megbetegszik szinonimái

ige
 • megkap (betegséget), elkap (betegséget), ágynak esik, ágynak dől, lebetegedik, lerobban (bizalmas), leesik a lábáról, lebetegül (tájnyelvi)
 • megfertőződik, meghűl, megfázik, göthül (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

delel

ige
 • ebédel, sziesztázik (bizalmas), pihen, nyugszik
 • (égitest) kulminál (szaknyelvi)

akklimatizálódik

ige
 • alkalmazkodik, megszokik, hozzászokik, beleszokik, beilleszkedik
 • (növény, állat): meghonosodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megbetegszik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

malac I.

főnév
 • disznó, süldő, hízó, coca, sertés, poci (tájnyelvi), röfi (bizalmas), disznófi (tájnyelvi)
 • (pejoratív): piszokfészek, koszfészek, szutyokmatyi
 • tintafolt, tintapecsét, paca
 • (szleng): szerencse, mázli, mák

lakat

főnév
 • zár
 • retesz

kukucskál

ige
 • leskelődik, leselkedik, kandikál, kíváncsiskodik, les, kémlel, kukucsol (tájnyelvi), kukkol (szleng)

kivonulás

főnév
 • kimenetel, távozás
 • kivándorlás, exodus (idegen)
 • felvonulás

matematika

főnév
 • számtan, mennyiségtan, matek (bizalmas), matézis (szleng), gyöktan (szleng), logosz (szleng), matyus (szleng), tematik (szleng)
 • matematikaóra

megparancsol

ige
 • elrendel, meghagy, parancsba ad, parancsot ad, rendelkezik, utasít, kiad (parancsot), megszab, felhív, felszólít, lelkére köt, meghagyakol (tájnyelvi)

vértörvényszék

főnév
 • vérbíróság, rögtönítélő bíróság, vésztörvényszék, vészbíróság

kétely

főnév
 • kétség, aggály, szkepszis (idegen), skrupulus, gyanú, gyanúper, bizonytalanság, habozás, tétovázás, kétkedés, tamáskodás, kételkedés
 • hitetlenkedés, bizalmatlanság

képzelőerő

főnév
 • fantázia, képzelet, képzelőtehetség, imagináció (idegen)

gyerektelen, gyermek

melléknév
 • meddő, magtalan, magzattalan, családtalan, gyümölcstelen

kiélesít

ige
 • kifen, kiköszörül, megélesít, megköszörül, élez, kiélez

megszemlél

ige
 • szemügyre vesz, megnéz, megtekint, szemrevételez, átvizsgál, megvizsgál, tanulmányoz, inspiciál (régies), szemhegyre vesz

miféle

névmás
 • milyenfajta, minemű
 • micsoda, milyen, mily

botanika

főnév
 • növénytan, füvészet (régies)

parádézik

ige
 • páváskodik, díszeleg, tetszeleg, hivalkodik, illeg-billeg, mutogatja magát, illegeti magát (bizalmas), feszít (bizalmas), dülleszt (pejoratív), flancol (szleng), fényeleg (régies)
 • ceremóniázik, piperézkedik (régies)

nyugalmaz

ige
 • nyugdíjaz, nyugalomba helyez, nyugdíjba küld, penzionál (idegen), kvietál (régies)
 • elbocsát, mellőz, megfoszt

megbízható

melléknév
 • állhatatos, szavatartó, hűséges, hű, kitartó, becsületes, tisztességes, lelkiismeretes, korrekt, kifogástalan, jellemes, egyenes lelkű, kipróbált, biztos, szilárd, hiteles, autentikus, szavahihető, hitelt érdemlő, bizalomra méltó, igazmondó, szótartó, megfontolt, komoly, kötelességtudó, rendes, jóravaló, szolid, bátor (tájnyelvi) Sz: állja a szavát; embere szavának; olyan ember, mint a lakat

magyarázat

főnév
 • fejtegetés, indoklás, okfejtés, megvilágítás, magyarázás, kommentár, értelmezés, explikálás (szaknyelvi), explikáció (szaknyelvi), interpretálás, interpretáció, demonstráció, szemléltetés, illusztráció
 • értelem, ok, indok, megokolás, indítóok, indíték, érvelés, argumentáció (választékos), motívum, rugó, megfejtés
 • (régies): tolmácsolás, fordítás, magyarítás (régies)

megkaparint

ige
 • megszerez, megkap, megragad, hozzájut, kisajátít, lefoglal, elhappol (szleng), elmar, lecsap (valamire) (bizalmas), bitorol (régies), elhalábol (tájnyelvi), elhalámol (tájnyelvi), elhurkol (tájnyelvi), megkaparít (tájnyelvi), magához ragad, hatalmába kerít, szert tesz, lenyúl (szleng), elkajmóz (szleng)(valamiről)

nyerít

ige
 • (ló): nyihog, nyeheg, nyihaház
 • (pejoratív): vigyorog, viháncol, vihog, röhög

megérdemelt

melléknév
 • megérdemlett (régies), méltó, jogos, igazságos, kiérdemelt, illő
 • megdolgozott

lassan

határozószó
 • lépésről lépésre, lépésben, apránként, fokozatosan
 • nehézkesen, ráérősen, kényelmesen, csigalassúsággal, húzódozva, kelletlenül, vontatottan, lantatva (tájnyelvi), rákjártával (tájnyelvi), imígy-amúgy (tájnyelvi)
 • halkan, csendesen, csöndben, óvatosan, leptiben (tájnyelvi), félhámistrángon (tájnyelvi)
 • largo (szaknyelvi), lento (szaknyelvi)

megmelegít

ige
 • fölmelegít, hevít, langyosít, előmelegít, tüzesít

nyomozás

főnév
 • keresés, kutatás, vizsgálat, fürkészés, szimatolás, kémkedés, szaglászás, érdeklődés, kérdezősködés, szondázás, puhatolás, invesztigálás (szaknyelvi), tudakolás, vizsgálódás, búvárkodás, szemrevételezés, vizslatás, kémlelés