kórházi szinonimái

melléknév
 • klinikai, szakorvosi, ispotályos (régies), nosocomiális (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alamizsna

főnév
 • adomány, könyöradomány, kenyéradomány (régies), kolduskenyér (régies), baksis (régies)
 • éhbér

róna

főnév
 • síkság, sík, alföld, puszta, mező, rét, rétség, lapály, térföld (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kórházi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kivetnivaló

főnév
 • hiba, kifogás, kívánnivaló

kérés

főnév
 • kérelem, kérvény, folyamodvány, beadvány, kereset, instancia (idegen), petíció
 • kérdés, tudakozódás
 • óhaj, kívánság, esedezés, esengés (választékos), könyörgés, kunyerálás, rimánkodás, instálás (régies)

kedvtelés

főnév
 • időtöltés, szórakozás, hobbi, passzió (bizalmas), mánia, hóbort
 • játék, öröm, gyönyörűség, kellemérzet (tájnyelvi), élv (tájnyelvi)
 • ügyszeretet (régies)

írómappa

főnév
 • mappa, dosszié, iratgyűjtő, iratrendező

kompromittál

ige
 • hírbe hoz, szégyenbe hoz, gyanúba kever, gyanúba hoz, lejárat, blamál (idegen), diffamál (idegen)

kuckó

főnév
 • zug, zugoly (tájnyelvi), sarok, szöglet, odú, vacok, szuszkó (régies), sut (tájnyelvi), szurdik (tájnyelvi), kutli (tájnyelvi), kucik (tájnyelvi)

temető II.

főnév
 • sírkert, temetkezési hely, temetőhely, sírmező, temetőkert, cinterem (régies)
 • templomkert, templomudvar

hirdetőtábla

főnév
 • faliújság, falitábla, tacepao (bizalmas)

helytelen

melléknév
 • téves, hibás, hamis, rossz, pontatlan, valótlan, fals, bal (régies)
 • illetlen, neveletlen, ízetlen, megbotránkoztató, erkölcstelen, kifogásolható, elítélendő, bántó, visszás, fonák
 • (régies): éktelen, formátlan, idomtalan, csúnya, rút
 • (régies): éretlen, idétlen, sületlen, balgatag, balyókás (tájnyelvi), dilló (tájnyelvi)

farm

főnév
 • birtok, gazdaság, ültetvény, tanya, majorság (tájnyelvi), telep
 • tehenészet

horror

főnév
 • (bizalmas): iszonyat, iszony, félelem, rémület
 • undor, utálat

különben

határozószó
 • különbül, jobban, kiválóbban
 • erősebben, inkább
 • másképpen, másképp, másként, más módon
 • egyébként, egyébiránt, máskülönben, amúgy, másfelől
 • (ksz-szerűen): ellenkező esetben, ellenben
 • azaz, azazhogy, mégis

lelki

melléknév
 • pszichikai, pszichés, pszichogén (idegen)
 • érzelmi, szívbeli, belső

aludttej

főnév
 • tarhó (tájnyelvi), taroh (régies), szerdék (tájnyelvi)

moly

főnév
 • molylepke, szú (régies)

meghibban

ige
 • megháborodik, megzavarodik, megbolondul, megőrül, eszét veszti, elmegy az esze, meghülyül (bizalmas), bedilizik (bizalmas), megbuggyan, megbomlik, megkábul (tájnyelvi), meggazdul (tájnyelvi), megkámforodik (tájnyelvi), megrándul, meghibásodik (tájnyelvi), megütődik (régies)(bizalmas)

korlátozott

melléknév
 • korlátolt, meghatározott, behatárolt, véges, megszorított
 • mérsékelt, csökkentett, csekély
 • részleges

kivágódik

ige
 • kicsapódik, felpattan, kinyílik
 • kiesik, kirepül
 • (biztosíték): kiég, kiolvad

közbevág

ige
 • belevág, közbeszól, beleszól, félbeszakít, megszakít

megfigyel

ige
 • megnéz, szemügyre vesz, szemlél, tanulmányoz, obszervál (idegen)
 • kémkedik, kikémlel, megszagol, leselkedik, lesben áll, fürkész, kísér, szemmel tart, figyelemmel követ, nyomon követ, fixíroz (bizalmas), megvigyáz (tájnyelvi), megfigyelés alatt tart, kifigyel, felkutat

kölcsön II.

határozószó
 • kölcsönbe, kölcsönként, hitelbe

keserűség

főnév
 • fanyarság
 • keserv, bánat, búbánat, bú, búsongás, búsulás, búslakodás, mélabú, szomorúság, kiábrándultság, rosszkedv, búskomorság, elkeseredettség, kesergés, siralom, jajpanasz, jajgatás, sival (tájnyelvi), üröm, ürömpohár, epeség (régies)
 • szívfájdalom, gyász, kín, megpróbáltatás
 • bosszúság, sérelem, kellemetlenség

közömbösít

ige
 • semlegesít, neutralizál (idegen)
 • letompít, paralizál (idegen), elnyom, elfojt, hatástalanít, ellensúlyoz, kompenzál

meghány-vet

ige
 • megbeszél, megvitat, taglal, értekezik (valamiről), eszmecserét folytat (valamiről), tanakodik, megtanácskozik, átgondol, megtárgyal, átbeszél (bizalmas), megfirat (tájnyelvi), irget-forgat (tájnyelvi), megdumál (szleng)
 • megfontol, mérlegel, gondolkodik, töpreng, tűnődik, latolgat, morfondíroz, fontolóra vesz, elmélkedik (valamin), elrágódik (bizalmas), rekonsziderál (régies)