mázsa szinonimái

főnév
 • métermázsa
 • mérleg, mázsáló
 • (szleng): börtönév
 • (szleng): ezres, rongy (szleng), sugó (szleng), misi (szleng), bartók (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

takaródzik, takarózi

ige
 • burkolózik, burkolódzik
 • mentegetőzik, mentegetődzik, védekezik, magyarázkodik

monoteizmus

főnév
 • egyistenhit
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mázsa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

magamutogatás

főnév
 • kérkedés, dicsekvés, hetvenkedés
 • tetszelgés, páváskodás, exhibicionizmus

különb

melléknév
 • jobb, kiválóbb, értékesebb, előnyösebb, vonzóbb, derekabb, rendesebb, felsőbb rendű, magasabb rendű

központosítás

főnév
 • összpontosítás, centralizálás (idegen), centralizáció (idegen), tömörítés, koncentráció (idegen), egyesítés, összevonás

kitörés

főnév
 • kinyomulás, kiáradás, kirontás, kirohanás, roham, támadás, kizajlás (idegen)
 • kirobbanás, felrobbanás, feltörés (gejzíré), szétrepedés, dübörgés, morajlás, explózió (idegen), explodálás (idegen)
 • indulatkitörés, dühkitörés, dühroham, felfortyanás, kifakadás, kirobbanás, kirohanás, erupció (idegen), őrjöngés, jajdítás (régies), önkívület, dili, hisztéria, paroxizmus (szaknyelvi)
 • felharsanás (nevetésé)

marihuána

főnév
 • (szleng), mariska (szleng), gandzsa (szleng), grász (szleng), gyep (szleng), gyom (szleng), kender (szleng), zöldség (szleng)

megmárt

ige
 • megmerít, beleereszt, belesüllyeszt, belemerít, alámerít, alábuktat
 • megmos, megfürdet
 • bevizez, benedvesít, megnedvesít
 • (kést): beledöf, beleszúr

véraláfutás

főnév
 • vérömleny, hematoma (szaknyelvi), zúzódás, bőrelszíneződés, monokli (bizalmas), kék folt, hurka (bizalmas)

keresztkérdés

főnév
 • ellenkérdés, ellenőrző kérdés

keltez

ige
 • datál, dátumoz

gyalogjáró

főnév
 • gyalogos, járókelő, pedintér (régies)
 • járda, gyalogjárda, flaszter, palló, gyalogkő, járópálya (régies), járdony (régies)

kiátkoz

ige
 • kiközösít, átokkal sújt, exkommunikál (idegen), egyházból kivet, kirekeszt, kiűz, indexre tesz
 • kitaszít, kizár

megrázkódtatás

főnév
 • csapás, megrendülés, megpróbáltatás, trauma (idegen), sokk, stressz, baj
 • zavar, kudarc, válság, kellemetlenség

mértani

melléknév
 • geometriai, geometrikus

bonctan

főnév
 • anatómia

pallérozott

melléknév
 • művelt, kiművelt, csiszolt, tanult, iskolázott, kulturált, civilizált, csinosult (régies)
 • kifinomult, finom, jól nevelt, jó modorú

nyersgumi

főnév
 • kaucsuk, ruggyanta (régies)

mécs, mécses

főnév
 • kanóc (régies), éjlámpa (régies), pipics (tájnyelvi), tidó (régies), pilács (tájnyelvi)
 • bányalámpa

lutri

főnév
 • (régies): szerencsejáték, lottéria (régies), sorsjáték, számsorsjáték (régies)
 • (bizalmas): kockázat, rizikó, zsákbamacska

meghamisít

ige
 • megváltoztat, elferdít, eltorzít, kiforgat, félremagyaráz, megront (régies), elhajlít (tájnyelvi), elkajszít (tájnyelvi), megmásít (tájnyelvi), elgörbít (tájnyelvi), kicsavar (bizalmas), kiteker (bizalmas), rágalmaz, meghazudtol, hamis színben tüntet fel, kiforgat a valójából
 • (bort): pancsol (pejoratív), hígít, felvizez, megkeresztel (tréfás)
 • (olajat): szőkít

növés

főnév
 • növekedés, nagyobbodás, magasodás, nyúlás, szálasodás
 • hajtás, sarjadás, szárba szökkenés
 • (választékos): termet, testalkat, taille (idegen)

megbomlik

ige
 • felbomlik, felbillen, felborul, oszlik, tagolódik, kettészakad, megbolydul, felborul, meglazul
 • meghibban, megzavarodik, megbolondul
 • (tájnyelvi): rendetlenkedik

lajtorja

főnév
 • létra, górfa (régies), lábtó (régies), lajtergya (tájnyelvi)
 • hágcsó
 • (régies): lépcső, grádics (régies), garádics (régies)

megkárosít

ige
 • megrövidít, becsap, kifoszt, rászed, tönkretesz, megcsal, meglop, kinulláz (bizalmas), megránt (régies), megkisebbít (tájnyelvi), árt (valakinek), kárára van, kizsebel(vki számára)

nyelvmester

főnév
 • (régies): nyelvtanár, nyelvoktató
 • nyelvkönyv