meghagy szinonimái

ige
 • eltesz, megtart, rezervál, felhagy (tájnyelvi), megkímél
 • félretesz, megtakarít, félrerak, megspórol (bizalmas)
 • kiad, elrendel, megparancsol, preskribál (idegen), hagyakol (tájnyelvi), rendel, lelkére köt, utasít, utasítást ad, előír, rendelkezik
 • végrendelkezik, hagyakozik (tájnyelvi), hátrahagy
 • elismer, megállapít
 • elraktároz, tartalékol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

várható

melléknév
 • lehetséges, valószínű, előrelátható, remélhető, feltehető, vélhető, gyanítható, sejthető, elképzelhető, hihető, valószerű, feltételezett, hipotetikus
 • előrelátott, tervezett, küszöbönálló, esedékes

kalimpál

ige
 • hadonászik, kapálódzik, fickándozik, rúgkapál, kalimpázik (régies, tájnyelvi), csalimpál (tájnyelvi)
 • (zongorán): pötyögtet, klimpíroz (bizalmas), klempíroz (bizalmas), klepekál (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meghagy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megakad

ige
 • elakad, megreked, megfeneklik, beleakad, megszorul, beékelődik, megbénul
 • eldugul
 • megáll, leáll, megtorpan, megrekken (régies)
 • stagnál
 • belesül, belezavarodik, megbicsaklik, elcsuklik
 • fennakad, megütközik, megbotránkozik, kiakad (szleng)

lefordít

ige
 • tolmácsol, átültet, visszaad
 • magyaráz, interpretál

lánctalp

főnév
 • hernyótalp, hernyólánc

koplalás

főnév
 • éhezés, nélkülözés, ínség, nyomor
 • böjt, diéta, fogyókúra

megereszkedik

ige
 • meglazul, lankad, petyhüdik
 • besüpped, megroggyan, megroskad
 • meggörbül, deformálódik, behajlik, belóg, lágyul, megvetemedik
 • kitágul
 • (tájnyelvi): megnedvesedik, megnyirkosodik

megúsz

ige
 • megmenekül, átvészel

viola1

főnév
 • ibolya, árvácska

kiépít

ige
 • kibővít, kifejleszt, formál, fejleszt
 • kialakít, létrehoz, létesít
 • megszervez, megteremt

kézelőgomb

főnév
 • mandzsettagomb

hágcsó

főnév
 • létra, lábtó (régies), lajtorja (régies), kötéllétra, felhágó (régies)
 • lépcső, fok, fellépő, grádics (régies)

kíméletes

melléknév
 • gyengéd, tapintatos, finom, figyelmes, óvatos, kedves, szelíd, enyhe, türelmes, béketűrő, részvétteli, diszkrét, humánus
 • megbocsátó, könyörületes, irgalmas

mellékvágány

főnév
 • kitérővágány, átrakóvágány, holtvágány, vakvágány, iparvágány, kitérő, mellékút

morzsol

ige
 • szétdörzsöl, nyomkod, fogdos, gyűr, gyűröget, tördel, moncsol (tájnyelvi), moncsál (tájnyelvi), nancsikol (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (olvasót) továbbcsúsztat, rózsafüzérrel imádkozik
 • tör, őröl, darál, aprít, porít, törmöl (tájnyelvi), zsurmol (tájnyelvi), granulál (idegen)
 • (kukoricát): lefejt, dörzsöl, dörgöl (tájnyelvi)

büdzsé

főnév
 • költségvetés, államháztartás, államkassza, állampénztár

pelenka

főnév
 • pelus (bizalmas), pelcsi (bizalmas), póka (tájnyelvi), pólya (régies)

oldalt

határozószó
 • féloldalt, oldalvást, félre

meghall

ige
 • (fülével): érzékel, észlel, felfog, tapasztal
 • kihallgat, lehallgat, megneszel
 • megtud, tudomást szerez, értesül (valamiről), fülébe jut, észrevesz, rábukkan, megszimatol, megszagol
 • odafigyel (valamire), ráfigyel (valamire), figyelembe vesz, belát, felfog, megért, felismer, ráébred, ráeszmél, tudatában van

máz

főnév
 • glanc (bizalmas), glazúr (tájnyelvi)
 • zománc, lakk, lakkozás, fénymáz, firnisz (tájnyelvi), firnájsz (tájnyelvi), kence, politúr (idegen)
 • cukorbevonat, cukorjég, cukormáz
 • (bizalmas): arcfesték, rúzs, kence (tréfás), vakolat (tréfás), smink, make up (idegen)
 • külszín, külcsín (választékos), kinézés, külső, megjelenés
 • hazugság, álca(választékos)

megritkul

ige
 • meggyérül
 • elkopik (haj), kihullik

odasúg

ige
 • megsúg, odasuttog
 • (tájnyelvi): odasuhint, odacsap

megkeményedik

ige
 • megszilárdul, megköt, megszikkad, megmerevedik, összeáll, elszarusodik (szaknyelvi), megszikkan (régies), körömködik (tájnyelvi)
 • megerősödik, megedződik
 • eldurvul, megkérgesedik, érzéketlenné válik, rideggé válik, elkövül (régies), fásul (régies), megcsontosodik (régies), megkeménykedik (tájnyelvi)
 • bekeményít (szleng)

lehangol

ige
 • nyomaszt, elkedvetlenít, elkeserít, lever, elszomorít, lesújt, letör, lelomboz (szleng), elcsüggeszt, kedvét szegi, deprimál, indiszponál (idegen), miszmahol (szleng)

megszólít

ige
 • aposztrofál (idegen), adresszál (régies), hozzáfordul, szóba áll (valakivel), szóba elegyedik (valakivel), beszédbe ered (valakivel)

olajmező

főnév
 • olajlelőhely, olajvidék