jel szinonimái

főnév
 • jelzés, jeladás, szignál, gong
 • figyelmeztetés, intés, célzás, ómen
 • jegy, bélyeg, megjelölés, rovás, stigma
 • cégér (régies), címer (régies), márka, védjegy, logó, embléma
 • jelkép, ikon, szimbólum
 • (választékos): sírkő, emlékoszlop, emlékjel
 • tünet, szimptóma (szaknyelvi), ismérv, ismertetőjel, ismertetőjegy
 • nyom, maradvány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hármas II.

főnév
 • trió, tercett (szaknyelvi)
 • (osztályzat): közepes, arany közép (szleng), galamb (szleng), kos (szleng), kígyó (szleng), középfazon (szleng), kukac (szleng), madár (szleng), sün (szleng), teve (szleng), tizenegyes (szleng), tripla (szleng), trojka (szleng)

nefelejcs

főnév
 • emlény (régies), myosotis (szaknyelvi), békaszemfű (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

írásjel

főnév
 • írásjegy, betű, betűjegy
 • központozási jel

hernyóselyem

főnév
 • nyersselyem, valódi selyem, kínai selyem

havonta

határozószó
 • havonként, hónaponként

gyáros

főnév
 • gyártulajdonos, üzemtulajdonos, nagyiparos, gyárnok (régies), producens (idegen)

ízület

főnév
 • hajlat, íz (régies), forgó (tájnyelvi)

kazán

főnév
 • tartály, üst
 • katlan
 • kazános cséplőgép, tüzesgép (tájnyelvi), gőzfazék (régies)

soványít

ige
 • fogyaszt, koplaltat
 • (öltözet): karcsúsít, vékonyít, slankít (bizalmas)

fok1

főnév
 • kiszögellés
 • várfok, hegyfok

filmfelvétel

főnév
 • forgatás, felvétel, filmforgatás, filmezés
 • film, mozgókép (régies)

egyeduralkodó

főnév
 • egyedúr (régies), autokrata, zsarnok, kényúr, elnyomó, despota, tirannus (régies), diktátor, uralkodó, fejedelem, monarcha (idegen)

frappáns

melléknév
 • találó, csattanós, poénos
 • meglepő, váratlan, hatásos, megkapó, meghökkentő, blikkfangos (bizalmas)

kényelmes

melléknév
 • komfortos, otthonos, lakályos, komfortábilis (régies)
 • bő, lezser
 • kényelemszerető, lusta
 • ráérős, tempós, lassú
 • komóciós (tájnyelvi), komótos (tájnyelvi)
 • nyugodt, nyugalmas, nyugodalmas, zavartalan, háborítatlan, könnyű

kifundál

ige
 • kigondol, elgondol, kieszel, kiagyal, kiötöl, kiokoskodik, kitalál, kitervel, kisüt, kifőz, kiforral, tervbe vesz, kohol, kimódol, kimesterkedik, kispekulál (bizalmas), kiókumlál (bizalmas), kifineszel (tájnyelvi), kielmél (régies)

leteremt

ige
 • leszid, lehord (bizalmas), lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lemar, megszapul (régies), összeszid, megszid, megdorgál, letol (bizalmas), legorombít (bizalmas), orcáz (tájnyelvi), simfel (bizalmas), lepocskol (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), megpupáz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): földhöz vág, leterít, legyűr, legyőz, lefektet, lebír, ledönt, kinyújtóztat, maga alá gyűr, két vállra fektet, földre visz, földre penderít (tájnyelvi), elgyűr (tájnyelvi), lecsombolyít (tájnyelvi)

köszörül

ige
 • élesít, fen, élez
 • csiszol (szaknyelvi), ráspolyoz, simít, sorjáz (szaknyelvi)

jelenség

főnév
 • esemény, történés, tény, dolog, eset, effektus
 • megnyilvánulás
 • különlegesség, tünemény, csoda, szenzáció (bizalmas), unikum, fenomén (régies)

invázió

főnév
 • megszállás, megrohanás, agresszió, offenzíva
 • behatolás, beáramlás, elözönlés, betörés

káosz

főnév
 • zűrzavar, bábeli zűrzavar, összevisszaság, felfordulás, kavarodás, rendetlenség, fejetlenség, tohuvabohu (választékos), zavarék (régies), keverék (régies)

könyörtelen

melléknév
 • durva, vad, embertelen, zsarnoki, kíméletlen, irgalmatlan, kegyetlen, erőszakos, szívtelen, érzéketlen, részvéttelen, részvétlen, lelketlen, hidegvérű, jéghideg, gonosz, szánalmat nem ismerő, ádáz, állatias
 • hajthatatlan, kemény, engesztelhetetlen, keményszívű, kőszívű, kérlelhetetlen, szigorú, rideg, szívós, erélyes, vaskezű, hajlíthatatlan, eltökélt, rendületlen, szőrösszívű (bizalmas)

jóllehet

határozószó
 • bár, noha, ámbár, ámbátor, ellenben, habár, mindazonáltal, mindamellett, holott, pedig, pediglen (régies), haszinte (régies)

higany

főnév
 • mercurium (szaknyelvi), hydrargyrum (idegen), kéneső
 • (szleng): áruló, besúgó

karnis

főnév
 • függönytartó, függönyrúd

körülvesz

ige
 • (több személy): körülfog, körüláll, körbevesz, körégyűlik, közrefog, köréje gyülekezik
 • (dolog): övez, környez, keretez, szegélyez, határol, körülölel
 • (tömeg, ellenség): bekerít, körülzár
 • (régies): megkörnyékez, behálóz, körülkörnyékez
 • (körülveszi magát vmivel): körülbástyázza magát (valamivel)