lebetegedik, lebeteg szinonimái

ige
 • megbetegszik, ágynak esik, ágynak dől
 • szülni kezd, vajúdni kezd

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

okmánybélyeg

főnév
 • illetékbélyeg

tényleges

melléknév
 • valóságos, való, valódi, objektív, kézzelfogható, kétségtelen, igazi, valós, tulajdonképpeni, reális, ténybeli, effektív, konkrét, hamisítatlan, törzsökös, tősgyökeres, vitathatatlan, virtigli (bizalmas)
 • hathatós, hatékony
 • állományban lévő, aktív, reguláris (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lebetegedik, lebeteg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kutat

ige
 • matat, turkál, keres, kotorász, bányászik, bogarászik (tájnyelvi), katakíroz (tájnyelvi)
 • hajhász, kajtat, kasmatol (régies), kutakodik, kutaszkodik, vizslat, bolház, fürkész, keresgél, kémlel, utánajár, vizsgál, szondíroz (idegen), inkvirál (idegen), fitat (tájnyelvi), tűvé tesz, invesztigál (szaknyelvi), ketet-katat (tájnyelvi), koslat, vatat (tájnyelvi), kurkászik (tájnyelvi)
 • búvárkodik, elmélyed, búvárol, vizsgálódik, körüljár, vizsgál, boncol, elemez, tanulmányoz
 • firtat, nyomoz, szimatol, szaglászik, csapáz (tájnyelvi), fitet (tájnyelvi)

kitüntetés

főnév
 • jutalmazás, adományozás, díjazás, dicséret, méltatás, elismerés, vállveregetés, előléptetés, megbecsülés, megtiszteltetés, tisztelet, magasztalás
 • díj, érem, érdemérem, érdemrend, rendjel, érdemjel, koszorú, medál (idegen), jelvény, ordó (régies), dekoráció (bizalmas), prémium, oklevél, biléta (bizalmas), plecsni (pejoratív), csillaghullás (szleng), baktertojás (szleng)

kirendeltség

főnév
 • képviselet, lerakat, fiók, delegáció
 • külképviselet, misszió

kényelem

főnév
 • komfort (bizalmas), kommoditás (idegen)

lángvörös

melléknév
 • vérvörös, tűzpiros, tűzvörös, pipacspiros, lángszínű

licenc, licencia

főnév
 • gyártási jog, gyártási engedély, szabadalom, szabadalmi jog, patent (idegen)
 • (tájnyelvi): egyetemi záróvizsga

tüntetés

főnév
 • tiltakozás, demonstráció, megmozdulás, manifesztáció (idegen)

ismertet

ige
 • előad, elmond, kifejt, bemutat, tanít, tudomásra hoz, fejteget, elbeszél, megmagyaráz, tájékoztat, előterjeszt, taglal, körvonalaz, beszámol, referál, tálal (bizalmas), recenzeál (szaknyelvi)

ingóság

főnév
 • marha (régies), mobíliák (szaknyelvi)

fiktív

melléknév
 • képzelt, kitalált, képzeletbeli, megálmodott, elgondolt, költött, irreális, illuzórikus
 • alaptalan, valótlan, kiagyalt, koholt, hamis, ál, talmi
 • föltett, valószínű, feltételezett, feltehető, vélt, állítólagos
 • névleges, nem valódi, hiányzó, látszólagos, szimbolikus, metaforikus, képletes

jel

főnév
 • jelzés, jeladás, szignál, gong
 • figyelmeztetés, intés, célzás, ómen
 • jegy, bélyeg, megjelölés, rovás, stigma
 • cégér (régies), címer (régies), márka, védjegy, logó, embléma
 • jelkép, ikon, szimbólum
 • (választékos): sírkő, emlékoszlop, emlékjel
 • tünet, szimptóma (szaknyelvi), ismérv, ismertetőjel, ismertetőjegy
 • nyom, maradvány

lubickol

ige
 • fürdik, úszkál, pancsol (bizalmas), fröcsköl, locsatol (tájnyelvi), locskol (tájnyelvi)

megdöbbent

ige
 • meghökkent, meglep, megrendít, elképeszt, megdermeszt, letaglóz, szíven szúr, sokkol, lesújt, ledöbbent (szleng), kifektet (szleng), kibuktat (szleng), kiakaszt (szleng), kiüt (szleng), megbotránkoztat, megráz, megriaszt, frappíroz (idegen), elborzaszt

báva

melléknév
 • bávatag, bamba, bámész, bámészkodó, szájtáti
 • buta, ostoba

nyomozó I.

melléknév
 • kutató, fürkésző, vizsgáló

mikroszkóp

főnév
 • górcső (régies)

lebukik

ige
 • leesik, aláhajlik, előrecsuklik, előrebicsaklik, lefordul, lehanyatlik
 • (vízbe): lemerül, alámerül, lebükik (tájnyelvi), lekankurázik (tájnyelvi)
 • (nap): leszáll, lenyugszik, lemegy, eltűnik
 • rajtaveszt, megjárja, lebőg (szleng), buktázik (szleng), kézre kerül

kunyhó

főnév
 • kaliba, bódé, kulipintyó (bizalmas), házikó, viskó, vityilló, putri, barakk, huruba (tájnyelvi), gunyhó (tájnyelvi), esztena (tájnyelvi), góré (tájnyelvi)

lepkefogó

főnév
 • lepkeháló

mesebeszéd

főnév
 • (bizalmas): koholmány, híresztelés, mendemonda, szófia beszéd (régies), dajkamese, halandzsa (bizalmas), szódara (tájnyelvi), mese habbal (bizalmas), mese mese, meskete, smonca (szleng), lárifári, szóbeszéd, mellébeszélés Sz: hol volt, hol nem volt-féle beszéd; királyfia Kis Miklós beszéde

legördül

ige
 • leereszkedik, lemegy, leszalad, leszáll
 • legurul, lehengeredik, legörög
 • lecsúszik

kivörösödik

ige
 • kipirul, kipirosodik

létező

melléknév
 • levő, lévő, meglevő, meglévő, fennálló, előforduló
 • élő, eleven
 • lény, teremtmény
 • valóságos, való, adott, megragadható, kézzelfogható, szemmel látható, reális, konkrét

mieink

főnév
 • hozzátartozóink, rokonaink