lángvörös szinonimái

melléknév
 • vérvörös, tűzpiros, tűzvörös, pipacspiros, lángszínű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csapong

ige
 • cikázik, repked, repdes, repes (régies), szálldos, szállong
 • elkalandozik, eltér a tárgytól
 • (régies): kószál, kóricál, lődörög, kalandozik, koslat, csatangol, lézeng

visszavonul

ige
 • visszamegy, visszamasírozik, hátrál, retirál (régies)
 • kivonul, kivonja a csapatait
 • visszakozik, enged, visszavonulót fúj
 • félreáll, félrevonul, visszahúzódik, begubózik, elzárkózik
 • leköszön, lemond, távozik, búcsúzik, elmegy, kiszáll
 • nyugdíjba megy
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lángvörös szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kreol

melléknév
 • lesült, sárgásbarna, olajbarna
 • bronzszínű

kispekulál

ige
 • kieszel, kiagyal, kigondol, kitalál, kiókumlál, kifundál

kimondhatatlan I.

melléknév
 • kiejthetetlen, artikulálhatatlan (idegen)
 • megnevezhetetlen, leírhatatlan, elmondhatatlan, mondhatatlan, különös, furcsa, hallatlan, felfoghatatlan, rejtélyes, elképzelhetetlen, hihetetlen, tabu, titkos
 • nagyfokú, módfelett nagy, túlságos, számtalan, tömérdek, töméntelen, miriád (idegen), maximális, rettentő nagy

kecsegtet

ige
 • biztat, buzdít, ígér
 • hiteget, áltat, ámítgat, csalogat, csábít, édesget, csecseget (régies), gögyöget (régies) Sz: keni a száját (valakinek)
 • (tájnyelvi): hízeleg, udvarol, kedveskedik
 • (régies, választékos): kényeztet, becéz, mecegtet (tájnyelvi)

külügyminiszter

főnév
 • külügyér (régies)

lét

főnév
 • létezés, mivolt, létel (régies), élet, egzisztencia (idegen)
 • megélhetés, fennmaradás, meglét
 • tartózkodás, életpálya, pályafutás, életút, pálya
 • valóság, gyakorlat

tulajdon II.

határozószó
 • (régies): teljesen, egészen, valósággal
 • szakasztott

intéző I.

melléknév
 • végző, mozgató, eljáró, vezető, irányító

illetékköteles

melléknév
 • adóköteles

fényképész

főnév
 • fotós, fotóművész, fotográfus (régies), fotográfista (tájnyelvi), fényíró (régies)

ízület

főnév
 • hajlat, íz (régies), forgó (tájnyelvi)

lift

főnév
 • felvonó, személyfelvonó
 • páternoszter

megalázkodik

ige
 • hajlong, megalázza magát, hódol, leereszkedik, meghunyászkodik, Canossát jár, alázatoskodik, csúszik-mászik, talpat nyal, hajbókol, meghajol, porban csúszik (valaki előtt), lefekszik (valakinek) (szleng)

bálványoz

ige
 • istenít, imád, rajong, körülrajong, dicsőít, felmagasztal, magasztal, felértékel, hódol (valakinek), csodál, bámul, tömjénez

nyársonsült

főnév
 • zsiványpecsenye, saslik, rablóhús
 • grillpecsenye

merről

határozószó
 • honnan, milyen irányból
 • ahonnan

lanyhul

ige
 • ernyed, fárad, kimerül
 • gyengül, mérséklődik, lankad, alábbhagy, csillapodik

közszó

főnév
 • köznév

lelátó

főnév
 • karzat, emelvény, tribün, nézőtér

menhely, menedékhely

főnév
 • menedék, fedezék, búvóhely, oltalom, védelem, menház (régies), födél (választékos), óvóhely, szállás
 • árvaház, gyermekotthon, nevelőotthon, nevelőintézet, lelencház (régies)
 • szeretetház (régies), szociális otthon, szegényház (régies), aggok háza, öregek háza, idősek otthona, szálló (bizalmas)

lebetegedik, lebeteg

ige
 • megbetegszik, ágynak esik, ágynak dől
 • szülni kezd, vajúdni kezd

kiterjedés

főnév
 • nagyobbodás, szélesedés, bővülés, tágulás, nyúlás, dilatáció (idegen)
 • dimenzió
 • nagyság, méret, terjedelem, extenzió (idegen), formátum

lép1

ige
 • megy, halad, lépeget, lépdel, hág, tapos, tapod, tipor, gázol, lépked, lépik (tájnyelvi)
 • toppan
 • elhatározza magát, dönt, cselekszik
 • intézkedik
 • (sakkfigurával): húz
 • (felsőbb osztályba): jut, kerül
 • (szervezetbe): belép

mérhető

melléknév
 • körülhatárolt, meghatározott, pontos, korlátozott, egzakt, felbecsülhető, numerikus (szaknyelvi), számbeli, menzurábilis (idegen)