lakcím szinonimái

főnév
 • levélcím, postacím, címzés, adressz (idegen)
 • lakóhely, lakhely

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

harcos II.

főnév
 • katona, vitéz, fegyveres, honvéd, zsoldos, harcász (régies), bajnok (régies), kardos (régies), dalia (régies), levente (régies), hadastyán (régies), hadfi (régies), harcfi (régies), militáns

pamflet

főnév
 • gúnyirat
 • csasztuska (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lakcím szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

központosítás

főnév
 • összpontosítás, centralizálás (idegen), centralizáció (idegen), tömörítés, koncentráció (idegen), egyesítés, összevonás

kisemmiz

ige
 • megfoszt, kiforgat, kitúr, kiszorít, elüt (valamitől), kifoszt, megkopaszt, kinulláz (bizalmas), kifírundcvancigol (bizalmas), kitud (tájnyelvi), kiciberéz (tájnyelvi), kifigliz (tájnyelvi), kipergel (tájnyelvi) Sz: cigánysorra vet

kilengés

főnév
 • kitérés, elmozdulás, kibillenés, elhajlás, elongáció (idegen)
 • ingás, hintázás, himbálózás
 • eltérés, deviáció (szaknyelvi)
 • kimaradás, mulatozás, dorbézolás
 • rendzavarás, rendbontás, zavargás
 • túlkapás, önkényeskedés, kihágás, excesszus (idegen)

kaszinózik

ige
 • (bizalmas): társalog, diskurál, cseveg, beszélget
 • hazárdjátékot űz
 • kártyázik
 • rulettezik

kutyanyelv

főnév
 • cédula, papírcsík, könyvjelző, slejfni (bizalmas)

les2

főnév
 • rejtekhely, búvóhely
 • leshely, lesállás
 • vadles, magasles

trottyos

melléknév
 • öreg, roggyant, rozoga, vén, trotty (bizalmas), trotli (bizalmas), kriptaszökevény (szleng)
 • (nadrág): bő ülepű, lötyögős, lógó, nagyméretű

ingoványos

melléknév
 • mocsaras, süppedéses, lápos, posványos, vizenyős, vadvizes, semlyékes (tájnyelvi)
 • kétes, bizonytalan

ihatatlan

melléknév
 • poshadt, romlott

fémkohászat

főnév
 • metallurgia (szaknyelvi)

itteni

melléknév
 • helyi, helybeli, helybeni
 • közeli, szomszédos, szomszéd

levéltáros

főnév
 • irattáros, levéltárnok (régies), archivista (idegen), archivárius (idegen)

mázsa

főnév
 • métermázsa
 • mérleg, mázsáló
 • (szleng): börtönév
 • (szleng): ezres, rongy (szleng), sugó (szleng), misi (szleng), bartók (bizalmas)

bakacsin

főnév
 • (régies): gyászlepel

nutria

főnév
 • hódpatkány

méreg

főnév
 • toxin (szaknyelvi), maszlag (tájnyelvi), métely (tájnyelvi), mirigy (régies), étek (tájnyelvi), etető (tájnyelvi), étő (tájnyelvi)
 • harag, fölháborodás, düh, bosszúság, indulat, fölindulás, bosszankodás, dühroham, dühkitörés, gyűlölet, epe, pipa (szleng)

lakol

ige
 • megbűnhődik, bűnhődik, megfizet, vezekel, megszenved, szorul (bizalmas), megissza a levét (valamit)

közjáték

főnév
 • közzene, intermezzo (szaknyelvi)
 • epizód, kitérő

lehúz

ige
 • levon, lerángat, lefejt, lehánt, lecibál, levonszol, lehámoz, lebont
 • (pofont): leken (bizalmas), lekever, ad
 • lekap (bizalmas)
 • sokszorosít, lemásol, fénymásol, xeroxoz
 • levon, lefog, leszámít, visszatart
 • leránt, lekicsinyel, leminősít, degradál
 • lebírál, megkritizál
 • (tájnyelvi): lefejt (bort)
 • (bizalmas): leborotvál, lenyír, levág

méltóztatik

ige
 • (választékos): kegyeskedik, engedélyez

látványosság

főnév
 • érdekesség, különlegesség, kuriozitás, látnivaló, látvány, nevezetesség, vonzerő, nézedelem (régies), spektákulum (régies)
 • mutatvány, attrakció, szenzáció (bizalmas)

kiszolgál

ige
 • ápol, vigyáz, támogat, segédkezik, segítségére van, használ (valakinek), hasznára van (valakinek), elősegít, javára szolgál (valakinek)
 • beáll, melléáll, csatlakozik, felcsap, beszegődik, rendelkezésre áll (valakinek)
 • felszolgál, szervíroz
 • kezel, ellát
 • eltölt, kitölt, leszolgál

lemaradás

főnév
 • elmaradás, hátramaradás, visszamaradás
 • hátrány, kiesés, restancia (bizalmas), retardátum (idegen), hendikep

menny

főnév
 • mennyország, paradicsom, túlvilág
 • másvilág
 • üdvösség
 • (választékos): boldogság, gyönyörűség, gyönyör
 • ég, égbolt, égboltozat
 • világűr, világegyetem, mindenség, éter
 • mennybolt