ívás szinonimái

főnév
 • (halaké): párosodás, nemzés, vonulás

ivás szinonimái

főnév
 • kortyolás, nyelés, hörpintés, kortyintás
 • italozás, iddogálás, pityizálás (tájnyelvi), ivászat, iszákoskodás, részegeskedés, alkoholfogyasztás (szaknyelvi), dorbézolás, tivornya, piálás (szleng), tintázás (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kór

főnév
 • betegség, nyavalya, métely, baj, bántalom, morbus (szaknyelvi)

jelent

ige
 • közöl, hírül ad, megmond, értesít, tudat, tudomásra hoz, tudósít, informál, referál, beszámol, számot ad
 • jelez, utal (valamire), rámutat
 • képvisel, jelöl, ábrázol, jelképez, kifejez, szimbolizál, vall (valamiről), értelme van, szól
 • számít (valakinek), tesz, ér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ívás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

inaszakadtáig

határozószó
 • szakadásig, megerőltetően

hazavisz

ige
 • hazacipel, hazaszállít, hazafuvaroz
 • hazavezet, hazakísér, hazatámogat
 • (keresetet) hazaad
 • (nyereséget, díjat): megnyer, elvisz

háromszor

határozószó
 • három alkalommal, három ízben (választékos)

görény

főnév
 • petymeg
 • (szleng) (jelzőként is): rohadék (durva), tróger (durva), mocsok (durva)

irka

főnév
 • füzet
 • (szleng): írnok, aktakukac, firka, firkász (pejoratív), tintász (régies), tintanyaló (pejoratív)

kapitány

főnév
 • százados (régies)
 • várnagy (régies), várparancsnok, parancsnok
 • főnök, vezér, hadvezér, csapatvezér
 • csapatkapitány

siló

főnév
 • tartály, tároló, raktár, verem, gabonaraktár, gabonatároló, gabonaverem
 • (szleng): étel, abrak, harapnivaló, hami (bizalmas), zaba (szleng), kaja (bizalmas)

filológia

főnév
 • bölcsésztudomány, forráskutatás, szövegkritika, szövegelemzés

fennhatóság

főnév
 • felsőbbség, fensőbbség, felségjog, szupremácia (szaknyelvi), főhatalom (régies), főuraság (régies)
 • uralom, hatalom, irányítás, autoritás (idegen), rendelkezés

dúlt

melléknév
 • feldúlt, izgatott, zilált, zaklatott, magából kikelt

fordul

ige
 • perdül, penderedik
 • irányt vált, eltér
 • kanyarodik, kanyarul
 • (valaki, valami felé): irányul, terelődik
 • támad
 • (valakihez, valamihez): szól, beszél
 • folyamodik, föllebbez, kérést intéz
 • (valamilyenné): változik, alakul, válik

káté

főnév
 • katekizmus (szaknyelvi)
 • összefoglalás
 • (régies): oktatókönyv

kibeszél

ige
 • elmond, elárul, kifecseg, elfecseg, kikotyog (bizalmas), kicsacsog, elpletykál, kilocsog, kisusog, kikürtöl, szellőztet, híresztel, kitereget, továbbad, hírelget (tájnyelvi), elköp (szleng) (valamiről)
 • kimagyarázkodik, kimenti magát
 • megszól, kipletykál

leltároz

ige
 • leltárba vesz, leltárt készít, jegyzékbe vesz, számba vesz, összeszámlál, lajstromoz, összeír, rovancsol (szaknyelvi)

köd

főnév
 • pára, nebula (szaknyelvi), ködfolt, ködfüggöny, ködfátyol
 • homály, homályosság, árnyék, sötétség, zavar
 • mámor, bódulat

izeg-mozog

ige
 • mozgolódik, fészkelődik, mocorog, helyezkedik, fickándozik, ficánkol, nyughatatlankodik, be van sózva (bizalmas), lebeleg (tájnyelvi), egrebugrál (tájnyelvi), izgelődik-mozgolódik (tájnyelvi), feszeleg (tájnyelvi), hezsetel (tájnyelvi), vackal (tájnyelvi), rezseg (tájnyelvi), tözgölődik (tájnyelvi), vacákolódik (tájnyelvi), páskálódik (tájnyelvi)
 • olyan, mint a sajtkukac (bizalmas), darázs van a fenekében (bizalmas)

ilyenformán

határozóragos névmás
 • így, ilyenképpen, ilyenképp, ekképpen, ekképp, ily módon, eszerint

július

főnév
 • nyárhó, Szent Jakab hava (régies), Oroszlán hó (régies), hetedhó

korlátozódik

ige
 • szorítkozik
 • specializálódik (idegen)

javíthatatlan

melléknév
 • helyrehozhatatlan, menthetetlen, korrigálhatatlan (idegen), orvosolhatatlan, jóvátehetetlen, reménytelen, elveszett, kilátástalan(idegen)
 • léhűtő, naplopó, pokolravaló, gonosz, megátalkodott, megrögzött, notórius, hétpróbás, cégéres, haszontalan, nevelhetetlen

helyenként

határozószó
 • néhol, hellyel-közzel, itt-ott, imitt-amott, elvétve

kalóz

főnév
 • tengeri rabló, hajórabló (régies), martalóc (régies), piráta (idegen), rabló, fosztogató
 • (régies): zsivány (régies), tolvaj, lator

kotyvalék

főnév
 • keverék, elegy, zagyvalék, habarék, pancs, pacsmag, lötty, moslék, gezemice (tájnyelvi)