lepkefogó szinonimái

főnév
 • lepkeháló

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eltör

ige
 • széttör, összetör, összeroppant, összezúz, szétzúz, darabokra tör, kettétör, kettéroppant

diplomatikus

melléknév
 • tapintatos, ügyes, tárgyalóképes, tárgyalókész, sima modorú, körültekintő, meggondolt, hajlékony, rugalmas, simulékony
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lepkefogó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lefed

ige
 • leborít, letakar, leterít, betakar, bevon, befed
 • lefátyoloz, lelapol (tájnyelvi)

korcs

melléknév, főnév
 • keverék, öszvér
 • keresztezett, hibrid
 • elfajzott, elkorcsosult, elsatnyult, csenevész, degenerált (szaknyelvi)
 • (régies): fattyú, zabigyerek

kocsma

főnév
 • csapszék, italmérés, söntés, italbolt, ivó, csárda, vendéglő, fogadó, talponálló, borozó, kricsmi (szleng), krimó (szleng), lebuj (szleng), csehó (szleng), késdobáló (szleng), köpködő (szleng)

kiáltás

főnév
 • kurjantás, kurítás (tájnyelvi), rikoltás, sivítás, visítás, sikítás, sikoly, rivallás, dörgés, ordítás, üvöltés, harsogás, bömbölés, bőgés

lelátó

főnév
 • karzat, emelvény, tribün, nézőtér

március

főnév
 • tavaszelő (régies), böjtmás hava (régies), harmadhó (régies), Kos hava (régies)

üdvözöl

ige
 • fogad, köszönt, köszön, szalutál (bizalmas), tisztelkedik (régies), éljenez, felicitál (idegen)
 • üdvözöltet, tiszteltet, üdvözletét küldi, köszöntését küldi
 • helyesel, egyetért (valamivel)
 • felköszönt, gratulál (valakinek)

jól-rosszul

határozószó
 • valahogy, úgy-ahogy
 • rendetlenül, összevissza, ebül-kutyául (tájnyelvi), kosul-bakul (tájnyelvi)

javakorabeli, javako

melléknév
 • középkorú, meglett, koros

földnyelv

főnév
 • félsziget, földszoros, földcsík

káosz

főnév
 • zűrzavar, bábeli zűrzavar, összevisszaság, felfordulás, kavarodás, rendetlenség, fejetlenség, tohuvabohu (választékos), zavarék (régies), keverék (régies)

matuzsálem

főnév
 • aggastyán, pátriárka, öregember, vénember, vénség, öreg csont (tréfás), vén csont (tréfás), apó

meglehetős

melléknév
 • elfogadható, tűrhető, elviselhető, épkézláb, maradható (tájnyelvi), szenvedő (régies), passzábilis (idegen)
 • megjárja
 • elég, elegendő, elégséges, valami, némi, kielégítő, kellő, megüti a mértéket, jókora

beleszalad

ige
 • belefut, belerohan
 • belehajt, beleütközik, nekimegy, nekiütődik, nekicsapódik, összeütközik, karambolozik, megnyomja a fenekét (szleng)
 • összefut (valakivel), összetalálkozik (valakivel), beleütközik (valakibe)
 • (kés): belemegy, belefúródik

orátor

főnév
 • szónok, előadó, beszélő

munkaközvetítő

főnév
 • állásközvetítő, munkaközvetítő hivatal, helyszerző (régies), cselédszerző (régies), cupringer (régies)

lerakódik

ige
 • leülepedik, leülepszik, felhalmozódik, letisztul, leszáll, leül (tájnyelvi)
 • felhalmozódik, felgyülemlik, felgyűlik, felszaporodik

lebuj

főnév
 • kocsma, italmérés, ivó (régies), csárda, csehó (szleng), zugkocsma, pálinkamérés, csapszék, snapszbutik (régies), spelunka (régies), lebuki (tájnyelvi), gugyori (tájnyelvi), kricsmi (szleng), krimó (szleng), piálda (szleng), itató (szleng), brájzli (szleng), spí (szleng), köpködő (szleng), késdobáló (szleng), kóceráj (pejoratív)
 • bordély, bordélyház, kupleráj

machináció

főnév
 • mesterkedés, ármány (régies), fondorlat, cselszövés, csel, intrika, praktika, sikanéria (régies), cselvetés, áskálódás, tőrvetés (régies), aknamunka, mószerolás (szleng)
 • üzelem (választékos)

mostoha II.

főnév
 • mostohaanya, nevelőanya, mostohaszülő, nevelőszülő, másodanya (tájnyelvi), kismama (tájnyelvi), kisanya (tájnyelvi), vitrig (tájnyelvi)
 • mostohaapa, nevelőapa, mostohaszülő, nevelőszülő, kisapa (tájnyelvi), vitrig (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mostohagyermek

letűnik

ige
 • eltűnik, leáldozik, lemegy, leszáll, lehanyatlik, aláhanyatlik, lebukik, alábukik, nyugovóra tér, látóhatár mögé bukik, lenyugszik, lesuvad (tájnyelvi), elszentül (tájnyelvi)
 • elmúlik, lehanyatlik
 • megfogy, megfogyatkozik, meggyérül
 • eltűnik, megszűnik

kotlik

ige
 • költ, ül, kotol (tájnyelvi)
 • töpreng, tépelődik, rágódik
 • piszmog

majomkodik

ige
 • (pejoratív): fintorog, bohóckodik, csúfolkodik, komédiázik, mókázik, figurázik (tájnyelvi)

mundér

főnév
 • (régies): egyenruha, formaruha, uniformis, angyalbőr (tréfás)