lombos szinonimái

melléknév
 • leveles, fürtös (régies)
 • lomblevelű (erdő)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

műves

melléknév
 • míves, kidolgozott, aprólékos, díszes, finom
 • (tájnyelvi): munkás, dolgos

cselédlány

főnév
 • szolgáló, szolgálólány, mindenes lány, mindenes, háztartási alkalmazott, csecsi (pejoratív), dézsatündér (tréfás)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lombos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lényegében

határozószó
 • tulajdonképpen, tulajdonképp, valójában, voltaképpen, igazában, alapjában véve, eredetileg
 • egyáltalán, egyáltalában
 • elvégre, utóvégre, végre is, végül is, végtére is
 • végeredményben, mindent tekintetbe véve, mindent összevéve, végelemzésben (régies)

körvonal

főnév
 • kör, karika
 • kontúr, sziluett, árnykép

kortárs

melléknév, főnév
 • egykorú, egyidős
 • pályatárs
 • jelenkori, korabeli, mostani, jelenlegi

kikefél

ige
 • kitisztít, kifényesít, kivaxol (szleng)

levelező

főnév
 • levélíró
 • tudósító, korrespondens (régies)
 • (régies): levélmintakönyv

megbotránkozik

ige
 • elszörnyed, megütközik, megütődik (régies), felháborodik, felütközik (tájnyelvi), zokon vesz, rossz néven vesz, elképed, fönnakad (valamin)

valamelyest

határozószó
 • némileg, némiképp, némiképpen, valamennyire, félig-meddig, egy kissé, egy kicsit, kisség (tájnyelvi)

kapituláció

főnév
 • fegyverletétel, megadás
 • feladás, meghátrálás, behódolás

kábító

melléknév
 • altató, álmosító, narkotizáló (szaknyelvi), bódító, tompító, letargikus (régies)
 • ámító, szédítő, lenyűgöző, mámorító, részegítő

galeri

főnév
 • huligánbanda, banda, brancs (bizalmas), kompánia, bagázs (bizalmas), jónép (szleng)

keleti

melléknév
 • napkeleti, orientális (idegen)

megfékez

ige
 • megzaboláz, megrendszabályoz, ártalmatlanná tesz, leküzd, úrrá lesz (valamin), erőt vesz (valamin), megszelídít, lecsillapít, lecsendesít, pacifikál (idegen), kordában tart, leigáz, féken tart, erőt vesz Sz: zabolán hordoz; rakoncára fog
 • (tüzet): elolt, elfojt, lokalizál (szaknyelvi), megállít
 • (lázadást): eltipor, letör, leszerel, visszaver, visszaszorít, elnyom, útját állja

megszív

ige
 • megszí, beleszí, beleszippant, teleszív, teleszí
 • (szleng): pórul jár
 • (megszívja magát): megnedvesedik, átnedvesedik
 • teleszívja magát
 • (megszívja magát): leissza magát, lerészegedik

betakarít

ige
 • (termést): learat, lekaszál, levág, leszüretel, leszed, összegyűjt, behord, begyűjt, behoz, szüretel, felhalmoz (választékos), bemagol (tájnyelvi)

öntöde

főnév
 • öntőműhely, öntő, olvasztóüzem

napos II.

főnév
 • ügyeletes, szolgálatos, vigyázó, szolgálattevő (régies), inspekciós (szaknyelvi)

lopva

határozószó
 • titokban, titkon, észrevétlen, észrevétlenül, orvul, orozva, a színfalak mögött, alattomban, csendben, loppal (tájnyelvi), suba alatt, szűr alatt (tájnyelvi), mutyiban (tájnyelvi), suttyomban, sutyiban (bizalmas), sub rosa (idegen), fű alatt (bizalmas), stikában (bizalmas), plenkniben (szleng)

lelkipásztorkodás

főnév
 • lelkipásztorság, pasztorálás (idegen), pasztoráció, misszió
 • hitoktatás
 • hittérítés

máskülönben

határozószó
 • (régies): másként, másképp, másképpen, máshogy
 • különben, egyébként, egyébiránt, másfelől

nagygazda

főnév
 • zsírosparaszt, basaparaszt (tájnyelvi), dúsgazdag (tájnyelvi), jógazda (tájnyelvi), basa (tájnyelvi)

magánhangzó

főnév
 • vokális (szaknyelvi)(szaknyelvi)

közbeékelődik

ige
 • beiktatódik, közé kerül, behelyeződik, beillesztődik

megagitál

ige
 • meggyőz, rábeszél, rávesz, megnyer, beszervez

napidíj

főnév
 • napszám, napszámbér, katonapénz (régies), zsold (régies), napibér, kiküldetési díj, ellátmány