brillíroz, brillíroz szinonimái

ige
 • remekel, jeleskedik, csillog, tündököl, ragyog, sziporkázik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

akkumuláció

főnév
 • fölhalmozás, felhalmozódás, felgyülemlés, halmozódás, akkumulálás, akkumulálódás

fejkötő

főnév
 • főkötő, fejkendő, kendő, bóbita, párta (régies), csepesz (tájnyelvi), bodréjos (tájnyelvi), bodros (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a brillíroz, brillíroz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bodros

melléknév
 • (tájnyelvi): fodros, fodrozott
 • göndör, bondor (tájnyelvi), bodréjos (tájnyelvi), bongyor (tájnyelvi)

bányászik

ige
 • fejt, kifejt, kitermel, ás, kiás, bont, kiaknáz, váj, kiváj, jöveszt (szaknyelvi)
 • felkutat, kutakodik, keresgél, megkeres, utánajár, átkutat, kikutat

autogram

főnév
 • aláírás

alkalmaz

ige
 • használ, felhasznál, igénybe vesz, bánik (valamivel), boldogul (valamivel), él (valamivel)
 • gyakorol, űz, folytat
 • foglalkoztat, szerződtet, fogad, felfogad, fölvesz, megbíz, kenyeret ad (valakinek) (régies), fizet, bérel, felbérel, szegődtet (tájnyelvi)
 • vonatkoztat, foganatosít, átvisz, átfordít, lefordít, ráhúz (valamit valamire) (bizalmas)
 • átdolgoz, adaptál, átültet, hangszerel

borult, borús

melléknév
 • felhős, felleges (választékos), borongós, esős, szürke, ködös, esőre hajló, viharos, sötét, homályos, bogdányos (tájnyelvi)
 • mélabús, melankolikus, lehangolt, szomorú, bánatos, bús, búskomor, komor, levert, nyomott, deprimált, morózus, gyászos

csatlakozás

főnév
 • belépés, szegődés, társulás, kapcsolódás, állás (valakibe), pártolás (valahova)
 • hozzájárulás, beleegyezés, egyetértés, jóváhagyás, helyeslés, megerősítés
 • összeköttetés, kapcsolat, átszállás

kivonul

ige
 • kimegy, eltávozik, kitakarodik
 • kiszáll, kirajzik, kirukkol (régies), felvonul

cserkész2

főnév
 • (régies): erdőőr, nyomkereső, kutató, cirkáló
 • kiscserkész

dicshimnusz

főnév
 • dicséret, dicsőítés, magasztalás, áradozás, hozsanna, elógium (idegen), panegirisz (szaknyelvi), ditirambus (szaknyelvi)

észrevesz

ige
 • érzékel, észlel, kiolvas, obszervál (idegen), percipiál (idegen), meglát, megpillant, felfedez, felfigyel (valakire, valamire), figyelmes lesz (valamire, valakire), kiszúr (bizalmas)
 • megérez, megsejt, megneszel, megeszel (tájnyelvi), megszagol, felfog, tudomásul vesz, tudatosít, konstatál, tapasztal, megtud
 • rájön, átlát, felismer, ráeszmél, rádöbben

elkóborol

ige
 • elkóborog, elkószál, elkalandozik, elbarangol, elcsatangol, elcsámborog, elcselleng, eltéved, elkódorog (tájnyelvi), elkóricál (tájnyelvi), elbóklászik (tájnyelvi), elbitangol (tájnyelvi)

búb

főnév
 • kinövés, kidudorodás, púp (tájnyelvi)
 • bóbita, tollbokréta, bugolya (régies)

biztosan

határozószó
 • bizonyára, bizonyosan, bizonnyal, bízvást, kétségtelenül, kétségbevonhatatlanul, kétségen kívül, kétségkívül, okvetlenül, tagadhatatlanul, vitathatatlanul, bizton (régies)

cinkos

főnév
 • bűnrészes, bűntárs, bűnsegéd (szaknyelvi), tettestárs, cinkostárs, bajtárs, szövetséges, kollaboráns (idegen), haver (bizalmas), segítőtárs, kebelbarát, pajtás, cimbora, raló (tájnyelvi)
 • (régies): játékos, alakos, komédiás, táncos

elhív

ige
 • elszólít (választékos), magához kér

bútorozatlan

melléknév
 • berendezetlen

beáll

ige
 • behúzódik, bemegy
 • belép, csatlakozik, munkába áll, munkát vállal, felcsap (valaminek), elszegődik, (állást) elfoglal, beszerződik, elmegy (valaminek)
 • (évszak): beköszönt, bekövetkezik, elkezdődik, megkezdődik
 • (szleng): lerészegedik, berúg, elkábul, felönt a garatra

csakhogy II.

határozószó
 • végre, végre-valahára, valahára, végtére
 • kevés híján, kis híján, majdnem, csaknem

elkér

ige
 • kölcsönkér, kölcsönöz, kikönyörög, kisír, elkunyerál (bizalmas)
 • kér, felszámít, számít, fizettet