lehetetlen I. szinonimái

melléknév
 • valószínűtlen, hihetetlen, elképzelhetetlen, képtelen, irreális, abszurd
 • megvalósíthatatlan, megoldhatatlan, keresztülvihetetlen, kivihetetlen, elérhetetlen, kizárt, imposszíbilis (régies), unmöglich (idegen)
 • megengedhetetlen
 • elviselhetetlen, tűrhetetlen, kényelmetlen, alkalmatlan

lehetetlen II. szinonimái

főnév
 • lehetetlenség, képtelenség, abszurdum

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hascsikarás

főnév
 • hasfájás, hasgörcs, gyomorfájás, gyomorgörcs, bélgörcs, szélgörcs, hasrágás (régies), kólika, hascsikorgás (tájnyelvi), hascsikorgatás (tájnyelvi), köldökcinege (tájnyelvi), köldökcsömör (régies)

kifolyólag

határozószó
 • következtében, következőleg, eredményeként, folyományaként
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lehetetlen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

láncol

ige
 • köt, megköt, erősít
 • összeköt, kapcsol
 • magához fűz
 • kettliz (szaknyelvi)

koitusz

főnév
 • (szaknyelvi): közösülés, egyesülés, nemi aktus, etyepetye (bizalmas), hancúr (bizalmas), ágytorna (tréfás), lepedőakrobatika (tréfás), neminárium (tréfás), együtthálás (régies), kamatyolás (tájnyelvi), dugás (szleng), kefélés (szleng), baszás (durva)

kiterjed

ige
 • megnagyobbodik, kitágul, kiteljesedik, növekedik, mélyül, gyarapszik, expandál (szaknyelvi)
 • elterjed, szétterjed, kiszélesedik, kibontakozik, kifejlődik, kifejtekezik (régies), fejledez (régies)
 • magában foglal, tartalmaz, felölel, vonatkozik (valamire), áll (valamiből)
 • elnyúlik, elér (terület), kiterjeszkedik, elterül, elhelyezkedik, húzódik, átnyúlik

kérő II.

főnév
 • udvarló, leánykérő, házasulandó, gyűrűs, vőlegényjelölt

leereszkedő

melléknév
 • lenéző, fölényes, kegyes, vállveregető, affabilis (régies)

macskakő

főnév
 • macskafejkő, kockakő

unikum

főnév
 • ritkaság, különlegesség

játék

főnév
 • kedvtelés, szórakozás, mulatság
 • móka, bohóság, tréfa, vidámság
 • gyerekség, gyerekjáték, sétagalopp (szleng), sétameccs (szleng), sima győzelem (szleng)(pejoratív)
 • játékszer, játszék (tájnyelvi)
 • játszma, parti (bizalmas), mérkőzés, game (szaknyelvi), szett (szaknyelvi), forduló, menet, kör
 • szerencsejáték, sorsjáték, kártyajáték
 • előadás
 • alakítás, ábrázolás, megformálás, megszemélyesítés, domborítás (régies)
 • elmozdulás, kilengés, mozgás
 • (régies): szemfényvesztés, varázslás

ismerkedik

ige
 • (valakivel): barátkozik
 • (valamivel): tájékozódik, orientálódik, tanulmányoz, búvárol

fogyasztó I.

melléknév
 • soványító, karcsúsító, koplaltató
 • táplálkozó, falatozó, evő-ivó, étkező, zabáló (szleng), kosztoló (bizalmas)
 • felhasználó, fölemésztő, kimerítő, vásárló, vevő

jövedelemadó

főnév
 • személy-keresetadó (régies), személyi jövedelemadó

málé2

melléknév
 • (pejoratív): málészájú, mamlasz, szájtátó, szájtáti, bamba, mafla, mulya, melák (bizalmas), lepsi (tájnyelvi), máléjankó, tátombák (tájnyelvi), gügye, együgyű, gyámoltalan, ügyetlen, tehetetlen, élhetetlen Sz: a tej is megalszik a szájában

meggyűlöl

ige
 • megutál, megundorodik, utálat fogja el, undor fogja el, utálkozás fogja el

beigazol

ige
 • igazol, bebizonyít

odatalál

ige
 • eljut, odatanál (tájnyelvi), eltalál

molesztál

ige
 • zaklat, háborgat, zavar, kellemetlenkedik, feltart, gyötör, üldöz, zargat (bizalmas), szekíroz (bizalmas), szekál (bizalmas), piszkál, bosszant, idegesít, abajgat, vegzál (régies), buzerál (szleng)
 • rátámad, kikezd (valakivel), megkörnyékez, erőszakoskodik (valakivel)

lehorgaszt

ige
 • leszeg, lehajt, lesuny

lakáshiány

főnév
 • lakásínség, lakásprobléma, lakáskérdés, lakásgond

levizsgázik

ige
 • átmegy, vizsgát tesz, kollokvál
 • szigorlatozik
 • megszégyenül, felsül, lebőg (szleng)

minimum

határozószó
 • legalább, legkevesebb, legszerényebb számítás szerint(tájnyelvi)

lemegy

ige
 • leballag, lebandukol, lebaktat, lebattyog, lekullog, lecammog, leslattyog, ledöcög, letipeg, letotyog, lelejt, lelibeg, lekászálódik, aláhág (tájnyelvi), lesétál, lemászik, lelép, lefárad
 • leszalad, lerohan, leszökik, leugrik, lepucol (szleng)
 • leutazik, lerándul, leruccan (bizalmas)
 • leereszkedik, lemerül, alászáll, alámerül
 • leválik, lekopik, lemállik, leázik, lehull, lerongyolódik
 • lefolyik, véget ér
 • (nap): leáldozik, lenyugszik, leszáll, lehanyatlik, lebukik, alábukik, nyugszik, leszentül (tájnyelvi)
 • (étel, ital): lecsúszik, legurul
 • lecsökken, leszáll, esik, zuhan
 • (bizalmas): levonandó
 • (bőr): lekopik, lehorzsolódik
 • (bizalmas): lelohad, lehúzódik, lelappad (tájnyelvi)

kondíció

főnév
 • erőnlét, kondi (bizalmas), forma, egészségi állapot, állóképesség
 • feltétel, kikötés
 • (régies): társadalmi helyzet, körülmény

lomtár

főnév
 • kamra, szerszámkamra, kamara (tájnyelvi), sufni (bizalmas), fülke, kacattár (bizalmas), cajgram (tájnyelvi), csetres (tájnyelvi), limbus (idegen), rumpelkammer (idegen)
 • (szleng): szertár, romtár (szleng)

módosít

ige
 • változtat, alakít, modifikál (szaknyelvi), transzformál, alternál (szaknyelvi)
 • helyesbít, javít, korrigál, revideál, átértékel, felülvizsgál, átdolgoz, átír, átalakít, átgyúr