lebeszél szinonimái

ige
 • eltanácsol, eltérít (szándékától), elriaszt, eltántorít, óva int
 • lemondat
 • (régies): leszól

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megjelenít

ige
 • megelevenít, bemutat, ábrázol, formál, szemléltet, megszemélyesít, leír, visszaad, éreztet, kifejez, mutat, tükröz, érzékeltet, felidéz, jellemez, előad, láthatóvá tesz, elénk állít, kivetít (választékos)
 • alakít, megtestesít, játszik, eljátszik, domborít (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lebeszél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kútágas

főnév
 • ágas, gerenda (régies)

kitüntet

ige
 • megjutalmaz, díjaz, koszorúz (régies), dekorál (régies), elismer
 • megtisztel, kegyel, szimpatizál, favorizál, megkülönböztet (valakin)

kirendel

ige
 • kiküld, kivezényel, kiparancsol
 • kinevez, kijelöl, kiszab (régies), delegál

kénye-kedve

személyragos főnév
 • tetszése, kívánsága, akarata, önkénye

lángvirág

főnév
 • lampionvirág, flox

libikóka

főnév
 • mérleghinta, hinta, himba (tájnyelvi)

tüntet

ige
 • tiltakozik, felvonul, kivonul, demonstrál, manifesztál (idegen)
 • (valamivel): dicsekszik, henceg, kérkedik, felvág, fitogtat

ismert

melléknév
 • ismerős, elterjedt, általános, köztudomású, köztudott, közismert, közhírű, közszájon forgó, tudvalévő, ismeretes, nyilvánvaló, publikus, elfogadott, hagyományos, használt
 • nevezetes, jelentős, nagyhírű, neves, prominens (idegen), nagynevű, hírneves, híres, tekintélyes
 • hírhedt (régies), cégéres (pejoratív), címeres (pejoratív)

ingerült

melléknév
 • indulatos, haragos, dühös, bosszús, ideges, ingerlékeny, izgatott, felindult, mérges, haragos, haragvó, felpaprikázott, paprikás (bizalmas), zabos (bizalmas), harapós, morcos, rosszkedvű, epés

fikció

főnév
 • koholmány, kitaláció, kitalálás, elmeszülemény, képzelődés, agyrém, képzelem (régies)
 • feltevés, feltételezés

jegyzőkönyv

főnév
 • tanácskönyv (régies), protokollum (régies)
 • (választékos): notesz, jegyzetfüzet, jegyzettömb

lövöldöz

ige
 • lődöz, lő, tüzel, pufogtat (bizalmas), durrogtat (bizalmas), puskázik (régies), pifpafoz (régies)
 • hajigál, dobál, szór

megdöbbenés

főnév
 • meghökkenés, megrendülés, döbbenet, megrökönyödés, elképedés, konsternáció (idegen), perplexitás (idegen), megbotránkozás

bauxit

főnév
 • alumíniumérc

nyomozás

főnév
 • keresés, kutatás, vizsgálat, fürkészés, szimatolás, kémkedés, szaglászás, érdeklődés, kérdezősködés, szondázás, puhatolás, invesztigálás (szaknyelvi), tudakolás, vizsgálódás, búvárkodás, szemrevételezés, vizslatás, kémlelés

mikrofon

főnév
 • megafon, beszélő

lebuj

főnév
 • kocsma, italmérés, ivó (régies), csárda, csehó (szleng), zugkocsma, pálinkamérés, csapszék, snapszbutik (régies), spelunka (régies), lebuki (tájnyelvi), gugyori (tájnyelvi), kricsmi (szleng), krimó (szleng), piálda (szleng), itató (szleng), brájzli (szleng), spí (szleng), köpködő (szleng), késdobáló (szleng), kóceráj (pejoratív)
 • bordély, bordélyház, kupleráj

kunyerál

ige
 • kunyorál, könyörög, kér, rimánkodik, koldul, esdeklik (régies), esedezik, esenkedik (régies), kéreget, tányéroz, pumpol (bizalmas), kunyizik (bizalmas), tarhál (szleng), darizik (szleng), lejmol (szleng), kuncsorog, kuncerál (tájnyelvi), zsarol (tájnyelvi), kundorász (tájnyelvi)

lépked

ige
 • lép, lépdel, lépeget, lépik (tájnyelvi), megy, jár, ballag, ballagdál (tájnyelvi), battyog, slattyog (bizalmas), bandukol, baktat, cammog

mesebeli

melléknév
 • fantasztikus, délibábos, mondabeli, mitikus, legendás
 • képzeletbeli, mesés, csodás, csodálatos

legott

határozószó
 • (régies): legottan (régies), azonnal, azon nyomban, rögtön, rögvest, hamar, tüstént, mindjárt, máris, nyomban, haladéktalanul, menten, egyszerre, íziben (tájnyelvi), azonhamar (régies), azonhelyt (régies), azon hevenyében (régies)

kivonulás

főnév
 • kimenetel, távozás
 • kivándorlás, exodus (idegen)
 • felvonulás

létezik

ige
 • van, megvan, él, leledzik (régies), létez (tájnyelvi), egzisztál (idegen)
 • fennáll, előfordul

midőn

határozószó
 • mikor, amikor