megtizedel szinonimái

ige
 • decimál (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gárda

főnév
 • testőrség
 • őrség
 • had, sereg, alakulat
 • milícia
 • csoport, csapat, közösség, kör, testület, munkaközösség, brigád, kollektíva, team

ködösít

ige
 • leplez, takargat
 • homályosít, megtéveszt, félrevezet, mellébeszél, elken (szleng), misztifikál (választékos), rizsázik (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megtizedel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megmoccan

ige
 • megrebben, megrezzen, fölneszel

locsoló

főnév
 • öntözőkanna, locsolókanna
 • vízfecskendő, gumitömlő, slag (bizalmas)
 • locsolóautó, locsolókocsi, öntözőkocsi
 • (húsvétkor): locsolkodó, öntözködő, öntöző

lesüllyed

ige
 • lemerül, elsüllyed, alászáll, alámerül, alábukik, leereszkedik
 • lesüpped, megsüllyed, megsüpped
 • csökken, lemegy
 • elsekélyesedik, lecsúszik, lealacsonyodik, lezüllik, deklasszálódik (idegen)

közügy

főnév
 • politikum, államügy

megszabadul

ige
 • mentesül
 • megtisztul, letesz (valamit), hátat fordít (valaminek)
 • kiszabadul, kimenekül, megmenekül
 • (tájnyelvi): megszül, világra hozza gyermekét
 • megszabadítja magát (valakitől, valamitől)
 • leráz (bizalmas), túlad (valamin), kiselejtez, kiszuperál (bizalmas), kimustrál, sutba dob, lepasszol (szleng), ejt (szleng), dob (szleng)
 • elveszt, elveszít, elkölt Sz: lerázza magáról, mint az eb a vizet(valakihez)

mintha

kötőszó
 • úgy tetszik, kvázi (bizalmas)

zúzmara

főnév
 • daraeső, hóharmat (régies), szirony (tájnyelvi), fagyosharmat (régies)
 • dér

kitart

ige
 • kinyújt, kiad
 • (pejoratív): eltart, pénzel, támogat, segít, gyámolít, fenntart, gondoskodik (valakiről)
 • (szaknyelvi): hangoztat, kizenget
 • (valaki, valami mellett): küzd, ragaszkodik (valamihez), hű (valamihez), megmarad (valami mellett), tartja magát
 • tűr, elszenved, elvisel, kibír, kiáll
 • (tájnyelvi): eltart, elegendő (valameddig), elég, megmarad

kirajzik

ige
 • kiköltözik, kivonul
 • kitódul, kiárad

hátrapillant

ige
 • hátranéz, hátratekint, visszapillant, visszanéz, visszatekint, hátravillant (tájnyelvi)

kollaborál

ige
 • együttműködik, összedolgozik

mormog

ige
 • (medve): dörmög, brummog, mörmöl (tájnyelvi), mammog (tájnyelvi)
 • (ember): dünnyög, motyog, pusmog, böstörög (tájnyelvi), dummog (tájnyelvi), mormojál (tájnyelvi), nyömmögél, somrog (tájnyelvi), zsennyeg (tájnyelvi), a szakállába morog, a bajsza alatt beszél

nemigen

határozószó
 • alig, aligha, ritkán, nagy ritkán, bajosan

cserkész2

főnév
 • (régies): erdőőr, nyomkereső, kutató, cirkáló
 • kiscserkész

privatizáció

főnév
 • magánosítás, magánkézbe adás, privatizálás

összefoglaló II.

főnév
 • összefoglalás, kivonat, áttekintés, szinopszis (idegen), rezümé (választékos)
 • kompendium (idegen)

megtöröl, megtörül

ige
 • letöröl, (edényt) eltöröl, megfényesít, megdörgöl, megtisztít

meglazít

ige
 • lazít, enged, kienged, kiereszt, megold, kioldoz, kibont, kibogoz, megbont, kitágít, elernyeszt, megereszt, megenged, borzít (tájnyelvi)
 • (kapcsolatot): gyengít, felbont, elhanyagol

mesebeszéd

főnév
 • (bizalmas): koholmány, híresztelés, mendemonda, szófia beszéd (régies), dajkamese, halandzsa (bizalmas), szódara (tájnyelvi), mese habbal (bizalmas), mese mese, meskete, smonca (szleng), lárifári, szóbeszéd, mellébeszélés Sz: hol volt, hol nem volt-féle beszéd; királyfia Kis Miklós beszéde

öröklött

melléknév
 • örökölt, származott, hátrahagyott, ősi Sz: úgy maradt rá, mint a szamárra a füle
 • veleszületett, átörökölt, örökletes, genetikai, családi

melegház

főnév
 • üvegház, növényház, orangerie (idegen), hajtató
 • fóliasátor
 • télikert

lúg

főnév
 • lúgkő, marónátron, nátrium-hidroxid (szaknyelvi), marószóda (tájnyelvi), marólúg, bázis (szaknyelvi)

mikroszkóp

főnév
 • górcső (régies)

összedolgoz

ige
 • összegyúr, egybedolgoz, összekever
 • összekopíroz
 • összevarr, egybeilleszt