megkerül szinonimái

ige
 • körbejár, körüljár, körülutazik, megkerít (tájnyelvi), körülkerül
 • kikerül, elkerül, kitér, átlép, kerülő utat tesz
 • kibújik, kisiklik, mellébeszél, kerülget, köntörfalaz
 • előkerül, felbukkan, előtűnik, horogra akad, meglesz, előjön, megkapódik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

együttérzés

főnév
 • részvét, sajnálat, szánakozás, átérzés, könyörület, irgalom, szánalom, rokonérzés (régies), vonzódás, szimpátia, empátia, összhang, megértés, egyetértés, jóindulat, jóérzés, gyengédség, figyelem, ügyelés, aggódás, kollegialitás (idegen), rezonancia (idegen), szenzibilitás (szaknyelvi)

cukorka

főnév
 • cukor, édesség, bonbon, nyalánkság, pasztilla, drazsé, cuki (bizalmas), cucu (bizalmas), cukkedli (régies), kasu (régies), bombó (tájnyelvi), bombóc (tájnyelvi), bombóca (tájnyelvi), bombonné (tájnyelvi), cukirkó (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megkerül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megdöbben

ige
 • meghökken, meglepődik, megriad, megijed, megrendül, elhűl, ledöbben (szleng), elképed, megrökönyödik, megütközik, visszahőköl, megdermed, konsternálódik (idegen), megzöbben (tájnyelvi), lepadlózik (szleng), lebabázik (szleng), paff lesz (bizalmas), berosál (szleng), kikattan (szleng)

lejárat2

főnév
 • lejáró, lemenet
 • határidő, exspiráció (szaknyelvi)
 • terminus

lebernyeg

főnév
 • (régies): köpeny, köpönyeg, kabát, körgallér, malaclopó (tréfás)
 • lebeny, toka, mál (régies)
 • leffentyű

kovácsol

ige
 • alakít, kalapál
 • megedz, tesz (valamilyenné)
 • kialakít, megalkot
 • sző

meghal

ige
 • elhuny, elhalálozik, exitál (szaknyelvi), elhal, halálát leli, megboldogul, elalszik, elszenderül, kiszenved, elmegy, eltávozik, elköltözik, életét veszti, meghalálozik (régies), kiterítik, felfordul (durva), meggebed (durva), elpatkol (durva), megdöglik (durva), kinyúlik (durva), kidől a sorból (bizalmas), bekrepál (szleng), megkrepál (szleng), megmurdel (szleng), kipurcan (szleng), kinyiffan (szleng), bekampecel (tájnyelvi), eltalpal (tájnyelvi), kihűl (tájnyelvi), megnyuvad (tájnyelvi), kiegyenesedik (tájnyelvi), megmered (tájnyelvi), betestál (tájnyelvi), elhal (tájnyelvi), elvégez (tájnyelvi) Sz: a barátok zsákjába jutott; a fekete bika a lábujjára hág; a halál fogára jut; a halál horgára akad; a hátára fektetik; a másvilágra költözik; Ábrahámra vicsorítja a fogát; alulról szagolja az ibolyát; ámen neki; átszenderül a másvilágra; az örök világosság fényeskedik neki; beadja a kulcsot (szleng); beadja a mennyország kulcsát; beadja az ipart (szleng); befejezi az életet; befejezi földi pályafutását; beleharap a halál kutyája; beszámol a bőrével; beteszi az ajtaját a halál; búcsút vesz az árnyékvilágtól; csizmáját üresen hagyja; csontjára hűl a bőre; elalszik a gyertyája; elalszik a világa; elalszik az Úrban; elalszik örökre; elejtette a kanalát; elejti a kiskést; eljön érte a Kaszás; elköltözik a másvilágra; elköltözik Ábrahám kebelébe; elköltözik az örök vadászmezőkre; elmegy Földvárra deszkát árulni (bizalmas); elmegy tormát ásni; elmegy vakondokországba; elmetszették a fonalát; elnyelte a horgot; elnyújtotta a bocskort; eloltják gyertyáját; elragadja a halál (választékos); elragadta a Szent Mihály lova; elrúgja a szeget; elszakad az élete fonala; eltávozik az élők sorából; elválik a kenyér héjától; feldobja a talpát (szleng); felkötik az állát; félreteszi a csákóját; felveszi a néhai nevet (bizalmas); férgeknek adja testét; fűbe harap (bizalmas); itt hagyja az árnyékvilágot; jobblétre szenderül; kákkot mond; karóra kerül az irhája; kiadja a lelkét; kidől a sorból; kifingott a kürtőn (durva); kifüstöl a Krisztus kéményén; kihúzták alóla a gyékényt; kikéri a levelét, kileheli a lelkét (választékos); kimúlik az árnyékvilágból (választékos); kiterítették a bőrét; kivette a csatot; koporsóba száll; körmöt rúg; lefújtak neki; lehunyja a szemét; lehunyja a szemét örökre (választékos); leköszön a hivatalról; lemond a házhelyről; leszalad a csillaga; leteszi a gondját; magához szólítja az Isten; marjára fekszik; megfőzték a torkásáját; megkönnyebbedik az ágya szalmája; megrúgta a Szent Mihály lova, soha ki nem gyógyul; megszűnik létezni; megtér atyáihoz (választékos); megtér őseihez (választékos); négy deszka közé teszik; nem eszik több lágy cipót; nem látja többet az Isten egét; örök álomba merül (választékos); örök nyugovóra tér (választékos); padlásra kerül a bőre; padra kerül a bőre; padra teszik a csizmáját; padra viszik a bőrét; papok erszényébe kerül; Pilátushoz megy vacsorára; Pilátusra vicsorítja a fogát; porba harap; ráhűl a bőr; rálép a csőszökör a lábára; sírba száll; szegre akasztják a csizmáját; testamentumot csinált; utoléri a vég; utolsót rúg; ütött az órája; vége lesz; végleg elhagyja övéit (választékos); végsőt lehel; visszaadja lelkét teremtőjének (választékos); viszatér a porba, amelyből vétetett
 • (harcban, erőszakos halállal): elpusztul, halálát leli, kimúlik, elesik, odavész, ottmarad Sz: otthagyja a fogát; fűbe harap (bizalmas)

