelvi)

irkafirka

főnév
 • firkálás, firkálmány, ákombákom, krikszkraksz, macskakaparás (bizalmas), iromány

komplett

melléknév
 • teljes, hiánytalan, egész, tökéletes
 • normális, épelméjű, épeszű

kritizál

ige
 • bírálgat, gáncsoskodik, szid, megró, ócsárol, kifogásol, támad, szapul (bizalmas), csepül, leszól, elítél, megbélyegez, gáncsol, kicikiz (szleng), szétcincál (szleng), ledorongol (bizalmas), lehord (bizalmas)
 • bírál, megítél, értékel, kiveséz, véleményez

telkes

melléknév
 • telektulajdonos, kiskerttulajdonos
 • kisbirtokos

hipotetikus

melléknév
 • feltételezett, állítólagos, elméleti(szaknyelvi)

helyreáll

ige
 • visszaáll, helyrezökken, normalizálódik, megjavul
 • újraindul

faragás

főnév
 • vésés, metszés, rovatolás (szaknyelvi), összeeresztés (szaknyelvi), kihornyolás (szaknyelvi), nútolás (szaknyelvi), kinagyolás (szaknyelvi)
 • szobrászkodás
 • faszobor, famunka

hornyol

ige
 • rovátkol, barázdál, árkol, bordáz, recéz, kivés, kiváj, eresztékel, kanelíroz (régies), vájol (régies), völgyel (szaknyelvi)

küldönc

főnév
 • kézbesítő, levélhordó, kifutófiú, kifutó, boy (idegen), hivatalszolga, hordár (régies)
 • futár, gyorsfutár, kengyelfutó, kurír (idegen), fullajtár (régies), hírvivő, hírnök, herold (régies)
 • ordonánc (régies)

lelencház

főnév
 • gyermekmenhely, árvaház, lelenc (bizalmas), menhely

általánosítás

főnév
 • tipizálás, generalizálás, generalizáció

mókás

melléknév
 • tréfás, bolondos, játékos, bohókás, bohó, játszi, jópofa, mulatságos, vicces, mulattató, szórakoztató, mófé (tájnyelvi), figurás (tájnyelvi)
 • nevetséges, különös, furcsa, groteszk, muris (bizalmas), habókos (tájnyelvi)

meghatalmazott

főnév, melléknév
 • megbízott, kiküldött, képviselő, kirendelt, feljogosított, jogosult, felhatalmazott, illetékes, ügyvivő, közbenjáró, küldött, követ (választékos), teljhatalmú (választékos), teljhatalmazott (régies), prokurátor (régies), mandatárius (idegen), kinevezett, autentikus

kórházi

melléknév
 • klinikai, szakorvosi, ispotályos (régies), nosocomiális (szaknyelvi)

kiül

ige
 • kikoptat, elnyű, kifényesít (ruhát)
 • (régies): (büntetést) letölt, leül, lehúz
 • előreáll, kidülled
 • látszik, feltűnik, lerí (valakiről valami), kirajzolódik, leolvasható

közbeeső

melléknév
 • közbenső, közbülső, középső, közben levő
 • közbeiktatott

megfenyeget

ige
 • fenyegetődzik, ráijeszt, ráförmed, rámordul, ráröffen (tájnyelvi), ráripakodik, ráordít, rákiabál, rárivall (választékos), rátámad

köcsög

főnév
 • kancsó, korsó, csupor, szilke (tájnyelvi), bokály (régies), bumó (tájnyelvi)
 • fazék (régies)
 • (szleng): vagina (szaknyelvi)
 • (szleng): homoszexuális, homokos (szleng), buzi (durva)
 • (szleng): hülye, buta, agyalágyult, nyúlagyú (szleng), gyökér (szleng)

kérvény

főnév
 • folyamodvány, kérés, kérelem, igénylés, beadvány, instancia (idegen), petíció, kereset, libellus (idegen), fölterjesztés, felirat

közlemény

főnév
 • értesítés, nyilatkozat, kommüniké (szaknyelvi), körlevél, körözvény, tájékoztatás, tájékoztató, hirdetmény, hirdetés, deklaráció, közirat, bejelentés, bemondás, hír, tudósítás, újsághír
 • tanulmány, beszámoló, cikk, publikáció

meghajol

ige
 • bókol, hajlong, hajbókol, meghajlik
 • meghajtja magát, megsüvegel, kalapot emel
 • tisztel, tiszteleg, tiszteletet ró le
 • beadja a derekát, enged, fejet hajt, elfogad, meghódol