negédes szinonimái

melléknév
 • (választékos): mesterkélt, finomkodó, szenvelgő, affektált, kényeskedő, magakellető, mézesmázos, modoros, különcködő, émelygős
 • (régies): büszke, dölyfös, rátarti, fennhéjázó, begyes (tájnyelvi), fennenköpő (tájnyelvi), fölényes

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

édeske

főnév
 • cukorpótló, szacharin, édesítőszer, édesítő

esküdt I.

melléknév
 • hites (régies)
 • (ellenség): ádáz, engesztelhetetlen, halálos, kibékíthetetlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a negédes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

munkál

ige
 • (tájnyelvi): művel, tesz, cselekszik, operál
 • (választékos): fáradozik, fárad, előmozdít
 • (régies): dolgozik, munkálkodik, működik
 • igyekszik, iparkodik

megrak

ige
 • megpakol, felpakol, felmálház, megterhel, megtetejez (tájnyelvi), telerak, tetéz
 • felépít, felhúz (falat), összerak
 • megver, elver, eldönget, megruház (bizalmas), elnadrágol, elnáspángol, elpáhol, eldönget, kiporol, betakar (szleng), megkalapál (bizalmas), meggyepál (tájnyelvi), elporol, elagyabugyál, ellátja a baját

megkeresztel

ige
 • keresztvíz alá tart, elkeresztel
 • elnevez, nevet ad

lőre

főnév
 • aljabor, vízbor, kapásbor, kocsisbor, bicskanyitogató (tréfás), rabvallató (tréfás), kerítésszaggató (tréfás), karcos (tájnyelvi), vinkó, cankó (tájnyelvi), csavitka (tájnyelvi), lotty (tájnyelvi), fickó (tájnyelvi), pancs, háromemberes (tájnyelvi), csiger (tájnyelvi)

nagykendő

főnév
 • sál, stóla, pelerin, nagykeszkenő (tájnyelvi)

obskúrus

melléknév
 • (választékos): gyanús, kétes, bizonytalan, vitás
 • rejtélyes, titokzatos, talányos, enigmatikus (idegen)
 • homályos, ködös, zavaros, kusza, zagyva, összevissza, pontatlan, érthetetlen, értelmetlen, összefüggéstelen
 • ismeretlen, név nélküli

külszín

főnév
 • külsőség, kinézés, külalak, külső, küllem, forma, alak, arculat
 • látszat, mez
 • felszín, felület

krinolin1

főnév
 • abroncsszoknya, abroncsos szoknya

infarktus

főnév
 • szívszélhűdés, szívinfarktus, szívgörcs (régies)

leány

főnév
 • leányzó, lány, hajadon, szűz
 • kiasszony

okoskodik

ige
 • gondolkodik, elmélkedik, bölcselkedik, filozofál, fontolgat, töri a fejét, spekulál, töpreng, mérlegel, következtet, érvel, latolgat, agyaskodik (régies), koponyázik (szleng) Sz: nem bír az eszével
 • tudálékoskodik, akadékoskodik, fontoskodik, ellenkezik, szót szaporít, aprólékoskodik, felesel, vonakodik
 • méltatlankodik, karafintyáz (tájnyelvi)

összeaszik

ige
 • összezsugorodik, összeszárad, kiszárad, megfonnyad, megtöpped (tájnyelvi), összetöpörödik, összesömörödik (tájnyelvi)

egyszer II.

határozószó
 • valamikor, egykoron, valaha, régen, rég, egykor, hajdan, egykorban (régies), egyolykor (tájnyelvi)
 • jövőre, majd egyszer, majd, alkalomadtán, a közeljövőben
 • (egyszer csak): hirtelen, váratlanul, egyszerre csak

sandít

ige
 • sandikál (bizalmas), sanda pillantásokat vet, pillantgat, pillog, sandalít (tájnyelvi), sandal (tájnyelvi)
 • kancsalít, bandzsít, kancsít (bizalmas), bandzsalít (tájnyelvi)

princípium

főnév
 • kiindulási pont, kezdet, ősok, alapok, végok
 • elv, alapelv, vezérelv, alapgondolat, alapigazság

négyes

főnév
 • kvartett (szaknyelvi), négyesdi (tájnyelvi)
 • jó, daru (szleng), fotel (szleng), jojó (szleng), kapufa (szleng), nózi (szleng), nyúl (szleng), szögletes jegy (szleng), csitiri (szleng), csetür (szleng)
 • (régies): elégtelen (érdemjegy)

mulandó

melléknév
 • múló, múlékony, átmeneti, véges, tiszavirág-életű, kérészéletű, efemer (idegen), pusztuló, pillanatnyi, rövid, ideiglenes, tünékeny, röpke, futó, tovasuhanó (választékos)
 • halandó, veszendő

nyelvész

főnév
 • nyelvtudós, nyelvbúvár, lingvista (régies), grammatikus (régies), glottológus (szaknyelvi)

postakocsi

főnév
 • postajárat, gyorsposta, mozgóposta
 • delizsánsz (régies), gyorskocsi

néne

főnév
 • (tájnyelvi): testvérnéne, nővér, nőtestvér, nenő (tájnyelvi), nénike (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagynéni, néni (tájnyelvi), nenus (tájnyelvi), ángy (tájnyelvi)
 • (régies): apáca, szerzetesnő, zárdaszűz (régies), tisztelendő anya

megszaporodik

ige
 • megsokasodik, megnövekedik, megnövekszik, megnő, meggyarapodik, megfiadzik, felgyűlik, meggyűlik, felhalmozódik, megsokasul (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): megszül

nyomós

melléknév
 • jelentős, fontos, tekintélyes, jelentékeny, döntő, nyomatékos, súlyos, hathatós, komoly, hatékony, ésszerű, hatásos, sokatmondó, mélyenszántó, lényeges, releváns (szaknyelvi), ellenállhatatlan, meggyőző, alapvető
 • kényszerítő
 • (régies): alapos, gondos, pontos, mindenre kiterjedő, velős, frappáns, tüzetes, tetemes
 • (régies): nyomasztó, súlyos, terhes

prepozíció

főnév
 • elöljárószó, elöljáró, viszonyszó(szaknyelvi)