meggyőződik szinonimái

ige
 • megbizonyosodik, bizonyosságot szerez, megtapasztal, konstatál, rájön

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felszárad, fölszárad

ige
 • fölszikkad, felcikkad (tájnyelvi), kiszárad, megszárad, szárazzá lesz, fókodik (tájnyelvi), elfuvalkodik (tájnyelvi), felverődik (tájnyelvi)

ökonómus

főnév
 • közgazdász, közgazda
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meggyőződik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megad

ige
 • juttat, nyújt, szolgáltat
 • megítél, megszavaz
 • engedélyez, megenged
 • megfizet, visszafizet, kifizet, megtérít, törleszt, visszaad
 • (információt): feltüntet, megállapít, közöl
 • (megadja magát): behódol, meghódol, felad (harcot)
 • (feladatot): meghatároz, előír, megszab

lefoglal

ige
 • leköt, biztosít, fenntart, rezervál, megrendel, leelőlegez, lefoglalóz, lestoppol (bizalmas)
 • igénybe vesz, elfoglal, bitorol
 • kisajátít, szanál, elkoboz, rekvirál, konfiskál (régies), zárol, zár alá vesz, zálogol (régies), szekvesztrál (régies)

lámpaüveg

főnév
 • cilinder, lámpacilinder

kopaszt

ige
 • megtisztít, szőrtelenít, melleszt (tájnyelvi)
 • (bizalmas): kifoszt, kivetkőztet, megfej (szleng), megpumpol (szleng)

megenyhül

ige
 • felenged, fölmelegedik, meglangyosodik, meglágyul (tájnyelvi), meglappanik (tájnyelvi)
 • megszelídül, megjuhászodik, lecsillapodik, megbékül, megbocsát, kiengesztelődik, megnyugszik

megtud

ige
 • meghall, értesül, tudomást szerez, kihámoz, megtapasztal, meglát, észrevesz, kilel (tájnyelvi), kitud (tájnyelvi)
 • kiszaglász (bizalmas), neszez (tájnyelvi), kifülel, kihallgat, megneszel, megsejt
 • megtudakol, megkérdez
 • kivizsgál, kinyomoz

villog

ige
 • villódzik, villózik, csillog, csillámlik, tündörög (tájnyelvi)
 • (szem): szikrázik
 • sugárzik, tündöklik
 • fehérlik
 • (szleng): remekel, brillírozik, sziporkázik

kiélt

melléknév
 • elöregedett, enervált, fásult, kimerült, elerőtlenedett, vénhedt, nyiszlett (bizalmas)

kezdőbetű

főnév
 • iniciálé

hadsereg

főnév
 • katonaság, honvédség, ármádia (régies), sereg, had, haderő, tábor (régies), regiment

kimar

ige
 • kitép, kiszakít, kicsíp, kiváj, kivág, kikapar
 • kirág, megrág, szétrág, kiesz, kilyukaszt, koptat, (sav) megtámad, szétmállaszt, korrodál
 • eltávolít, elüldöz, gyötör, sért, bánt, rágalmaz

mellékfoglalkozás

főnév
 • mellékállás, másodállás

mormol

ige
 • (tenger): morajlik, zúg, hullámzik, háborog
 • (patak): csobog, csörgedez, cseveg (választékos), csacsog
 • (ember): dünnyög, berbitél (tájnyelvi), mörmöl (tájnyelvi)
 • darál, ismételget

buzi

melléknév, főnév
 • (szleng): homoszexuális, meleg (szleng), langyos (bizalmas), hímringyó (bizalmas), homokos (szleng), köcsög (szleng), buznyák (szleng), buzgó (szleng), buzeráns (durva)(bizalmas)

példány

főnév
 • darab, szám, minta, mustra (régies), egzemplár (régies)
 • mintapéldány, mutatvány

oldalborda

főnév
 • (bizalmas): feleség, hitves, házastárs, nej, asszony, hátizsák (szleng), oldalkocsi (szleng)

meghajlít

ige
 • meggörbít, elgörbít, meghajt (tájnyelvi), lehajlít, elhajlít, deformál, görbeszt (tájnyelvi), begörbít, homorít, megdönt, előrehajlít

maturitás

főnév
 • (régies): érettség, érett kor, felnőttkor

megrendül

ige
 • megrázkódik, megmozdul, meginog, megdől, megtántorodik, zökken, döccen
 • meghatódik, elérzékenyül
 • összerezzen, megdöbben, megijed, megrémül, megtorpan, visszariad, megdermed, összeroppan, összeomlik, tönkremegy

odanyújt

ige
 • átnyújt, átad, odaad, odatart
 • felkínál, felajánl, átenged

megkarmol

ige
 • összekarmol, megmar, megkarcol, megkapar, karcolást ejt (választékos), elkörmöz (tájnyelvi), megcsikor (tájnyelvi), megkarimzsál (tájnyelvi), megkörmöz (tájnyelvi), megkörmöl (tájnyelvi)

lehagy

ige
 • megelőz, felülmúl, túlszárnyal, túlhalad, lepipál (bizalmas), leköröz (bizalmas)

megszív

ige
 • megszí, beleszí, beleszippant, teleszív, teleszí
 • (szleng): pórul jár
 • (megszívja magát): megnedvesedik, átnedvesedik
 • teleszívja magát
 • (megszívja magát): leissza magát, lerészegedik

okvetlenül

határozószó
 • bizonyosan, mindenképp, mindenáron, mindenképpen, feltétlenül, mindenesetre, okvetlen, elkerülhetetlenül, szükségképpen, minden bizonnyal, nyilván, hogyne, persze, kétségtelenül, elmaradhatatlanul, múlhatatlanul, elengedhetetlenül, akarva, nem akarva, természetesen, ha törik, ha szakad