elhalmoz szinonimái

ige
 • eláraszt, elborít
 • megterhel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fon

ige
 • sodor, összesodor, összefűz, köt, hurkol, teker

fetreng

ige
 • hánykolódik, hánykódik, dobálja magát, hányja-veti magát, vergődik, vonaglik, dénfereg (régies), dölöngőzik (régies)
 • forgolódik, hentereg, hempereg, fentereg (tájnyelvi), hengereg (tájnyelvi)
 • heverészik, lustálkodik, döglik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elhalmoz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elapróz

ige
 • elaprít (tájnyelvi), összeaprít, elmorzsál, elmorzsol, csipcsupol (tájnyelvi), szakmatol (tájnyelvi)
 • elpazarol, elfecsérel, elveszteget, elherdál, elforgácsol, szétforgácsol

csőrepedés

főnév
 • csőtörés

csík

főnév
 • sáv, stráf (bizalmas), pászta (tájnyelvi), örv (szaknyelvi), vonal, vonás, szalag
 • (tájnyelvi): metélt tészta, metélt, mácsik (tájnyelvi)
 • (szleng): hímvessző

borotvaszappan

főnév
 • borotvahab, borotvakrém

élesztő I.

melléknév
 • serkentő, ösztönző, inspiráló, propulzív (régies)

elsatnyul

ige
 • elcsenevészedik, elhitványul, elgyöngül, elfajzik, elkorcsosul, elcsökevényesedik, degenerálódik (szaknyelvi), visszafejlődik, elványad (tájnyelvi), elenyészelődik (tájnyelvi), elposzhul (tájnyelvi), elsanyarodik (tájnyelvi)

másutt

határozószó
 • máshol, másfelé, egyebütt (tájnyelvi), más helyütt

bejárat

főnév
 • bemenet, bejáró (régies), bejárás (tájnyelvi), kapu, ajtó, porta, portál (régies), portálé (régies), entrée (idegen)
 • száj, nyílás, torok

beáramlik

ige
 • beárad, beözönlik, betódul, benyomul, bezúdul, behatol, befolyik, beömlik, besereglik, becsődül

bemásol

ige
 • lemásol, beír, átír, bekopíroz, letisztáz

elterül

ige
 • fekszik, elhelyezkedik
 • elterjed, szétterül, terpeszkedik, elterped (régies), terítődik (régies)
 • elvágódik, elesik, elvetődik, elhever, leheveredik, elnyúlik, elnyújtózik, elmájászkodik (tájnyelvi), elnyárad (tájnyelvi), összeesik, összeroskad, összerogy, összecsuklik

esőfelhő

főnév
 • nimbusz (régies), viharfelhő, zivatarfelhő

guriga

főnév
 • cérnaorsó, spulni, karika, gomolyag, tekercs, gubolya (tájnyelvi), tekerék (tájnyelvi), csomólék (tájnyelvi)

fénykor

főnév
 • virágkor, aranykor, hőskor, virágzás, kiteljesedés

elhanyagolt

melléknév
 • ápolatlan, gondozatlan, rendetlen, rongyos, koszlott, szakadt, lompos, slampos, topis (szleng), toprongyos, slendrián, pacuha (tájnyelvi), mosdatlan, koszos Sz: olyan, mintha vasvillával hányták volna rá a ruhát
 • elárvult, elhagyatott, mellőzött, magányos

ekképpen

határozószó
 • ekként, így, ilyenformán, eszerint (régies)

előbukkan

ige
 • előbújik, kibújik, előjön, kijön, előtűnik, feltűnik, kiemelkedik, kinő, kihajt, felbukkan, mutatkozik, felszínre jön, felmerül, felemelkedik, megjelenik, előkerül, jelentkezik, kipattan, kiugrik, szembetűnik, nyilvánosságra kerül, napfényre kerül, megmutatkozik, nyilvánvalóvá válik, kiderül

felülmúlhatatlan, fö

melléknév
 • utolérhetetlen, páratlan, utánozhatatlan, megismételhetetlen, példátlan, egyedülálló, párját ritkító, felülhaladhatatlan (régies), elévülhetetlen

elkér

ige
 • kölcsönkér, kölcsönöz, kikönyörög, kisír, elkunyerál (bizalmas)
 • kér, felszámít, számít, fizettet

dacol

ige
 • dacoskodik, ellenszegül, nekiszegül, szembeszáll, akaratoskodik, önfejűsködik, durcáskodik, makrancoskodik, truccol (bizalmas), duzzog, berzenkedik, megátalkodik, fellázad, ujjat húz (valakivel), rúgkapál, kapálódzik, rugdalódzik, rebelliskedik (régies), fejeskedik (tájnyelvi)

előrohan

ige
 • előront, előtör, előtódul, elősiet, előjön

fénycsóva

főnév
 • fénykéve (választékos), fénynyaláb, sugárkéve, sugárnyaláb, fénypászta, fénypászma (tájnyelvi), fénysáv, fénycsík, fénysugár