felszólamlás, fölszó szinonimái

főnév
 • előterjesztés, tiltakozás, jogorvoslati kérelem

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

régész

főnév
 • archeológus, régiségbúvár (régies)

átpártol

ige
 • átáll, átmegy, átül, cserbenhagy, faképnél hagy, dezertál, átvádol (tájnyelvi), átvált (tájnyelvi), áttér, kilép, elbúcsúzik, átnyergel (bizalmas), áttáncol (szleng), lelécel (szleng), kiszáll a buliból (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felszólamlás, fölszó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felháborodás, fölháb

főnév
 • tiltakozás, méltatlankodás, neheztelés, visszatetszés, nemtetszés, dúlás-fúlás, düh, harag, méreg, ingerültség, megbántódás, megsértődés, indignáció (idegen), felindulás, megbotránkozás, szörnyülködés, konsternáció (idegen), reszenzus (idegen)

emlékeztető

főnév
 • feljegyzés, jegyzet, memorandum (szaknyelvi), elaborátum (idegen)
 • figyelmeztető, mementó

éltet

ige
 • életben tart, táplál, erőt ad
 • éljenez, vivátoz(régies)

elektrotechnikus

főnév
 • elektroműszerész

felöltő, fölöltő

főnév
 • felsőkabát, köpeny, felruha (régies), felső, überciher (idegen)

forgalmas

melléknév
 • népes, frekventált, sűrűn látogatott, közkedvelt
 • eleven, élénk, nyüzsgő, mozgalmas

név

főnév
 • elnevezés, megnevezés, nevezet (régies), nomen (szaknyelvi)
 • megszólítás
 • személynév
 • keresztnév
 • utónév
 • vezetéknév, családnév
 • rang, cím, titulus (régies)
 • hírnév, ismertség, elismertség, renomé (bizalmas)

deres I.

melléknév
 • dérlepte, zúzmarás, fagyos, jeges, dermedt
 • őszülő, őszes, ősz, fehéredő, szürkülő, ezüstös, ezüstfehér, galambősz

csúszós

melléknév
 • csuszamlós, síkos, sikamlós iszamos (tájnyelvi), nyálkás, tükörsima, csuszamékos (tájnyelvi), iramos (tájnyelvi), iszantékos (tájnyelvi)
 • finom, jóízű, ízletes

anyacsavar

főnév
 • csavaranya, anya (bizalmas), anyasróf, muter (bizalmas), muttedli (régies)

dongó II.

főnév
 • poszméh, bégény (tájnyelvi), bendár (tájnyelvi), döngő (tájnyelvi), darázs (tájnyelvi)

főtt

melléknév
 • párolt, puha

gördül

ige
 • gurul, hengerkedik, hempereg, átfordul, pörög, görög, perdül, megfordul, elfordul

is

határozószó, kötőszó
 • szintén, még, ugyancsak, szintúgy, dettó, plusz (bizalmas)

helyettesít

ige
 • képvisel, felvált, beszáll, beugrik, helyébe lép, szubsztituál (idegen), szupleál (idegen), pótol

feltámad, föltámad

ige
 • életre kel, életre támad, megelevenedik, újjáéled, feléled, felél (tájnyelvi)
 • visszatér, felújul
 • fellángol, fellobban (választékos), felébred, felelevenedik, felelevenül (választékos)
 • (szél): kerekedik
 • (valaki, valami ellen): fellázad, felkel, zendül (régies)

felfedez, fölfedez

ige
 • észrevesz, talál, lel, rábukkan, meglát, felderít, megpillant, felismer, rájön, ráakad, nyitjára akad
 • feltár, felkutat, napvilágra hoz, közzétesz
 • megalkot, megteremt, létrehoz
 • (régies): felfed, leleplez

fizikum

főnév
 • felépítés, testalkat, szervezet, testi erő, termet, testforma, testi felépítés, forma, idomok
 • (régies): fizikaszertár
 • (szleng): fizika
 • fizikaóra

hazautazik

ige
 • hazamegy, hazajut, hazakerül

fene II.

melléknév
 • ádáz, szilaj, dühödt, félelmetes
 • elszánt, erőszakos
 • (bizalmas): átkozott, nyavalyás, ronda, kellemetlen
 • (hsz-ként): rettenetesen, nagyon, szörnyen

éppenséggel

határozószó
 • éppen
 • tulajdonképpen

fogyasztó II.

főnév
 • vásárló, vevő, felhasználó, kliens

hektoliter

főnév
 • hektó (bizalmas), hl