megszáll szinonimái

ige
 • elfoglal, bevesz, bekerít, birtokba vesz, meghódít, leigáz, okkupál (régies)
 • elözönöl, ellep
 • hatalmába ejt, hatalmába kerít, beleköltözik(valamiről)
 • elhelyezkedik, meghál, megalszik, megállapodik (régies), megtelepedik, megtelepszik, felüti tanyáját, tábort üt, tartózkodik, dekkol (szleng), meghúzódik, bevackol (bizalmas), befészkeli magát, időzik, tanyázik, hajlékra talál, meghúzza magát, betér (valahova)
 • (tájnyelvi): alászáll, megülepedik, megülepszik, leapad

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fagypont

főnév
 • nullfok, nullpont, dermedéspont

kaotikus

melléknév
 • zavaros, zűrös (bizalmas), zűrzavaros, rendezetlen, áttekinthetetlen, szervezetlen, fejetlen, kusza, zilált, anarchikus, összevissza
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megszáll szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megjósol

ige
 • megjövendöl, prognosztizál, megmond, jövendőt mond, előrevet, kártyát vet, kivet, elémond (tájnyelvi), anticipál (idegen)
 • kikövetkeztet, sejt, megsejdít, megérez, kiokoskodik
 • jelez

leül

ige
 • helyet foglal (valahol), elhelyezkedik, letelepedik, letelepszik, leroskad, leteszi magát, leereszkedik, leteperedik (tájnyelvi), levacáholódik (tájnyelvi), lerogyik
 • lecsücsül, lekuporodik, lekucorodik
 • lehuppan, letottyan, leteszi a fenekét (bizalmas), leteszi a seggét (durva), leteszi a csendest
 • (rabként): eltölt, kitölt, letölt, kiül (tájnyelvi)
 • leülepedik, leülepszik, leszáll, lerakódik, megtisztul, letisztul, megszáll (tájnyelvi)
 • (bor, must) meghiggad (tájnyelvi)
 • (vihar): elül, lecsendesedik

lelkű

melléknév
 • szívű, lelkületű, vérmérsékletű, egyéniségű, mentalitású

közelít

ige
 • közeledik, közeleg, érkezik, előnyomul, nekimegy, kerülget, környékez, tart (valami felé)
 • küszöbön áll, fenyeget
 • felényújt, odatart, odahúz
 • (régies): megközelít
 • hasonlóvá tesz, hasonlóvá lesz, idomul, hasonul

megoszlás

főnév
 • elkülönülés, differenciálódás, szétoszlás
 • szétágazás, elválás, szétszóródás
 • arány, szóródás, eloszlás, szórás (szaknyelvi)

micsoda I.

főnév
 • dolog, izé
 • csuda, franc (durva)
 • nemi szerv

zavargás

főnév
 • lázongás, felkelés, forrongás, lázadás, felbolydulás, zendülés
 • rendzavarás, rendbontás, háborgás, megmozdulás, demonstráció, tumultus (régies), kravál (régies)

kísérlet

főnév
 • kutatás, vizsgálat, elemzés, tanulmányozás, búvárkodás, analízis, teszt, szondázás, experimentum (idegen)
 • próba, próbálkozás, szárnybontogatás, szárnypróbálgatás, zsenge, kipróbálás, próbatétel, erőfeszítés, fáradozás, vállalkozás, törekvés, igyekezet, dobás (szleng)

kimenetel

főnév
 • kimenés, eltávozás, elmenés, kivonulás
 • következmény, eredmény, kifejlet, folyomány, végpont, végeredmény, kimenet, fejlemény, utóhatás, kihatás, okozat, foganat
 • (régies): kijárat

hasábburgonya

főnév
 • hasábkrumpli, rósejbni (bizalmas), szalmakrumpli, szalmaburgonya, szalmapityóka (tájnyelvi), sült krumpli

kivezet

ige
 • kikísér, kisegít
 • (út): kivisz, elvezet
 • megszüntet, (adatot) töröl, kiiktat

misézik

ige
 • misét mond, istentiszteletet tart
 • celebrál, pontifikál (idegen)

naspolya

főnév
 • lasponya (tájnyelvi), noszpolya (tájnyelvi)

csattog

ige
 • kattog, pattog, zakatol, csattog-pattog, durrog, dörög, ropog, csatarászik (tájnyelvi), kaffog (tájnyelvi)
 • (fülemüle) trillázik, énekel, dalol, szól, fütyül

portörlő

főnév
 • porrongy, törlőruha, törlőrongy, rongy

őrláng

főnév
 • gyújtóláng

megszavaz

ige
 • elfogad, jóváhagy, felajánl, megajánl, hozzájárul, megad, odaítél, engedélyez, votál (idegen)

megigéz

ige
 • elvarázsol, megront, megbűvöl, megbabonáz, hatalmába ejt, hipnotizál (idegen), delejez (régies), megbűzöl (régies), babonál (régies), boszorkányol (régies), szemmel ver
 • elbűvöl, meghódít, elbájol, megszédít (bizalmas), elkápráztat, elkábít, elbódít, gyönyörködtet, lenyűgöz, elámít (választékos), rabul ejt (választékos), lebilincsel, magával ragad, elragadtat, csalogat, csábít, megbájol (régies), megköt (régies)

menstruál

főnév
 • mensese van, havivérzése van, vérzik Sz: ünnep van a háznál

önellátás

főnév
 • önélelmezés, autarkia (idegen)

megtorpan

ige
 • megáll, megakad, leáll, megreked
 • meghőköl, visszahőköl, visszadöbben, megtoppan (tájnyelvi), hátrahőköl, visszaborzad, visszaretten, visszariad, megijed, meginog, megrendül

limonádé

főnév
 • citromszörp, citronád (idegen)
 • (pejoratív): giccs, hatásvadászó alkotás
 • szappanopera
 • (jelzőként): érzelgős, giccses, csöpögős, szirupos

mérséklődik

ige
 • alábbhagy, alábbszáll, csillapodik, szelídül, csöndesedik, letompul, csökken, lelohad, elhalkul, kisebbedik, gyöngül, lassul, hanyatlik, visszaesik, megcsappan, enyhül, fogy, apad

öregedik, öregszik

ige
 • vénül, vénhedik, korosodik, aggik (régies), éltesedik, élemedik (tájnyelvi), idősödik, múlik az idő (valaki felett)
 • őszül, deresedik, szürkül, fehéredik Sz: fél lába a sírban; nő már a hegy; lefelé jár már a hegyen; múlik az idő valaki fölött
 • (tájnyelvi): (lekvár) sűrűsödik, keményedik, merevedik