módi szinonimái

főnév
 • (régies): divat, szokás, stílus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gesztus

főnév
 • cselekedet, tett, eljárás, lépés
 • kézmozdulat, taglejtés, jelbeszéd, jelzés

bili

főnév
 • éjjeliedény, éjjeli, serbli (bizalmas), bigyó (tájnyelvi), binni (tájnyelvi), trón (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a módi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mérés

főnév
 • vizsgálat, megmérés, mérlegelés, mázsálás
 • kimérés, adagolás, kiosztás, árusítás

megcsókol

ige
 • csókot ad, csókot nyom (valamire), lesmárol (szleng), apol (régies), megapol (tájnyelvi)
 • megpuszil, puszit ad

másol

ige
 • kopíroz (bizalmas), sokszorosít, párjál (tájnyelvi), indigózik (szleng), leír, koppint (szleng), kottáz (szleng), stencilez
 • reprodukál
 • utánoz, követ, imitál
 • majmol, szajkóz (bizalmas)

legyez

ige
 • hűsít, hűt, hüsel (régies), leppel (tájnyelvi)
 • hízeleg, kedveskedik, bókol

mindannyi

névmás
 • mindahány, valamennyi, összes, mind

nehezell

ige
 • nehéznek érez
 • (választékos): nehezményez, neheztel, zokon vesz

könyvkereskedés

főnév
 • könyvesbolt, könyves, antikvárium

korlátozódik

ige
 • szorítkozik
 • specializálódik (idegen)

horror

főnév
 • (bizalmas): iszonyat, iszony, félelem, rémület
 • undor, utálat

kőzet

főnév
 • kő, kavics, ásvány

nesztelen I.

melléknév
 • zajtalan, halk, néma, hangtalan, csendes, zörejmentes, szótlan, hallgatag

okvetetlenkedik

ige
 • akadékoskodik, fontoskodik, kellemetlenkedik, istentelenkedik (tájnyelvi), aprólékoskodik, alkalmatlankodik, bakafántoskodik (régies), abajgat, buzerál (szleng)
 • zavar, zaklat, kötekedik Sz: a kákán is csomót keres
 • lábatlankodik

díszítés

főnév
 • ékesítés, ékítés, cifrázás
 • díszítmény, díszítőelem, dísz, ék, ékítmény, ékesség, sallang, cicoma, cafrang, ciráda, dekoráció, ornamens (szaknyelvi), ornamentum (szaknyelvi), staffázs (régies), (zenében) fioritura (szaknyelvi), (zenében) koloratúra (szaknyelvi)

rendezget

ige
 • rakosgat, rámol, igazgat

pellengér

főnév
 • (régies): szégyenfa (régies), szégyenoszlop (régies), szégyenkő (régies), kaloda
 • bitófa, bitó

módszeres

melléknév
 • rendszeres, szisztematikus, tervszerű, rendezett, szabályos, átgondolt, következetes, didaktikus, metodikus (szaknyelvi)(bizalmas)

mentő I.

melléknév
 • védelmező, szabadító, védő, oltalmazó (választékos), enyhítő

nagy II.

határozószó
 • igen, nagyon, nagymértékben

pasztell II.

főnév
 • pasztellkréta
 • pasztellkép, krétarajz

motivál

ige
 • megmagyaráz, megindokol, megokol, igazol, bizonyít, alátámaszt, verifikál (idegen), argumentál (szaknyelvi), okadatol
 • előidéz, kivált, felkelt, megindít, megmozdít
 • ösztönöz, késztet, befolyásol, buzdít, serkent, hajt, ihlet, nógat, bátorít, ösztökél, sarkall, tüzel, lelkesít, aktivál, inspirál, stimulál

megesküszik

ige
 • megfogad, hitet tesz (valami mellett), felesküszik (valamire), esküt tesz (valami mellett), leteszi a nagyesküt (bizalmas), fogadalmat tesz, kötelezi magát (valamire), megbizonykodik (tájnyelvi)
 • megházasodik, házasságot köt, házasságra lép, egybekel Sz: bekötik a fejét; kimondja a boldogító igent

naphosszat

határozószó
 • egész nap, egész áldott nap, egész álló nap, reggeltől estig, látástól vakulásig, kora hajnaltól késő éjszakáig, látástól mikulásig (szleng), napkeltétől napáldozatig (tájnyelvi)
 • folyton, napokon át, szüntelenül

pejoratív

melléknév
 • rosszalló, elítélő, lekicsinylő, becsmérlő, megvető