műszerész szinonimái

főnév
 • technikus, gépész, szerelő, mechanikus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beérik

ige
 • megérik
 • kifejlődik, kiteljesedik, megérlelődik, kiforr, kiforrja magát, kifutja magát

megszomjazik

ige
 • szomjas lesz, szomjazni kezd, megszomjul (tájnyelvi), megszomjúdik (tájnyelvi), megszomjúhozik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a műszerész szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

modortalan

melléknév
 • udvariatlan, neveletlen, illetlen, tiszteletlen, tapintatlan, kulturálatlan, faragatlan, bárdolatlan, ildomtalan (tájnyelvi), csiszolatlan, pallérozatlan, nyers, durva, bugris (durva), bunkó, útszéli, közönséges, otromba, goromba

megkegyelmez1

ige
 • megbocsát, megkönyörül, kegyelmet gyakorol, irgalmaz, feloldoz, elnéz, könyörül, pardoníroz (régies), szemet huny, fátylat borít rá
 • életben hagy, megkímél

megfelelő

melléknév
 • felelő, válaszoló
 • alkalmas, alkalmatos (tájnyelvi), felhasználható, használható, adekvát, helyes, elfogadható, rátermett
 • kielégítő, célravezető, célszerű, jó, kívánatos
 • helyénvaló, illedelmes, szabályszerű, odavágó, odaillő, odavaló, arravaló, találó, időszerű
 • hozzáillő, hozzávaló, összhangban álló, harmonikus, homológ (idegen), illő, passzoló (idegen), testhezálló (bizalmas)
 • azonos, szabályos, egyenértékű, analóg (idegen), kongruens (idegen), ekvivalens

létesül

ige
 • létrejön, keletkezik, megvalósul, megteremtődik, megszületik, valóra válik, nyélbe ütődik, megalakul, alakul, szerveződik, organizálódik (idegen)

múlt II.

főnév
 • (választékos): történelem, hajdankor
 • (grammatikában): múlt idő, praeteritum (szaknyelvi)

nyársonsült

főnév
 • zsiványpecsenye, saslik, rablóhús
 • grillpecsenye

közút

főnév
 • országút, főútvonal

követelmény

főnév
 • kívánalom, feltétel, posztulátum (szaknyelvi), előfeltétel

ifjonc

főnév
 • suhanc, siheder, fickó, süvölvény
 • fiatalember, legény, gyermekifjú, srác, kamasz, tizenéves, tinédzser, serdülő
 • ficsúr

kvázi I.

határozószó
 • szinte, mintegy, majdnem, csaknem, látszólag, úgyszólván, körülbelül, megközelítőleg

nyomtatott

melléknév
 • nyomtatásos, nyomott, kiadott, megjelentetett, publikált

ölelés

főnév
 • átölelés, átkarolás, ölelgetés
 • szeretkezés, közösülés, egyesülés
 • (régies): csókolgatás, apolgatás (régies)

édesanya

főnév
 • szülőanya, anya, mama, anyika, anyácska, anyuka, anyuska, mamácska, mamóka, mámi, mamuska, mámika, anyuci, szüle (tájnyelvi), édesmama (tájnyelvi), édesszüle (tájnyelvi), édes (tájnyelvi), kedvesanya (tájnyelvi), muter (szleng)

rongál

ige
 • ront, roncsol, ront-bont, szaggat, koptat, nyúz, pusztít, cibitol (tájnyelvi), nyű, tönkretesz, rombol, árt (valaminek), gongyol, díbol (tájnyelvi)

pohánka

főnév
 • hajdina, haricska (tájnyelvi)

művel

ige
 • (földet): gondoz, megmunkál, megdolgoz, mível (régies), szánt-vet (régies), kultivál (régies)
 • termeszt
 • ápol, csiszol, gyarapít
 • foglalkozik, gyakorol, folytat, űz
 • csinál, cselekszik, tesz, véghezvisz, végrehajt
 • elkövet

misézik

ige
 • misét mond, istentiszteletet tart
 • celebrál, pontifikál (idegen)

népszavazás

főnév
 • referendum (régies), plebiszcitum (idegen)

pír

főnév
 • lázrózsa, elpirulás, pirosság, rózsa

nagyszájú

melléknév
 • (pejoratív): nagyhangú, szájas (pejoratív), nyelves, hangoskodó, hetvenkedő, legénykedő, nagypofájú (durva), háryjánoskodó, kérkedő, hencegő, szájhős, handabandázó, csahos (tájnyelvi), kerepelős (tájnyelvi), szájbók (tájnyelvi)
 • véresszájú (durva) Sz: akkora a szája, mint a bécsi kapu; akkora a szája, mint egy német papucs; be nem dughatni nagy száját; elejéből választotta a nyelvét; felvágta a bába a nyelvét; ha feje befér is az ablakon, de a nyelve be nem férhetne; jól megköszörülte a bicskáját; jól megkenték a kereket, forog a kerék; kibeszélne hat papot is; külön kell a nyelvét agyonütni, ha meghal; nem hagyta az anyjában a nyelvét; nem szorult seggébe a nyelve; olyan a szája, mint egy sikátor; szomszéd határba ér a nyelve

megmárt

ige
 • megmerít, beleereszt, belesüllyeszt, belemerít, alámerít, alábuktat
 • megmos, megfürdet
 • bevizez, benedvesít, megnedvesít
 • (kést): beledöf, beleszúr

nótáskönyv

főnév
 • daloskönyv, énekeskönyv

pocsékol

ige
 • pazarol, veszteget, fecsérel, tékozol, herdál, költekezik
 • (tájnyelvi): becsmérel, gyaláz
 • (tájnyelvi): gázol