munkaközvetítő szinonimái

főnév
 • állásközvetítő, munkaközvetítő hivatal, helyszerző (régies), cselédszerző (régies), cupringer (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felnyit, fölnyit

ige
 • felbont, feltár, feltör, kinyit, szétnyit, felüt, kilyukaszt, kifúr, kitár, kireteszel, kikapcsol, kidugaszol, felcsap, felfeszít, felszakít, feltép, felvág, felmetsz, felhasít
 • (sebet, kelést): megnyit, felszúr, kifakaszt

kinyújt

ige
 • kiad, kitesz, kihelyez, kirak, kitol, kinyom, kilök, kidug, (nyelvet) kiölt, (mellkast) kifeszít, (testet) kinyújtóztat, (kart) kitár
 • kiegyenesít, meghúz, feszít, húz, feszesre húz
 • kiszélesít, kibővít, megnövel, kitágít, megnagyobbít, kisodor (tésztát), hengerel, ellapít (régies), laposít (tájnyelvi), (tésztát) elsikál (tájnyelvi), (pulóvert) kitágít
 • (időtartamot): meghosszabbít, prolongál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a munkaközvetítő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mindig

határozószó
 • mindenkor, bármikor, télen-nyáron, mindenha (régies), koroskint (régies), mindenkoron, éjjel-nappal, örökké, mindörökké, örökkön, sokáig, mindvégig, éjtnap (tájnyelvi), örökkétig (tájnyelvi), mindétig (tájnyelvi), míg a világ világ
 • folytonosan, állandóan, szüntelenül, szünet nélkül, szünös-szüntelen, szakadatlanul, örökösen, egyre, váltig, egyfolytában, vég nélkül, egyre mind (tájnyelvi), folyvást, folyton-folyvást, feszt (bizalmas), egyhuzamban, szűnni nem akaróan, minduntalan

meghatalmazott

főnév, melléknév
 • megbízott, kiküldött, képviselő, kirendelt, feljogosított, jogosult, felhatalmazott, illetékes, ügyvivő, közbenjáró, küldött, követ (választékos), teljhatalmú (választékos), teljhatalmazott (régies), prokurátor (régies), mandatárius (idegen), kinevezett, autentikus

megdob

ige
 • eltalál, megrepít (tájnyelvi), megzút (tájnyelvi), megjár (tájnyelvi)
 • (eredményt) elér
 • (valamivel) (szleng): ad, átnyújt
 • (szleng): felerősít, feljavít
 • (szleng): hatni kezd (kábítószer), bejön (szleng), megjön (szleng)
 • (szleng): lop, meglop, ellop

leplezetlen

ige
 • kendőzetlen, félreérthetetlen, álcázatlan, meztelen (igazság), nyers, nyílt, őszinte, egyenes, nyilvánvaló, takaratlan, világos

mosatlan I.

melléknév
 • piszkos, szennyes, mosni való, mocskos, koszos, tisztátlan, csetres (tájnyelvi), retkes (bizalmas), maszatos

nóta2

főnév
 • (régies): vétség, hibázás
 • pör

középkor

főnév
 • mezozoikum (szaknyelvi)
 • mediaevum (szaknyelvi)

köröm

főnév
 • karom, pata

icipici

melléknév
 • piciny, picike, picuri, picinkó, parányi, pirinyó, csöppnyi, pöttöm, incifinci, pindurka, pinduri, mini (bizalmas), apró, apró-cseprő, apróka, aprócska, kicsi, kicsike, kisded, szikrányi, mákszemnyi, liliputi

kurta

melléknév
 • rövid, kicsi, csapott, megkurtított, csonka, rövidke, pöttöm, alacsony
 • (előadás): szűkszavú, kimért, lakonikus, kurta-furcsa

nyereség

főnév
 • haszon, profit, hozam, bevétel, nyeremény, többlet, gyarapodás, jövedelem, sáp (bizalmas), lucrum (régies)
 • előny

oszlop

főnév
 • pillér, tartóoszlop, állvány, pilon (idegen), támaszték, kariatida (szaknyelvi), atlasz (szaknyelvi), obeliszk, bálvány (régies)
 • pózna, rúd, cövek, karó, cölöp
 • támasz, gyám, dúc
 • hasáb, kolumna (szaknyelvi)

dugattyú

főnév
 • ramács (régies), kolbni (idegen)

ripacs

főnév
 • komédiás, csepűrágó, pojáca, paprikajancsi, kókler, szemfényvesztő, hisztrió (régies)
 • bohóc
 • (tájnyelvi): himlőhely, himlő, ragya, forradás, pörsenés

pirongat

ige
 • korhol, fedd, dorgál, szid, arcáz (régies), hurrogat (tájnyelvi), porvál (tájnyelvi), szemére vet, szemrehányást tesz, megint, lehord (bizalmas), megró, rápirít

munkás I.

melléknév
 • szorgalmas, szorgos, dolgos, serény, tevékeny, aktív, munkálkodó, energikus
 • nehéz, hajszás, strapás

milliomos

főnév
 • tőkepénzes, pénzeszsák
 • (szleng): újonc, kopasz

nekihajt

ige
 • nekimegy, elgázol, elüt, feldönt, beleütközik, összeütközik, nekiszalad

pete

főnév
 • petesejt, ovum (idegen)
 • (tájnyelvi): tojás

művészi

melléknév
 • artisztikus (idegen), esztétikus, művészies, tetszetős, finom, kidolgozott, míves
 • mesteri, virtuóz

megkarmol

ige
 • összekarmol, megmar, megkarcol, megkapar, karcolást ejt (választékos), elkörmöz (tájnyelvi), megcsikor (tájnyelvi), megkarimzsál (tájnyelvi), megkörmöz (tájnyelvi), megkörmöl (tájnyelvi)

néptelen

melléknév
 • sivár, üres, kietlen, puszta, kihalt (választékos), elnéptelenedett, elhagyott, elhagyatott, lakatlan, élettelen, halott

pipacs

főnév
 • vadmák, lúdmák (tájnyelvi), kutyamák (tájnyelvi), mákrózsa (tájnyelvi)