oktatófilm szinonimái

főnév
 • ismeretterjesztő film, iskolai film, kultúrfilm

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megborzad

ige
 • elborzad, megretten, elszörnyed, eliszonyodik, beleborzad, borzadály fogja el

tájfun

főnév
 • forgószél, fergeteg, szélvész
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a oktatófilm szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyersgumi

főnév
 • kaucsuk, ruggyanta (régies)

mindenesetre

határozószó
 • okvetlenül, kétségkívül, bizonyosan, bizonyára, feltétlenül, mindenképpen, bizonnyal

méreg

főnév
 • toxin (szaknyelvi), maszlag (tájnyelvi), métely (tájnyelvi), mirigy (régies), étek (tájnyelvi), etető (tájnyelvi), étő (tájnyelvi)
 • harag, fölháborodás, düh, bosszúság, indulat, fölindulás, bosszankodás, dühroham, dühkitörés, gyűlölet, epe, pipa (szleng)

megfúr

ige
 • átlyukaszt, srenkol (idegen)
 • (hajót) elsüllyeszt
 • (szleng): elgáncsol, keresztbe tesz (valakinek) (bizalmas), megtorpedóz (bizalmas), megakadályoz, megbuktat, megzavar, keresztül húz, keresztbe tesz, meghiúsít
 • (szleng): magáévá tesz, közösül, lefektet (bizalmas)

odaad

ige
 • átnyújt, átad, odanyújt, juttat, kézbesít, továbbít, továbbad, osztogat, odapasszol (bizalmas), odadob, odalök (pejoratív), odavet
 • odaajándékoz, adakozik, adományoz, odaítél, ráruház, átruház, átenged, fölkínál, odaígér
 • feláldoz, áldozatul ad, szentel (valakinek valamit)
 • ráhagy (valakire), örökül hagy
 • rábíz
 • (labdát): átad, passzol

összeér

ige
 • határos, összenyúlik, összeszolgál (tájnyelvi), összefut, érintkezik, összetalálkozik, találkozik, összejön, konvergál (szaknyelvi)(szaknyelvi)

letekeredik

ige
 • lecsavarodik, legombolyodik, lepereg, lejön, lehenteredik (tájnyelvi), lesodoringózik (tájnyelvi)

lelkierő

főnév
 • mersz, kurázsi (bizalmas), karakter, akaraterő

kakasülő

főnév
 • kakasgerenda (régies), macskafa (régies), tyúkülő (régies), tikhí (tájnyelvi)
 • (bizalmas): karzat, galéria

lövés

főnév
 • dörrenés, durranás, durrogás, puffantás, dirr-durr, lövet (régies)
 • lövészet

összetartás

főnév
 • összefogás, kollegialitás (idegen), szolidaritás, együvéfogóság (tájnyelvi), összhang, egyetértés, harmónia
 • kohézió (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): készenlét

pénzügyminiszter

főnév
 • fináncminiszter (régies)

elmegy

ige
 • (valamerre): eltávozik, távozik, odébbáll, elvonul, továbbáll, elvitorlázik, elutazik, elsétál, elmarsol (régies), elkotródik, elsomfordál, elsompolyog, elillan, elpályázik (szleng), eldzsal (szleng), kiteszi a lábát, elsiet, eltakarodik, kereket old, ellép, meglép (bizalmas), megpattan (szleng), lelécel (szleng), lekopik (szleng), elhúz (szleng), eltűz (szleng), dobbant (szleng), lelép (szleng), elszelel, elpárolog (szleng)
 • útra kel, útnak indul, útnak ered Sz: veszi a kalapját; hűlt helye támad; szedi a sátorfáját; a távozás hímes mezejére lép; elhúzza a csíkot; elhúzza a szennyest; angolosan távozik
 • odadugja a képét; odatolja a képét
 • (valaminek): beáll, elszegődik, elszerződik, bevonul, felcsap
 • (választékos): meghal, elhuny, elhalálozik, elköltözik, eltávozik az élők sorából
 • elmúlik, eltelik, elfogy, elszalad, tovatűnik, elhalad
 • (szleng): elélvez, kielégül
 • elfogadható, tűrhető, megjárja, jó, kielégítő, elcsúszik

szabadtéri

melléknév
 • kinti, nyitott, házon kívüli, külső

részben

határozószó
 • részint, egyrészt, félig, részlegesen, némileg, partim (idegen), félig-meddig, némiképpen, kissé

okvetlenül

határozószó
 • bizonyosan, mindenképp, mindenáron, mindenképpen, feltétlenül, mindenesetre, okvetlen, elkerülhetetlenül, szükségképpen, minden bizonnyal, nyilván, hogyne, persze, kétségtelenül, elmaradhatatlanul, múlhatatlanul, elengedhetetlenül, akarva, nem akarva, természetesen, ha törik, ha szakad

nyárspolgár

főnév
 • kispolgár, filiszter (választékos)

önfeláldozó

melléknév
 • áldozatos, áldozatkész, odaadó, önzetlen, altruista (választékos)

rendel

ige
 • hozat, küldet, megrendel
 • leköt, lefoglaltat
 • citál, idéz, kéret, hív, hí, küld
 • beoszt, alárendel
 • (régies): elrendel, előír, parancsol, utasít, végez, határoz, szab
 • predesztinál (régies), meghatároz
 • felír, javasol, javall, előír
 • rendelést tart, fogad

optimizmus

főnév
 • derűlátás, bizakodás, reménykedés, bizalom

mizantróp

főnév
 • embergyűlölő, emberkerülő, aszociális

örök II.

főnév
 • örökség, örökrész, hagyaték, juss (tájnyelvi), osztályrész

repülési

melléknév
 • légi, légiközlekedési