megakadályoz szinonimái

ige
 • meggátol, megakaszt, megfékez, meghiúsít, megvétóz, letilt, visszatart, megszakaszt, elhárít, kontrakaríroz (régies), kiküszöböl, feltartóztat, elejét veszi, útját állja, kivéd (valamit), keresztülhúz, elgáncsol, elébe vág (valaminek), gátat vet (valaminek), elfojt, keresztbe tesz (bizalmas), megállít, kiparíroz (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felmentés, fölmentés

főnév
 • mentesítés, mentesség, diszpenzáció (idegen)
 • felmentvény
 • feloldozás, abszolúció (szaknyelvi), bűnbocsánat, megbocsátás
 • tisztázás, igazolás
 • felszabadítás, megszabadítás

annyiban

határozószó
 • annyiból (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megakadályoz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

magnó

főnév
 • magnetofon
 • videómagnó

küzdelmes

melléknév
 • rögös, göröngyös, hányatott, viharos, megerőltető, viszontagságos, nehéz, strapás (bizalmas)

kráter

főnév
 • katlan, kürtő, döbör (régies)
 • bombatölcsér

kivált1

ige
 • visszavásárol, visszavesz, visszavált, visszaszerez
 • (foglyot): kiszabadít, kiment
 • (okmányt): beszerez, megvásárol
 • előidéz, okoz, kelt, gerjeszt, indukál (szaknyelvi), stimulál, ébreszt, megindít, létrehoz, eredményez, szül

másfelé

határozószó
 • máshová, másmerre (bizalmas)
 • máshol, másutt, egyebütt (tájnyelvi)

megnéz

ige
 • megszemlél, megtekint, rátekint, pillantást vet, ráemeli a tekintetét, megbámul, szemügyre vesz, végigmustrál, szemrevételez, végigmér, fixíroz (bizalmas), mustrálgat, megszemel (tájnyelvi)
 • végignéz
 • kiolvas, leolvas, kikeres (valahonnan), meggyőződik
 • megvizsgál, megfigyel, megvizitál (tájnyelvi), tanulmányoz
 • meglátogat, vizitál
 • (tényállást): megfontol, megvizsgál, kivizsgál, fontolóra vesz

vergődik

ige
 • hánykolódik, hánykódik, vonaglik, ráng, rángatózik
 • kínlódik, vesződik, bajlódik, küszködik
 • tépelődik, vívódik, tipródik, gyötrődik, szenved
 • nyomorog, tengődik
 • vánszorog

kertész

főnév
 • kertépítő, kertmívelő (régies)

kényelmetlen

melléknév
 • célszerűtlen
 • kellemetlen, terhes, kényes, zavaró, feszélyező, ciki (szleng), kínos, bosszantó, idegesítő, irritáló

gyáripar

főnév
 • nagyipar

kicsi, kicsiny II.

főnév
 • kisgyermek, apróság, baba, pólyás baba, csecsemő, csecsszopó, palánta, csemete, bébi (bizalmas), csimota (tájnyelvi)

megrúg

ige
 • megrugdal, megrugdos
 • elrúg, belerúg, megbikáz Sz: összetéveszti a labdával

messzi II.

határozószó
 • messze, nagy távolságban

borongós

melléknév
 • felhős, felleges, homályos, borús, borult, árnyas, ködös, sötét, morzsongós (tájnyelvi)
 • szomorú, bús, bánatos, mélabús, komor, búskomor, levert, vigasztalan, lehangolt, letargikus, deprimált, melankolikus, nyomott

pancsol

ige
 • lubickol, fürdik
 • pacskol (bizalmas), fröcsköl, locspol, locskol, lötyfötöl, lözsböl, lucskol, pacsál (tájnyelvi), pocsog (tájnyelvi), lepcsel (tájnyelvi)
 • (pejoratív): (ételt) kotyvaszt, készít
 • pepecsel, piszmog, tesz-vesz
 • (bort): vizez, hígít, hamisít
 • (tájnyelvi): pazarol, tékozol

nyitja

főnév
 • (valaminek): megfejtés, megoldás, kulcs, fortély, titok, vezérfonal, fogás, trükk

megalázó

melléknév
 • lealázó, embertelen, dehonesztáló (idegen), lealacsonyító, megszégyenítő, becstelen, szégyenletes, degradáló (idegen)

magabiztos

melléknév
 • öntudatos, önérzetes, határozott, biztos fellépésű, önbizalmas (régies), magabízó (régies)

meghökkent

ige
 • meglep, elképeszt, megdöbbent, megzavar, összekavar, megijeszt, megrendít, felkavar, megdermeszt, feldúl, megriaszt, kiborít (bizalmas), frappíroz (idegen)

nyalizik

ige
 • hízeleg, hízelkedik, dörgölődzik, dörgölőzik, törleszkedik, helyezkedik, hajbókol, csúszik-mászik, alázatoskodik, nyal (szleng), pedálozik (szleng), simul (szleng), gazsulál (szleng), stréberkedik (bizalmas)

megdermed

ige
 • megfagy, meggémberedik, csonttá fagy, megveszi az isten hidege, áthűl
 • befagy, jéggé fagy
 • elképed, megmerevedik, bámulatba esik, megdöbben, meghökken, megrendül, megbénul, sóbálvánnyá válik, kővé dermed, megkövül, kővé mered
 • besűrűsödik, megalvad, megalszik, megkocsonyásodik
 • megmered
 • megköt

lámpa

főnév
 • pilács (bizalmas), lámpi (tájnyelvi), fényforrás, világítótest, világítóeszköz (szaknyelvi), laterna (idegen), lámpás
 • jelzőlámpa, közlekedési lámpa

megkönnyít

ige
 • egyszerűsít, leegyszerűsít, könnyít, csökkent, előmozdít, támogat, felkarol, segít, felment, tehermentesít
 • enyhít, megenyhít, javít, mérsékel, csökkent, tompít, visszafog, csitít, csillapít

nyilvánít

ige
 • kifejezésre juttat, közöl, kimond, kifejez, szavakba önt, bejelent, bevall, manifesztál (idegen), megállapít, minősít, értékel