mellény

főnév
 • lajbi (régies), lélekmelegítő, melles (tájnyelvi), mellyes (tájnyelvi), melltakaró (tájnyelvi)
 • pruszlik (tájnyelvi), rékli (tájnyelvi), zeke (tájnyelvi), derékravaló (tájnyelvi)

visszaszáll

ige
 • visszarepül, visszaszárnyal, visszatér
 • (gondolat): visszaterelődik, visszairányul
 • (valakire): háramlik, visszaháramlik
 • visszahull, visszaesik, visszazuhan, (papírsárkány) visszaereszkedik

kijavítás

főnév
 • javítgatás, helyreállítás
 • helyreigazítás, helyesbítés, módosítás
 • reparáció (idegen), reparálás (idegen), tatarozás, kiigazítás, rendbehozás, restauráció (idegen), restaurálás, rekonstruálás, rektifikálás (régies)

kidönt

ige
 • kifordít, kivág, kibuktat, kidűt (tájnyelvi), felbillent, feltaszít
 • kiönt, kiürít, kiborít

halálfélelem

főnév
 • halálveríték, tanatofóbia (szaknyelvi)

királyi

melléknév
 • uralkodói, fejedelmi, vezérlő
 • fenséges, felséges, magasztos, tekintélyes, lenyűgöző, remek, impozáns, ragyogó, pompás

mér

ige
 • méreget, kimér, megmér, kalibrál (szaknyelvi), lemér, mérlegel, bemér, felmér, méricskél, mérkél (tájnyelvi)
 • lemázsál
 • szondáz
 • hőmérőz
 • árusít, elad, árul
 • (csapást): ró, tesz, ad, okoz

munkálkodás

főnév
 • tevékenykedés, ténykedés, működés, aktivitás, negotium (idegen), serénykedés, szorgoskodás, sürgés-forgás, dolgolódás (régies), fáradozás
 • igyekezet, vesződés

cibere

főnév
 • korpaleves, szilvaleves, keszőce (régies, tájnyelvi)

pezseg

ige
 • buzog, fortyog, bizseg (tájnyelvi), sorcik (régies), tajtékzik, bugyborékol, bugyog, forr, gyöngyellik (régies), bozsorog (tájnyelvi), gyöngyözik, habzik, zubog
 • hemzseg, nyüzsög

orr

főnév
 • szaglószerv, nózi (bizalmas), cice (tájnyelvi), hortyogó (tájnyelvi), ormány (bizalmas), csőr (bizalmas), tokmány (bizalmas), trombita (szleng), cserpák (szleng), tirpák (szleng), hefti (szleng), porszívó (szleng)
 • szaglás, szimat, szaglóérzék
 • megérzés
 • csúcs, kiugró, spicc, (hajó) eleje

megkínál

ige
 • megvendégel, kínál, kínálgat, ajánlgat, traktál (bizalmas), megetet (bizalmas), ajánl (régies), vendégül lát, szívesen lát, elébe ad

megborzong

ige
 • borzad, megremeg, megdöbben, libabőrös lesz, végigfut a hátán a hideg, borzonkodik (tájnyelvi), összerázkódik, vargát ránt (tájnyelvi)

megtáncoltat

ige
 • táncba visz
 • megforgat
 • (lovat): megugráltat, megugrat
 • elver, ellátja a baját, elbánik (valakivel), jól befűt (valakinek), megfingat (szleng), megszorongat, elhúzza a nótáját

olvas

ige
 • betűz, silabizál, csetil (tájnyelvi)
 • búj, tanulmányoz, belemélyed
 • (tájnyelvi): számlál, számol, megolvas (tájnyelvi)

megnyer

ige
 • megszerez, megkap, elnyer, hozzájut, szert tesz
 • behálóz, meghódít, rávesz, rábír, megagitál, meggyőz, levesz a lábáról, maga oldalára állít, beszervez
 • elvisz (bizalmas), elragadtat, elkápráztat, megfog

lemberdzsek

főnév
 • dzseki, anorák

megvásárol

ige
 • megvesz, megszerez, beszerez, bevásárol, összevásárol, felvásárol
 • (pejoratív): megveszteget, lepénzel, lefizet, megken (szleng), lehengerel, megvesz, korrumpál (idegen)

orgonista

főnév
 • orgonaművész, orgonajátékos