mostohagyermek szinonimái

főnév
 • fogadott gyermek, mostohácska (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bohó

melléknév
 • bohókás, bolondos, csapongó, csacska, csintalan, játékos, játszi, mókás, tréfás, pajkos, ugribugri, bolyhó (tájnyelvi), bolyókás (tájnyelvi), golyhó (régies), gyermeteg

egyre

határozószó
 • szüntelenül, egyre-másra, nyakra-főre, folyvást, folytonosan, folyton, mindegyre, állandóan, egyfolytában, mindig, minduntalan, örökké, évről évre, szakadatlan, furtonfurt (régies), váltig, untig, éjjel-nappal, lépten-nyomon, vég nélkül, megszakítás nélkül, végeérhetetlenül, szakadatlanul, zavartalanul, mindétre (tájnyelvi)
 • mindinkább, egyre tovább, hovatovább, mind jobban, egyre inkább, egyre jobban, fokozatosan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mostohagyermek szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mézes

melléknév
 • megmézezett, édesített, cukros, édes, mézédes
 • ragadós, tapadós
 • mézesmázos, édeskés, csöpögős, émelygős, szirupos, nyájas, hízelgő

megfertőz

ige
 • elfertőz, ráragaszt, inficiál (szaknyelvi), kontaminál (szaknyelvi)
 • megmérgez, megmételyez
 • megront, bemocskol, megveszteget (régies), beszennyez
 • rossz példát mutat, rossz útra vezet

megalománia

főnév
 • nagyzási hóbort, hatalmi téboly, cezarománia (idegen)

lelkes

melléknév
 • ambiciózus, ügybuzgó, igyekvő, törekvő, buzgó
 • rajongó, szenvedélyes, lánglelkű, elragadtatott, egzaltált, harsogó, tüzes, tomboló, lelkesült, heves, lángoló, lendületes, égő, mohó
 • eksztatikus (idegen), animált (idegen), passzionátus (régies), frenetikus
 • (valamennyi): lakosú, lélekszámú, lelket számláló
 • lélekkel bíró (élőlény), élő

modalitás

főnév
 • módozat, körülmény

népszerűség

főnév
 • közkedveltség, felkapottság, reflektorfény, közismertség, popularitás (idegen), közszeretet (választékos)

kötődik

ige
 • kötözködik, kötekedik, kötölőzik (tájnyelvi), ingerkedik, incselkedik, gonoszkodik, tréfálkozik, szurkálódik, civakodik, huzakodik, dévajkodik, enyeleg, évődik, pajzánkodik, böllenkedik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi)
 • szövődik, kialakul
 • (valakihez): ragaszkodik, kitart (valaki mellett)

köldök

főnév
 • púp (tájnyelvi), burik (tájnyelvi), melleszája (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): facsap, ék, pecek, tipli

hullavizsgálat

főnév
 • hullaszemle, nekropszia (idegen)

kripta

főnév
 • sírbolt, sírboltozat, sírkamra, síremlék, holtalag (régies)
 • altemplom, sírkápolna
 • katakomba (idegen)

növénygyűjtemény

főnév
 • herbárium (szaknyelvi)

órabér

főnév
 • óradíj

dotáció

főnév
 • díjazás, fizetés, javadalmazás, illetmény, tiszteletdíj, honorárium, járandóság, bér, gázsi (bizalmas)
 • ellátmány, javadalom, támogatás, juttatás, hozzájárulás, apanázs, szubvenció (szaknyelvi), fejkvóta (szaknyelvi), járadék

részvétlen

névmás
 • érzéketlen, közönyös, közömbös, rideg, indifferens (idegen), szenvetlen (régies), fásult, passzív, impasszíbilis (idegen), szívtelen, lelketlen, lélektelen, könyörtelen, szőrösszívű (bizalmas), keményszívű

petrence

főnév
 • szénarakás, szénacsomó, rakás, csomó

motorkerékpár

főnév
 • motor, motorbicikli, robogó, moci (bizalmas), moped

mesterséges

melléknév
 • művi, csinált, emberkéz alkotta, mű, szintetikus
 • fiktív

naplopó

melléknév, főnév
 • (pejoratív): munkakerülő, dologkerülő, dologtalan, kasza-kapa kerülő (tréfás), munkátlan, léhűtő, lézengő ritter, semmittevő, lusta, ingyenélő, csavargó, haszontalan, csirkefogó, henye, henyélő, aszfaltkoptató (bizalmas), lajha (régies), kupcihér (tájnyelvi), semmirekellő, mihaszna, hétlusta, pernahajder, here (pejoratív), potyaleső, lógós (bizalmas), flaszterkoptató (bizalmas), himpellér (régies), lustazsák (tájnyelvi), csoszoli (tájnyelvi), naplesi (tájnyelvi) Sz: borsót gömbölyít; büdös neki a munka; ecetet darál; elmenne a munka temetésére; homokot kötöz; jeget aszal; lencsét laposít; nem kap sérvet a munkától; nem szakad meg a dolgában; pénztáros az ingyenuszodában; repülőtéren sínváltó; úgy áll a munkához, hogy más is odaférjen; ül, mint a kopott gyöngy; várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön; verebet patkol; vinné a zászlót a munka temetésén; zabot hegyez; napnál fűtő

penna

főnév
 • toll, írótoll, lúdtoll
 • tollhegy

munkaviszony

főnév
 • alkalmazás, állás, munka, hivatal, kenyérkereset

meghány-vet

ige
 • megbeszél, megvitat, taglal, értekezik (valamiről), eszmecserét folytat (valamiről), tanakodik, megtanácskozik, átgondol, megtárgyal, átbeszél (bizalmas), megfirat (tájnyelvi), irget-forgat (tájnyelvi), megdumál (szleng)
 • megfontol, mérlegel, gondolkodik, töpreng, tűnődik, latolgat, morfondíroz, fontolóra vesz, elmélkedik (valamin), elrágódik (bizalmas), rekonsziderál (régies)

nekilódul

ige
 • nekilendül, nekihevül, rászánja magát, nekigyürkőzik, nekifüzeredik (tájnyelvi)
 • nekivágódik, beleütközik, nekiütközik, belerohan, odacsapódik, hozzáverődik

pernahajder

főnév
 • lókötő, kópé, csirkefogó, naplopó, gézengúz, csibész, rosszcsont
 • (jelzőként): semmirekellő, haszontalan, ördögadta, utolsó, alávaló