keresztül-kasul szinonimái

határozószó
 • összevissza, ide-oda, keresztbe-kasba (tájnyelvi), keresztül-által (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kinyílik

ige
 • felnyílik, feltárul, szétnyílik, széttárul, kitárul, kivágódik, kicsapódik, felcsapódik, felpattan, kikapcsolódik, kigombolódik, kioldódik, kinyitódik (tájnyelvi)
 • kivirágzik, kivirít, kifakad, kifeslik, kibújik, kisarjadzik, virágba szökken
 • kifejlődik, kibontakozik, kibomlik
 • felenged, megnyílik, közlékennyé válik

téblábol

ige
 • tipeg-topog, toporog, lábatlankodik, ődöng, vacakol, cselleng, céklézik (tájnyelvi), dábelez (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a keresztül-kasul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

katedra

főnév
 • emelvény, dobogó, pulpitus
 • szószék
 • (szaknyelvi): tanszék

imént

határozószó
 • ezelőtt, az előbb, éppen most, nemrég, nemrégen, újonnan (régies)

ideiglenes

melléknév
 • átmeneti, provizórikus (idegen), időleges, időszaki, múló, ad hoc (idegen), alkalmi, interim (régies), mulandó, efemer (idegen), futó, kérészéletű, rögtönzött, hevenyészett

hátrányos

melléknév
 • előnytelen, kedvezőtlen, kellemetlen, áldatlan, sérelmes, ártalmas, káros, rossz, mostoha
 • nemleges, tagadó, negatív

kénytelen-kelletlen

határozószó
 • akarva-akaratlan, kedvetlenül, kényszerűen, nolens volens (idegen)

kilök

ige
 • kidob, kiszór, kihajít, kihány, kivág, kivet, kiselejtez, kiszuperál (bizalmas)
 • kiutasít, kikerget, kiűz, kipenderít, kitaszít, kirepít, kisug (tájnyelvi)
 • elbocsát, felmond, kirúg (bizalmas), kidob, eltávolít, elcsap, hivatalától megfoszt, hivatalából elmozdít
 • kibök, kiszúr, kitol, kinyom, kiüt, kidöf (tájnyelvi)
 • (szleng): kibabrál (bizalmas), rászed, becsap, kitol (valakivel) (bizalmas), átvág (szleng), átdob a palánkon (szleng)

szép II.

határozószó
 • szépen, finoman
 • észrevétlenül, apránként, fokról fokra

gúnyolódik

ige
 • csúfolódik, csúfolkodik, kigúnyol, kifiguráz, kiviccel, parodizál, csúfot űz (valakiből), a nyelvét köszörüli (valakin), nevetség tárgyává tesz, ugrat, kipellengérez, bökölődik (tájnyelvi), gusztálkodik (tájnyelvi)
 • viccelődik, évődik, heccel, kötekedik, ironizál, élcelődik, csipkelődik

gól

főnév
 • találat, dugó (szleng)
 • kosár
 • (szleng): ötös, jeles osztályzat

elmélkedik

ige
 • gondolkodik, elgondolkozik, gondolataiba mélyed, töri a fejét, elméjében forgat (valamit), töpreng, fontolgat, mérlegel, átgondol, tűnődik, megfontol, elmélyed, rágódik, tépelődik, vizsgálódik, tanulmányoz, studíroz (bizalmas)
 • filozofál, bölcselkedik, meditál, mereng, spekulál, tanakodik

gyötrelmes

melléknév
 • kínzó, sanyarú, nyomorúságos, fájdalmas, keserves, gyötrő, lesújtó, leverő
 • fárasztó, nehéz

kipróbál

ige
 • ellenőriz, próbára tesz, megvizsgál, megtapasztal, felülvizsgál, tesztel, kiismer, tanulmányoz

konzervatív

melléknév, főnév
 • haladásellenes, maradi, ódivatú, régimódi
 • hagyománytisztelő

megérik

ige
 • megérlelődik, beérik
 • kialakul, kiformálódik, kiforr, kibontakozik, kifejlődik
 • megkomolyodik

légyfogó

főnév
 • légypapír, bogárfogó (tájnyelvi), bogárpapír (tájnyelvi)
 • légycsapó

kerevet

főnév
 • heverő, pamlag, ottomán (régies), szófa (régies), sezlon, kanapé, dívány, hencser (tájnyelvi)
 • ágyszék, párnaszék (régies)

kárpit

főnév
 • függöny, lambrina (régies), kortina (szaknyelvi)
 • előfüggöny (régies)
 • bútorhuzat, bútorszövet
 • szőnyeg
 • faliszőnyeg, gobelin (idegen)
 • (bizalmas): tapéta, falpapír

kifejezőkészség

főnév
 • expresszivitás (idegen), kifejezőerő
 • beszédkészség

leépítés

főnév
 • csökkentés, visszafejlesztés, redukálás
 • elbocsátás, menesztés, létszámcsökkentés

kettévág

ige
 • kettéoszt, félbevág, kettémetsz, kettészel, kettéhasít, megfelez, felez, elvág, közepétől metsz (régies)

ingerült

melléknév
 • indulatos, haragos, dühös, bosszús, ideges, ingerlékeny, izgatott, felindult, mérges, haragos, haragvó, felpaprikázott, paprikás (bizalmas), zabos (bizalmas), harapós, morcos, rosszkedvű, epés

kiizzad

ige
 • megizzad, verítékezik, verejtékezik, kiveri a víz
 • kiválaszt
 • kierőlködik, létrehoz
 • előteremt, kiprésel, kifizet

légsúlymérő

főnév
 • légnyomásmérő, légmérő (régies), barométer, légnyomásíró (régies), aneroid (régies), storm-glass (régies)