kutyatej szinonimái

főnév
 • pitypang, gyermekláncfű, ebfű, ebtej, fűtej, tejesfű, szamártej, szettyin, ebkapor (régies), dudva (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

meghosszabbít

ige
 • kitold, bővít, kienged, leenged, megnyújt, kinyújt, megtold, megnövel, hosszít, növeszt, kifeszít, megnagyít, kiterjeszt
 • elhalaszt, elodáz, elnapol, kitol
 • elnyújt, elhúz, prolongál, meghosszít (régies)

babos

melléknév
 • (tájnyelvi): pettyes, tarkás, foltos, pöttyögetett
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kutyatej szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

közbevet

ige
 • megemlít, megjegyez, beszúr, betold, közbetold
 • beleszól, közbeszól, szavába vág, megakaszt, félbeszakít, megszakít

kínrím

főnév
 • verselmény (pejoratív), rímelvény (pejoratív), mesterkélt rím, klapancia (régies)

kihal

ige
 • kipusztul, kivész, kimúlik, megsemmisül, elenyészik, semmivé lesz, elpusztul, tönkremegy, magva szakad (valakinek), írmagja sem marad
 • elnéptelenedik, élettelenné válik
 • megszűnik, elavul
 • kihamvad, kiég

kapituláció

főnév
 • fegyverletétel, megadás
 • feladás, meghátrálás, behódolás

kritizál

ige
 • bírálgat, gáncsoskodik, szid, megró, ócsárol, kifogásol, támad, szapul (bizalmas), csepül, leszól, elítél, megbélyegez, gáncsol, kicikiz (szleng), szétcincál (szleng), ledorongol (bizalmas), lehord (bizalmas)
 • bírál, megítél, értékel, kiveséz, véleményez

lelkesít

ige
 • lelkesedéssel tölt el, szárnyakat ad, biztat, buzdít, fűt, hevít, tüzel, izgat, feltüzel, felbátorít, serkent, élénkít, tűzbe hoz, sarkall, motivál, ihlet, bátorít, ösztökél, ösztönöz, inspirál, animál (idegen), stimulál

törvényerő

főnév
 • hatály, érvényesség

illető II.

főnév
 • valaki, egy személy, egyvalaki
 • ember, pofa (szleng), pali (szleng), pasas (bizalmas), pacák (szleng), ipse (bizalmas)
 • nő, hölgy

idejétmúlt

melléknév
 • ósdi, avatag, elavult, régimódi, túlhaladott, elmaradott, maradi, divatjamúlt, ódivatú, ásatag, avas, korszerűtlen, időszerűtlen, levitézlett
 • régi vágású Sz: lejárt róla a világ, mint a régi kétkrajcárosról

felszólamlás, fölszó

főnév
 • előterjesztés, tiltakozás, jogorvoslati kérelem

irigyel

ige
 • rossz szemmel néz, sajnál (valakitől valamit), szúrja a szemét (valakinek valami), irigykedik, elkíván (tájnyelvi), ácsánkodik (tájnyelvi)

lesöpör

ige
 • lekefél, leporol, lehárint (tájnyelvi), megtisztít
 • lesodor, lefúj, levisz

márka

főnév
 • cégjelzés, védjegy, védőjegy, árujegy, árujel, címke
 • minőség

autentikus

melléknév
 • hiteles, eredeti, valódi, megbízható, mérvadó, hamisítatlan, hitelt érdemlő, jogos, törvényes, érvényes, megalapozott, legális
 • illetékes, hivatott, feljogosított, mértékadó

neveletlen

melléknév
 • udvariatlan, tiszteletlen, illetlen, modortalan, rossz modorú, nem volt gyerekszobája, faragatlan, bárdolatlan, tapintatlan, szemtelen, szófogadatlan, pimasz, arcátlan, impertinens (régies), bugris (pejoratív), durva, otromba, útszéli, nyers, közönséges, tapló (durva), bunkó (durva), kellengóré (tájnyelvi)
 • tanulatlan, tudatlan, műveletlen, csiszolatlan, pallérozatlan, iskolázatlan, kulturálatlan, primitív

meló

főnév
 • (szleng): munka, teendő, tennivaló, gálya (szleng), fáradság, vesződség, robot (pejoratív), gürcölés, gürizés (szleng), strapa (bizalmas), melódia (szleng)

külképviselet

főnév
 • nagykövetség, követség, diplomáciai szerv, konzulátus

követ1

ige
 • utána megy, kísér, nyomában megy, nyomában jár, lépést tart, nyomába szegődik, sarkában van, szemmel tart, üldöz, csapáz (tájnyelvi) Sz: kísér, mint az árnyék; szalad utána, mint csikó az anyja után
 • örökébe lép, a nyomdokaiba lép, felvált
 • igazodik (valamihez)
 • felvált
 • figyel, figyelemmel kísér

lefolyó

főnév
 • árok, csatorna, ereszcsatorna, kanális
 • csurgó, kiöntő

megvesz

ige
 • megvásárol, beszerez, felvásárol, (jegyet) megvált
 • megveszteget, lepénzel, megken (szleng), lekenyerez (bizalmas), lefizet, korrumpál (idegen), bundázik (szleng), megfaggyúz (szleng), bezsebel (tájnyelvi)
 • (régies): (várat) bevesz, elfoglal, megvív (régies)
 • (régies): (nőt) megnyer, meghódít

lakkoz

ige
 • fényez, lazúroz (szaknyelvi), fénymázol, politúroz (idegen), firnájszol (tájnyelvi)

kiró

ige
 • kiszab, kimér, kijelöl, kivet, megszab, megállapít, elrendel, előír
 • (tájnyelvi): kimetsz, kirovátkol

lehetetlen II.

főnév
 • lehetetlenség, képtelenség, abszurdum

mellékutca

főnév
 • mellékút, sikátor, zugutca (régies), köz, barica (tájnyelvi)