locsog szinonimái

ige
 • csobog, csörgedez, csörgedezik, csacsog, folydogál, mormol
 • fecseg, beszél, dumál, csacsog, csivitel, csicsereg, tereferél, pletykál, traccsol, kotyog, lefetyel, karattyol (bizalmas), kerepel, szaporítja a szót, szószátyárkodik, csácsározik (tájnyelvi), csiripol (tájnyelvi), dereficsél (tájnyelvi), szövegel (szleng), vakerál (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gógyi

főnév
 • (szleng): ész, értelem, tudás, ravaszság, sütnivaló (bizalmas), dörzsöltség (bizalmas)

vidámság

főnév
 • jókedv, derű, vígság, vigasság, öröm, életöröm, boldogság, ujjongás, eufória, vigadozás, örömmámor, derültség, mókázás, viccelődés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a locsog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lemér

ige
 • kimér, lelép, parcelláz, kalibrál (szaknyelvi)
 • megmér, lemázsál, mérlegel, lestoppol (bizalmas)
 • felmér, felbecsül, taksál (bizalmas)
 • ad, oszt, adagol, porcióz (idegen)

körömolló

főnév
 • manikűrolló, kisolló

kormos

melléknév
 • bekormolódott, piszkos, koszos, mocskos, szurtos, szurkos, szennyes, füstös
 • sötét, fekete

kiindulópont

főnév
 • kezdőpont, kiindulási pont, premissza (idegen), origó (szaknyelvi), góc, kezdet, kiindulás, alapeszme, eredet, forrás, támpont, fogódzó, alap, bázis, alappont, eleje (valaminek), rajtvonal, startvonal

letromfol

ige
 • elhallgattat, leint, beléfojtja a szót, letorkol, lehurrog, rendreutasít, torkára forrasztja a szót
 • megcáfol, (álláspontot) megdönt

megbírál

ige
 • elbírál, kritizál
 • kiveséz, kizsigerel (bizalmas), megkritizál, szétszed (bizalmas), ízekre szed, darabokra szed, bírálat tárgyává tesz, megítél, minősít, recenzeál (szaknyelvi), lehord (bizalmas), leránt (bizalmas)

vakcina

főnév
 • (szaknyelvi): oltóanyag
 • (bizalmas): oltás, védőoltás

kapadohány

ige
 • királynédohány, parasztdohány, pimaszdohány

juhar, juharfa

főnév
 • jávor, jávorfa, iharfa (tájnyelvi), ihar (tájnyelvi)

füzér

főnév
 • koszorú, fonás, fonat, lánc, sor, girland, fentő (tájnyelvi)
 • nendszu (idegen), olvasó, rózsafüzér

kegyvesztett

melléknév
 • eltaszított, kitagadott Sz: kiesett a cukorpikszisből; kihúzta maga alól a szőnyeget

megérlelődik

ige
 • megérik, beérik
 • kifejlődik, kialakul, kiformálódik

megszed

ige
 • (tájnyelvi): leszed, összegyűjt, leszüretel
 • (tájnyelvi): megtölt
 • (tájnyelvi): lefölöz
 • (megszedi magát): meggazdagodik, meggazdagszik, meggazdagul, megtollasodik (bizalmas), megvagyonosodik, megszerzi magát (tájnyelvi), megboldogodik (tájnyelvi), jómódba jut, vagyont szerez, megpelyhesedik (tájnyelvi)

beszél

ige
 • szól, mond, közöl, jár a szája, jártatja a száját, nyilatkozik, nyelvel, kotyog, blablázik, rizsál (szleng), szövegel (szleng), dumál (szleng), traccsol (bizalmas), szpícsel (szleng), gagyog (bizalmas), pofázik (durva), prézsmitál (régies), sóderol (szleng), nyomja a sódert (szleng), vakerol (szleng), hadovál (szleng), povedál (szleng), vakerál (szleng), löki a szöveget (szleng)
 • szót vált (valakivel), tárgyal, társalog, diskurál, cseveg, csacsog, locsog, fecseg, tereferél, karattyol (bizalmas)
 • telefonál, felhív
 • előad, szónokol, felszólal, nyilatkozik, dikciózik (idegen), prédikál, papol, magyaráz
 • (írásmű vmiről): mutat, vall, utal, szól (valamiről), tartalmaz (valamit)
 • (szleng): elárul, beköp, besúg, spicliskedik, felad, dalol (szleng)
 • tükröz, kifejez, elárul, árulkodik (valamiről)

önkényes

melléknév
 • önhatalmú, zsarnoki, despotikus

napfényes

melléknév
 • napos, napsugaras, napsütéses, napsütötte, sugárzó, verőfényes, világos, ragyogó, felhőtlen, derült
 • (választékos): örömteli, vidám, derűs

lógás

főnév
 • függés, csüngés
 • himbálódzás, himbálózás, lengés
 • tétlenkedés, lustálkodás, ténfergés, ődöngés
 • távolmaradás, munkakerülés

lélektan

főnév
 • pszichológia, lélekismeret (régies)
 • (bizalmas): lelkiség

mártás

főnév
 • szósz, szaft (bizalmas), mártalék (régies), mártó (tájnyelvi)
 • öntet, sodó (idegen)

nadrágszíj

főnév
 • szíj, derékszíj, öv

macskagyökér

főnév
 • valeriána, mezei nárdus, Szent Magdolna füve (tájnyelvi)

követel

ige
 • parancsol, megkíván, igényel, elvár, sürget, igényt tart, jogot tart (valamire), vindikál (idegen), kikényszerít, kierőszakol (valamitől)

mechanikus II.

főnév
 • műszerész, gépész, gépkezelő, szerelő, karbantartó

nagytőke

főnév
 • finánctőke, fináncoligarchia (szaknyelvi), pénzarisztokrácia, pénzmágnások