majomkodik szinonimái

ige
 • (pejoratív): fintorog, bohóckodik, csúfolkodik, komédiázik, mókázik, figurázik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elszór

ige
 • elhullat, széjjelszór, szétszór
 • elhány, eldobál, széthány, szétgór (tájnyelvi), elveszít, elhagy
 • elherdál, elpazarol, elpocsékol, elfecsérel, elprédál, eltékozol, elveszteget
 • (gabonát): elvet
 • elhint, széthint

militáns

melléknév
 • harcoló, harcos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a majomkodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

levente

főnév
 • vitéz, lovag, harcos, dalia, bajnok, bajvívó, hős, katona, honvéd, hadfi (régies), harcfi (régies), szálember (régies)

közlemény

főnév
 • értesítés, nyilatkozat, kommüniké (szaknyelvi), körlevél, körözvény, tájékoztatás, tájékoztató, hirdetmény, hirdetés, deklaráció, közirat, bejelentés, bemondás, hír, tudósítás, újsághír
 • tanulmány, beszámoló, cikk, publikáció

körüljár

ige
 • körülkerül, megkerül, körülsétál, körülmegy, körbemegy, körbejár, körülandalog (tájnyelvi)
 • ellenőriz, szemügyre vesz
 • felvázol, kitapogat, kipuhatol, kutat, vizsgál, átgondol, végiggondol, megfontol, megvilágít, körülfundál (tájnyelvi)
 • közkézen forog, forgalomban van

kipihen

ige
 • (betegséget): kihever
 • (kipiheni magát): kifújja magát, megnyugszik, erőt gyűjt, regenerálódik

lumpol

ige
 • mulatozik, vigad, mulat, kimarad, korhelykedik, züllik, dőzsöl, dorbézol, kicsapong, kirúg a hámból, éjszakázik, görbe éjszakát csinál, tivornyázik, murizik (bizalmas), lumpéroz (tájnyelvi), részegeskedik, iszákoskodik, italozik, kocsmázik

meggyanúsít

ige
 • gyanúba fog, megvádol, bevádol, feljelent, megrágalmaz

vásárol

ige
 • vesz, megszerez, szert tesz, beszerez, vásál (tájnyelvi), megvált (jegyet), hozzájut, megkap, elnyer, elér

kefe

főnév
 • ecselő (régies), borosta (tájnyelvi)
 • fésű
 • meszelő
 • lóvakaró
 • (szaknyelvi): kefelevonat
 • (szleng): hazugság, mellébeszélés, duma (bizalmas), rizsa (szleng), blabla (bizalmas)

kapus

főnév
 • portás, kapuőr, cerberus (tréfás), kapunálló (régies)
 • ajtónálló, ajtóőr (régies), ajtós (régies), portier (idegen), janitor (régies)
 • kapuvédő (szaknyelvi), hálóőr (bizalmas), portás (szleng)

gitározik

ige
 • penget

keresztnév

főnév
 • utónév, személynév
 • bérmakeresztnév

megjelentet

ige
 • közzétesz, kiad, közöl, kinyomtat, kibocsát, terjeszt, elterjeszt, leközöl, lehoz (bizalmas), közread, nyilvánosságra hoz, közrebocsát, közhírré tesz, publikál

melák

melléknév, főnév
 • tohonya, tahó (bizalmas), lomha, málé, mohamet (tájnyelvi)
 • (bizalmas): mafla, bamba, bumfordi, behemót

bíráskodás

főnév
 • ítélkezés, ítélethozatal, joggyakorlat, törvénykezés, tárgyalás
 • igazságszolgáltatás, jogszolgáltatás, judikatúra (idegen)

összehajt1

ige
 • összeterel, egybeterel

néptelen

melléknév
 • sivár, üres, kietlen, puszta, kihalt (választékos), elnéptelenedett, elhagyott, elhagyatott, lakatlan, élettelen, halott

makacs

melléknév
 • konok, csökönyös, makrancos, dacos, akaratos, akarnok, vasakaratú, nyakas, önfejű, fafejű, vasfejű, kőfejű, betonfejű (szleng), bükkfejes (tájnyelvi), keményfejű, keménynyakú, vastagnyakú, kutyahitű (tájnyelvi), fúrtagyú (régies), fúrtfejű (régies), megingathatatlan, tántoríthatatlan, hajthatatlan, hajlíthatatlan, rendíthetetlen, hajlatlan (régies), bakafántos (tájnyelvi), megátalkodott, megrögzött, javíthatatlan, kérlelhetetlen, ellenálló, csökött Sz: a nemakarom bántja; acél a feje, vasalt a nyaka; akár a lóval imádkozzál, akár evvel beszélj; az Istennek sem hajtja meg a fejét; csökönyös, mint a szamár; csomó van a fültövénél; farhámba ült; farkasgégén eresztett; feltette a fejét, nem hajol; hab ellen úszik; helyéből egy szikrát sem mozdul; igen köti az ebet a karóhoz; jó kiállhatója van; kemény a feje bőre; kemény a nyaka; kutyahumor van benne; makacs, mint az öszvér; még a pisze se parancsol neki; megátalkodott, mint a tokmányba szorult kaszakő; megköti magát, mint a német ló; nagy benne az akarat, mint a rossz lóban; nagy benne az akarat, mint a vénleányban; nem akar kötélnek állni; nem enged a negyvennyolcból; nyakas apa fejes fia; nyakas, mint az acél; nyakas, mint a bivaly; tapodásnyira sem lehet vele elmenni; vas a feje; vastagnyakú kálomista

letörleszt

ige
 • visszafizet, visszaad, leró, kiegyenlít, letud (bizalmas), kifizet, lefizet, leszurkol (szleng), rendez, (munkával) ledolgoz, lekvittel (bizalmas)

megborzong

ige
 • borzad, megremeg, megdöbben, libabőrös lesz, végigfut a hátán a hideg, borzonkodik (tájnyelvi), összerázkódik, vargát ránt (tájnyelvi)

nekihajt

ige
 • nekimegy, elgázol, elüt, feldönt, beleütközik, összeütközik, nekiszalad

markotányosnő

főnév
 • kantinosnő, markotányosné (régies), hadcsaplárnő (régies)

kritérium

főnév
 • ismérv, ismertetőjel, ismertetőjegy, jegy, sajátosság, jelleg, jellegzetesség, jellemző, karakterisztikum (idegen)

megérkezés

főnév
 • elérkezés, eljutás, eljövetel, megjelenés, betoppanás, bejövetel
 • visszaérkezés

népies

melléknév
 • közérthető, egyszerű, mindennapi, köznapias, populáris, vulgáris
 • paraszti, parasztos, rusztikus, pórias (régies)
 • falusias, vidékies