len szinonimái

főnév
 • szösz (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elrémít

ige
 • megrémít, elijeszt, elborzaszt, megijeszt, megfélemlít, elképeszt, megrendít

kényelem

főnév
 • komfort (bizalmas), kommoditás (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a len szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lebernyeg

főnév
 • (régies): köpeny, köpönyeg, kabát, körgallér, malaclopó (tréfás)
 • lebeny, toka, mál (régies)
 • leffentyű

konviktus

főnév
 • diákotthon, internátus, kollégium, pedagógium (régies)
 • papnevelde, szeminárium (régies)

kizökken

ige
 • kiesik, kibillen, kiugrik, kimozdul

kezelés

főnév
 • bánás, bánásmód, sáfárkodás, manipuláció, alkalmazás, irányítás, üzemben tartás, ellenőrzés, felügyelet, karbantartás
 • gyógykezelés, gyógyítás, terápia, kúra, ellátás, gondozás
 • (bizalmas): kézfogás, kézszorítás, parola (régies)

lehorgaszt

ige
 • leszeg, lehajt, lesuny

málinkó

főnév
 • sárgarigó, aranymálinkó, aranybegy (tájnyelvi)

utolér

ige
 • elér, beér, befog, behoz, felzárkózik, csatlakozik, megközelít
 • felnő (valakihez)

jóakaratú

melléknév
 • jóindulatú, jó szándékú, segítőkész, szívélyes, kegyes (régies), emberséges, nemes szívű, jóérzésű, nagylelkű, pártfogó, rokonszenvező, támogató, segítő, könyörületes, irgalmas

jakobinus

főnév, melléknév
 • vörössapkás, vörössipkás (régies)
 • radikális

forrongás

főnév
 • elégedetlenség, nyugtalanság, háborgás, hullámzás, zavargás, lázongás, lázadás, zendülés, ellenszegülés, felkelés, pártütés, tumultus (régies), megmozdulás, felfordulás, rendzavarás, forradalom, revolúció (régies)

kamasz

főnév
 • serdülő, tizenéves, tinédzser, tini (bizalmas)
 • ifjú, süvölvény, siheder, suhanc, süldő legény, lakli, surján (tájnyelvi), surbankó (tájnyelvi), surgyé (tájnyelvi), sulincár (régies)
 • kamaszlány, bakfis
 • (jelzőként): serdülőkorú

masli, masni

főnév
 • szalagcsokor, csokor, bokor (tájnyelvi)

megkerül

ige
 • körbejár, körüljár, körülutazik, megkerít (tájnyelvi), körülkerül
 • kikerül, elkerül, kitér, átlép, kerülő utat tesz
 • kibújik, kisiklik, mellébeszél, kerülget, köntörfalaz
 • előkerül, felbukkan, előtűnik, horogra akad, meglesz, előjön, megkapódik (tájnyelvi)

belejön

ige
 • beletanul, beledolgozza magát, begyakorol, belegyakorolja magát, beletörekedik (tájnyelvi), beleszokik, belezökken (valamibe), belemelegedik, belemelegszik, belelendül, beleándorodik (tájnyelvi), beleízeledik (tájnyelvi), beleízelődik (tájnyelvi) Sz: belejön, mint kiskutya az ugatásba
 • (régies): (fájdalom) beleáll

olvasókönyv

főnév
 • ábécéskönyv
 • szöveggyűjtemény

mozi

főnév
 • filmszínház, mozgóképszínház (régies), mozgó (régies), cinéma (idegen), kino (idegen)
 • film, játékfilm
 • (szleng): hallucináció, vetítés (szleng)

lenget

ige
 • ingat, himbál, lóbál, lobogtat, lengeszt (tájnyelvi), limbál (tájnyelvi), luhajgat (tájnyelvi), billeget (régies), csóvál

lavór

főnév
 • mosdótál, mosdócsésze, kézmosó

lökés

főnév
 • taszítás, dobás, vetés, lendítés
 • ösztönzés, indítás, indíttatás, hajtóerő, löket (tréfás), impulzus (szaknyelvi), stósz (bizalmas), motiváció, rukk (idegen)
 • injekció (bizalmas)

monotónia

főnév
 • egyhangúság, egyformaság, unalmasság, köznapiság, prózaiság, szürkeség

leszól

ige
 • lehurrog, kritizál, gyaláz, káromol, pocskondiáz, lepiszkol, simfel (bizalmas), ócsárol, becsmérel, lekicsinyel, lecikiz (bizalmas), leszapul, ledorongol (bizalmas), megszól
 • lekiált, leüzen
 • letelefonál

kormányzó II.

főnév
 • helytartó, elöljáró, bán, nádor, gubernátor (régies), régens (régies), alkirály (régies), satrapa (régies), adminisztrátor (régies)

magasröptű

melléknév
 • magasztos, magas, fennkölt, fenséges, emelkedett, átszellemült, szárnyaló, szublimis (idegen)

mozdul

ige
 • moccan, rebben, rezzen
 • indul, távozik
 • változik, fejlődik, kibontakozik