ráerősít szinonimái

ige
 • felerősít, odaerősít, odarögzít, rögzít, odaköt, ráköt, rákötöz, rászorít, rákapcsol, odakapcsol, hozzáerősít, hozzákötöz, fixál(valamit valamiről)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összehasonlít

ige
 • összemér, egybevet, összevet, viszonyít, kollacionál (régies), komparál (idegen), összenéz, párhuzamba állít, párhuzamot von, hasonlít, hozzámér, egyeztet, azonosít, összeegyeztet, szembeállít, összeolvas, ellenőriz

gulyásleves

főnév
 • bográcsgulyás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ráerősít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pótszer

főnév
 • szurrogátum (idegen), pótanyag, pótlék

összehív

ige
 • egybehív, összeharangoz, összetrombitál, összekürtöl, összekolompol, összeverbuvál, összedobol, összetoboroz, összegyűjt, összeszed, összecsődít

öntő

főnév
 • martinász, öntőmunkás, olvasztár, fémöntő
 • öntőműhely, öntöde

nomád

melléknév
 • sátorlakó, pusztai, vándorló, költöző, barangoló, kóborló, vándor
 • (pejoratív): civilizálatlan, barbár, vad

puha

melléknév
 • lágy, petyhüdt, ernyedt, gyenge, meggyöngült, löttyedt, pihepuha, tottyadt (tájnyelvi), pozsgás (szaknyelvi), pempős, pépes, felpuhult, fonnyadt, lottyadt, szotyka (tájnyelvi), szotyogós (tájnyelvi), lepenye (tájnyelvi)
 • erőtlen, elkényeztetett, gyenge
 • pipogya, elpuhult, puhány, teddide-teddoda, erélytelen, határozatlan, engedékeny, enervált, férfiatlan, effeminált (idegen)

riadalom

főnév
 • rémület, vakrémület, ijedelem, ijedtség, pánik, fejetlenség, zűrzavar, kavarodás, felbolydulás, fejvesztettség
 • (régies): kiáltozás, lárma, ribillió

miért I.

határozószó
 • mért, mely ok miatt, mi miatt
 • mi végett, mivégre, minek

mennybolt

főnév
 • ég, égbolt, égboltozat
 • világűr, világegyetem, mindenség, éter
 • menny

koszt

főnév
 • élelmezés, ellátás, gondoskodás
 • étkezés
 • étel, élelem, eleség, táplálék, ennivaló, eledel, elemózsia, harapnivaló, kaja (bizalmas), zaba (bizalmas)

móres

főnév
 • (tájnyelvi): tisztesség, becsület, erkölcs, illendőség, rend, fegyelem

róna

főnév
 • síkság, sík, alföld, puszta, mező, rét, rétség, lapály, térföld (régies)

skicc

főnév
 • vázlat, előtanulmány, előzetes, tervrajz, tervezet, körvonal, minta, sablon, séma

felsülés, fölsülés

főnév
 • kudarc, szégyen, megszégyenülés, csalódás, bukás, balsiker, vereség, blama (idegen), blamázs, baklövés, baki (bizalmas), leégés (bizalmas), csőd, fiaskó, égés (szleng), szívás (szleng), lebőgés (szleng)

tereget

ige
 • szétrakosgat, kiterít, szétszór, széthint

színe-java

főnév
 • (valaminek): java, színe, legjava, eleje, krémje, elitje, dísze-virága, színe-virágja, színe-lángja (tájnyelvi)

ráfizet

ige
 • ráad, túlfizet, kipótol, utánapótol, kiegészít, megtold, megtetéz, hozzárak, hozzátesz
 • rajtaveszt, veszít, károsul, megkárosodik, megrövidül, bukik (bizalmas)
 • pórul jár, felsül, megjárja, megüti a bokáját, bevásárol (szleng), csalódik, ráfázik (szleng), befürdik (szleng), megszívja (szleng)

portásfülke

főnév
 • porta, kapusfülke

rendel

ige
 • hozat, küldet, megrendel
 • leköt, lefoglaltat
 • citál, idéz, kéret, hív, hí, küld
 • beoszt, alárendel
 • (régies): elrendel, előír, parancsol, utasít, végez, határoz, szab
 • predesztinál (régies), meghatároz
 • felír, javasol, javall, előír
 • rendelést tart, fogad

szétkapcsolódik

ige
 • kikapcsolódik, kinyílik, kioldódik, kibomlik
 • (telefonösszeköttetés): szétmegy, szétbomlik, megszűnik

rámutat

ige
 • rábök
 • felhívja a figyelmet, rávilágít, utal (valamire), hangsúlyoz, kiemel, kidomborít

összetevő

főnév
 • alkotórész, alkotóelem, komponens (szaknyelvi), alkatrész, rész, elem, tényező, faktor

részben

határozószó
 • részint, egyrészt, félig, részlegesen, némileg, partim (idegen), félig-meddig, némiképpen, kissé

szilvapálinka

főnév
 • szilvórium, sligovica (tájnyelvi), szilva