magyarázat szinonimái

főnév
 • fejtegetés, indoklás, okfejtés, megvilágítás, magyarázás, kommentár, értelmezés, explikálás (szaknyelvi), explikáció (szaknyelvi), interpretálás, interpretáció, demonstráció, szemléltetés, illusztráció
 • értelem, ok, indok, megokolás, indítóok, indíték, érvelés, argumentáció (választékos), motívum, rugó, megfejtés
 • (régies): tolmácsolás, fordítás, magyarítás (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

javaslat

főnév
 • kezdeményezés, indítvány, előterjesztés, felterjesztés, ajánlás, ajánlat, javallat, propozíció (régies), tervezet, tanács, elgondolás, tipp, ötlet, projektum (régies), elaborátum (idegen)

utazik

ige
 • úton van, megy, bejár, ingázik, bumlizik (bizalmas), zarándokol, világot lát, vándorol
 • (utazik vmiben): ügynökösködik, ügynököl, foglalkozik (valamivel)
 • (utazik vmire, vkire): kellemetlenkedik (valakinek)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a magyarázat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

levegőváltozás

főnév
 • környezetváltozás, pihenés, kikapcsolódás, üdülés, nyaralás

közhivatalnok

főnév
 • köztisztviselő
 • funkcionárius

körömágy

főnév
 • körömház

kiosztás

főnév
 • szétosztás, elosztás, juttatás, kiutalás, átadás, kiadás, kézbesítés, szétszórás, kiszámlálás (régies), kivetés (régies)

lövész

főnév
 • lövér (régies), gyalogos (régies), puskás, muskétás (régies), nyúl (tréfás)
 • céllövő, sportlövő

megfoszt

ige
 • elvesz, elragad, elüt, kizsebel (bizalmas), megkopaszt, meghámoz (szleng), kifoszt, megtolvajol (tájnyelvi), kirabol, kiforgat, kisemmiz

varrónő

főnév
 • szabónő, szabásznő, asszonyszabó (tájnyelvi), varrólány, masamód (régies)

kedélyes

melléknév
 • derűs, oldott, bohém, joviális (régies), jókedvű, nyájas, vidám, szívélyes, derűlátó
 • könnyed, elnéző
 • kellemes, lakályos, hangulatos, meghitt, gemütlich (idegen), nedélyes (régies)

kapitulál

ige
 • meghátrál, visszavonul, retirál (régies), meghódol, behódol
 • leteszi a fegyvert, megadja magát

giccses

melléknév
 • érzelgős, szirupos, limonádészerű, olcsó, ízléstelen

kereső II.

főnév
 • tárgymutató, névmutató, katalógus, jegyzék

megismertet

ige
 • összeismertet, bemutat, összehoz (bizalmas)
 • bevezet (valamibe), feltár, beavat, elmond, leír, informál, tájékoztat, tudtul ad, felvilágosít

megzendül

ige
 • felcsendül, felharsan, megpendül
 • (harang): megkondul, megszólal
 • (ég) megdördül

billenőkocsi

főnév
 • billenőautó, billencs (régies), dömper

összefonódás

főnév
 • összefűződés
 • korrupció

népkonyha

főnév
 • ínségkonyha, szegénykonyha, ingyenkonyha, Róbert bácsi konyhája

majd2

határozószó
 • majdnem, csaknem, szinte, jóformán, jószerivel, jószerint (választékos)

létesít

ige
 • alapít, szervez, összehoz (bizalmas), létrehoz, létrehív, életre hív, teremt, megteremt, kreál, instituál (régies)
 • felállít
 • nyit

megbízhatatlan

melléknév
 • állhatatlan, ingatag, mismás, simlis (szleng), labilis, kiszámíthatatlan, komolytalan, link (szleng), linkóci (szleng), felelőtlen, csélcsap, csapodár, változékony, szélhámos, széltoló (bizalmas), széllelbélelt, hóhányó (bizalmas), kétkulacsos, szavajátszó (régies), csalárd, köpönyegforgató, pontatlan, hanyag, felületes Sz: állhatatlan, mint a náderdő; csepűfonálon áll a hite; egyszer szürke, másszor fekete; félre farag; fordítja hitét, mint a kását; hitetlen, mint a pogány; hitetlen, mint a bormérő; kétszínű, mint a teknőbe öntött víz; olyan, mint a szélfúvás; se hite, se lelke, mint a hajóhúzó lónak; sok tarka macskája van; sokféle fából farag; sokféle zsírral meg van kenve; szél a hite

nehezít

ige
 • gátol, hátráltat, akadályoz, visszatart, útját állja, akadályt gördít az útjába, késleltet, zavar, komplikál, ront, súlyosbít, megbénít, paralizál (idegen)

marhalevél

főnév
 • járlatlevél, járlat (tájnyelvi), passzus (tájnyelvi), marhajárlat, marhapasszus, rédia (tájnyelvi)

kredenc

főnév
 • konyhaszekrény, ebédlőszekrény, tálaló, edényespolc, pohárszék, ételszekrény

megemlít

ige
 • említést tesz, szóba hoz, előhoz, felemlít, érint, megpendít (bizalmas), felvet, felhoz (bizalmas), megemlékezik, szóvá tesz, célzást tesz, rámutat, felhozakodik (tájnyelvi)

nemzetgyűlés

főnév
 • (régies): országgyűlés, parlament
 • országház