édesanya szinonimái

főnév
 • szülőanya, anya, mama, anyika, anyácska, anyuka, anyuska, mamácska, mamóka, mámi, mamuska, mámika, anyuci, szüle (tájnyelvi), édesmama (tájnyelvi), édesszüle (tájnyelvi), édes (tájnyelvi), kedvesanya (tájnyelvi), muter (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tengődés

főnév
 • nyomorúság, ínség, nélkülözés, szükség, szűkölködés, szorultság, sanyarúság

félremagyaráz

ige
 • elferdít, kiforgat, kifordít, megmásít, rosszra vél, eltorzít, meghamisít, értelméből kiforgat, tévesen értelmez, elcsavar, kicsavar (bizalmas), kiteker (bizalmas), kiforgat a valójából
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a édesanya szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

diszkréció

főnév
 • titoktartás, hallgatás, szótartás (tájnyelvi)
 • tapintat, tapintatosság, kímélet, tartózkodás, finomság, gyengédség, udvariasság, odafigyelés, óvatosság, körültekintés, diplomácia

ceruza

főnév
 • plajbász (bizalmas), firkafa (szleng), cerka (bizalmas), íróka (tájnyelvi), irón (régies), íróvessző (régies), palavessző (régies)
 • (szleng): hímvessző, fütyi (bizalmas)

bukszus

főnév
 • puszpáng, télizöld, kruspán (tájnyelvi)

bensőség

főnév
 • bizalmasság, meghittség, melegség, közvetlenség, közelség, szívesség, barátságosság, átélés, áhítat, intimitás (idegen), kordialitás (régies)
 • (tájnyelvi): belsőség
 • pacal

drasztikus

melléknév
 • erőszakos, kíméletlen, könyörtelen, irgalmatlan, kegyetlen, kérlelhetetlen, nyers, ellentmondást nem tűrő
 • durva, vaskos, trágár, obszcén

élettan

főnév
 • fiziológia (szaknyelvi), élettudomány (régies), biológia

leplez

ige
 • elleplez, palástol, kendőz, elkendőz, titkol
 • betakar, eltakar, álcáz, elrejt, elfed, eltitkol, titokban tart, rejteget, eldug, takargat, fedez, véka alá rejt, kamuflál (idegen)

áthajt

ige
 • átfordít, lapoz

ártatlan

melléknév
 • tiszta, hótiszta, tiszta lelkű, romlatlan, mocsoktalan, szeplőtlen, makulátlan, feddhetetlen, hamvas, harmatos, erkölcsös, angyali, angyaltiszta (régies), ibolyakék szemű (szleng), kökényszemű (szleng)
 • szeplőtlen (régies), szűz, szűzi, szűzies, érintetlen, virgo (idegen) Sz: ártatlan, mint a ma született bárány; tiszta, mint a szemenszedett búza
 • bűntelen, vétlen, vétektelen (régies), vétetlen (régies)
 • ártalmatlan, veszélytelen, tapasztalatlan, jámbor, békés, jóságos, szelíd, jóhiszemű, gyermeki, gyermeklelkű, gyermeteg, gyermekded, naiv, együgyű, balga
 • (tájnyelvi): tehetetlen, magatehetetlen

ázsiai

melléknév
 • keleti
 • (állapotok): elmaradott, zűrzavaros

elhibázott

melléknév
 • hibás, helytelen, téves, elrontott, eltévesztett, elvétett (választékos), elpuskázott (bizalmas), eltolt (bizalmas), félresikerült, elfuserált (bizalmas), ellőtt (bizalmas), elszúrt (bizalmas), sikertelen, rossz

elsődleges

melléknév
 • első, legelső, eredeti, első fokú, ősi, alapvető, kezdeti, kiinduló, kiindulási, közvetlen, elemi, primer (idegen), lényeges, legfontosabb, legfőbb, vezető, leglényegesebb, jelentős, sarkalatos, elsőrendű, elsőrangú

földrész

főnév
 • kontinens, világrész, földség (régies)
 • telek, szántó, szántóföld

felás, fölás

ige
 • felforgat, megmunkál, megművel, feláj (tájnyelvi), felvermel (tájnyelvi)

édesszájú

melléknév
 • torkos, nyalánk, kapsita (tájnyelvi)

díjnyertes

melléknév
 • díjazott, jutalmazott, kitüntetett, -díjas

elbájol

ige
 • elvarázsol, megbabonáz, megigéz, elbűvöl, megragad, megejt, lenyűgöz, lebilincsel, elkápráztat, elragad, megboszorkányoz

fegyverviselés

főnév
 • hadviselés, harc, háború
 • katonáskodás, fegyverhordozás

egyenlőség

főnév
 • egyformaság, azonosság, megegyezőség, egyenértékűség, egybevágóság, paritás (szaknyelvi), ekvivalencia (szaknyelvi)
 • egyenlet
 • egyenrangúság, egyenjogúság, emancipáció (idegen)

cintányér

főnév
 • réztányér, rézkorong, csörgettyű (tájnyelvi)

elégséges II.

főnév
 • kettes

fel, föl

határozószó
 • felfelé, magasra, magasba, ég felé, felfele (tájnyelvi)