óda szinonimái

főnév
 • himnusz, dicsőítő ének, ünnepi költemény

oda szinonimái

határozószó
 • arra, amoda
 • afelé
 • (tájnyelvi): ott

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

habarodik

ige
 • (valakibe): beleszeret, belebolondul

bemélyedés

főnév
 • rovátka, vájat, vágat, horpadás, törés, hasadék, repedés, rés, hézag, horony, nút (idegen)
 • behorpadás, lakúna (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a óda szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nőorvos

főnév
 • nőgyógyász, ginekológus (szaknyelvi)
 • szülész

mestermű

főnév
 • (régies): mestermunka, vizsgamunka, mesterremek (régies)
 • remekmű, műremek, remek

mellső

melléknév
 • elülső, első

megéget

ige
 • megpörköl, megkap (bizalmas), megperzsel, megpirít, odasüt, megpirgál (tájnyelvi), felrőstöl (tájnyelvi)
 • elhamvaszt, kremál (szaknyelvi)
 • máglyára küld

nyomdász

főnév
 • könyvnyomtató, szedő, nyomdai munkás, tipográfus (régies)

öregbít

ige
 • (hírnevet): növel, gyarapít, nagyobbít
 • bővít, tágít, kiterjeszt, meghosszabbít, kiszélesít, mélyít, vastagít

lényeg

főnév
 • állag (régies), szubsztancia (szaknyelvi), esszencia (idegen), értelem, érdemi rész, fődolog
 • foglalat, sűrítmény, szinopszis, summa (bizalmas), rezümé
 • veleje, magva, párlata, kvintesszenciája, fácitja (régies)
 • (szleng): pénz, dohány (szleng), dudva (szleng), guba (szleng), korpa (szleng), lé (szleng), lóvé (szleng), steksz (szleng), suska (szleng), zsozsó (szleng), mani (szleng)

légyfogó

főnév
 • légypapír, bogárfogó (tájnyelvi), bogárpapír (tájnyelvi)
 • légycsapó

jósnő

főnév
 • jövendőmondó, jövendölő, szibilla (régies), javasasszony

licenc, licencia

főnév
 • gyártási jog, gyártási engedély, szabadalom, szabadalmi jog, patent (idegen)
 • (tájnyelvi): egyetemi záróvizsga

összefacsarodik

ige
 • összecsavarodik, összeszorul
 • elkeseredik
 • (tájnyelvi): összezsugorodik, összemegy

pátria

főnév
 • szülőföld, haza, hon (választékos)
 • lakóhely, lakhely

elkeserít

ige
 • elszomorít, elbúsít, lehangol, elcsüggeszt, elkedvetlenít, gyötör, bánt, lesújt, lever, deprimál (választékos)

sugárfertőzés

főnév
 • sugárártalom, sugárbetegség

remélhető

melléknév
 • várható, lehetséges, képzelhető, feltehető, feltételezhető

odacsap

ige
 • odadob, odahajít, odavet, odalök
 • odaszorít, odacsíp
 • (bizalmas): hozzácsatol, mellékel
 • odaüt, odasújt, odavág, ráver, odateremt, odarittyent (tájnyelvi), odalapít, földhöz vág, falhoz vág, falhoz mázol, rásújt

nézve

névutó
 • tekintetében
 • vonatkozóan
 • szempontjából, számára

osztálykönyv

főnév
 • osztálynapló, napló, napesz (bizalmas), napi (bizalmas)

rebeg

ige
 • suttog, susog, hebeg
 • (tájnyelvi): remeg, reszket
 • (régies): dadog, akadozik, hebeg, habog, makog

oktató II.

főnév
 • nevelő, pedagógus, tanító, tanár, tanerő, előadó, mester (régies), instruktor (régies), tutor (szaknyelvi)

mikrofon

főnév
 • megafon, beszélő

ömleszt

ige
 • (fémet): cseppfolyósít, olvaszt
 • formába önt
 • zúdít, áraszt, dönt, ont

rekonstruál

ige
 • helyreállít, helyrehoz, újjáalkot, újjáépít
 • restaurál
 • kikerekít, kiegészít