malátacukor szinonimái

főnév
 • maltóz (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

avítt

melléknév
 • elviselt, viseltes, elkoptatott, kopott, ásatag, elhasznált, ócska, nyűtt, elnyűtt, ósdi, divatjamúlt, ódivatú, avult

fegyverletétel

főnév
 • kapituláció (idegen), kapitulálás (idegen), megadás, meghódolás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a malátacukor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

libabőrös

melléknév
 • lúdbőrös, babos (tájnyelvi), borsókás (tájnyelvi), borzadt (tájnyelvi), csirkebőrös (tájnyelvi)

közreműködés

főnév
 • asszisztencia (idegen), segédlet, részvétel, segítség, segédkezés, elősegítés, kooperáció, együttműködés, támogatás, gyámolítás
 • összmunka, összjáték

köszvény

főnév
 • ínszaggatás, podagra (régies), csúz (tájnyelvi)

kirándul

ige
 • megrándul, kificamodik, kiugrik, kifordul, kibicsaklik, kimegy, kimarjul (tájnyelvi), kifitosodik (tájnyelvi)
 • kirándulást tesz, kiruccan, túrázik, gyalogol, barangol, kóborol, portyázik, bekalandoz (vidéket), portyáz (régies)

madár

főnév
 • szárnyas (választékos), szárnyasvad (szaknyelvi)
 • (szleng): pali (szleng), palimadár (szleng)
 • (szleng): repülőgép, repülő

meghalad

ige
 • megelőz, lehagy, lepipál (bizalmas), lefőz (bizalmas), túlszárnyal, túlmegy, túlhalad, túlnő, túljut, felülmúl, ránő (bizalmas), fölöz (tájnyelvi)
 • nagyobb (valaminél), több (valaminél)
 • túlhalad, elavulttá tesz

vastüdő

főnév
 • lélegeztető gép, lélegeztető készülék

kelbimbó

főnév
 • bimbóskel, brokedli (bizalmas)

kardvirág

főnév
 • gladiólusz, dákoska, kardliliom

gombol

ige
 • átbújtat, begombol
 • összekapcsol

kérő I.

melléknév
 • közbenjáró, folyamodó, kérelmező, esdeklő, esedező, könyörgő, kérlelő, esengő, kéregető

megkeveredik

ige
 • összekeveredik, összezavarodik, összekuszálódik, összezagyválódik (bizalmas)
 • megzavarodik, zavarba jön, kizökken, elbizonytalanodik, tétovázik, habozik, bizonytalankodik, elveszi a fejét
 • (tájnyelvi): megbolondul, meghabarodik (tájnyelvi), megőrül

melléklépcső

főnév
 • cselédlépcső, hátsó lépcső

bizakodó

melléknév
 • derűlátó, optimista, reménykedő, csüggedetlen (választékos), rózsás színben lát (valamit), rózsaszínben lát (valamit)

összekever

ige
 • összevegyít, összekavar, összehabar, összekutyul (bizalmas), összeelegyít, összezamicskál (tájnyelvi)
 • felráz
 • összedobál, felforgat, összezavar
 • összetéveszt, felcserél, elcserél, összecserél, összezavar, összekavar, összezagyvál, összekuszál, összegabalyít, konfundál (választékos)

neves

melléknév
 • híres, hírneves, ismert, nevezetes, jó nevű, nagynevű, nagyhírű, népszerű, közismert, elismert, ünnepelt, illusztris (választékos), jeles, menő (szleng), ász (szleng)

malőr

főnév
 • (bizalmas): baj, kellemetlenség, szerencsétlenség, baleset, pech (bizalmas), melléfogás, baklövés, galiba, gikszer (bizalmas), blamázs, gubanc (szleng), kalamitás (régies)

levelez

ige
 • levelet vált, írásol (tájnyelvi), korrespondeál (régies)
 • (régies): lapoz, hajt

megcsúnyul

ige
 • elcsúnyul, elcsúful, elformátlanodik, elformádzik (tájnyelvi), megrusnyul (tájnyelvi)

némely

névmás
 • (választékos): némelyik, egynémely, egyik-másik, olyik (tájnyelvi), bizonyos, egyes, néhány, valamely, egynéhány, némi

máshol

határozószó
 • másutt, egyebütt (tájnyelvi), másfelé, máshelyütt, egyébhova (tájnyelvi), egyebün (tájnyelvi)

kukoricafosztás

főnév
 • kukoricahántás, tengerihántás (tájnyelvi)

megfelel

ige
 • felel, válaszol, befelel (tájnyelvi)
 • visszafelel, visszavág, replikáz
 • állja a próbát, állja a versenyt, állja a sarat
 • megüti a mértéket, eleget tesz (valaminek), kielégít (valakit valami), fekszik (bizalmas), konveniál (idegen), beválik
 • tetszik, jó, kielégítő
 • illik, beillik, összevág, összhangban áll, egybeesik, egyezik, egyenlő, harmonizál, stimmel (bizalmas), passzol (bizalmas)

nett

melléknév
 • csinos, takaros, szemrevaló, mutatós, vonzó, elegáns, fess (bizalmas), guszta (bizalmas), hercig (bizalmas)
 • tiszta, ápolt, gondozott, rendes, kifogástalan, makulátlan, tipp-topp (bizalmas), tüchtig (bizalmas)