királyi szinonimái

melléknév
 • uralkodói, fejedelmi, vezérlő
 • fenséges, felséges, magasztos, tekintélyes, lenyűgöző, remek, impozáns, ragyogó, pompás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

érdemjegy

főnév
 • osztályzat, jegy, kalkulus (idegen)

söröző

főnév
 • sörház (régies), sörcsarnok, sörkert, sörbár, sörmérés (régies), söntés, kocsma, csapszék, ivó (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a királyi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kifúj

ige
 • kilehel, kipiheg, kilélegzik, liheg, szuszog
 • (szél): kiszárít, érdessé tesz
 • (szleng): meghiúsul, dugába dől, kipurcan (bizalmas)
 • (kifújja magát): megpihen, lazít (bizalmas)

jut

ige
 • (valahová): elér, elérkezik, vetődik, kerül
 • megkap, megszerez, hozzáfér, hozzájut
 • rászáll, öröklődik
 • (valakire): marad, hárul, esik
 • (valamire): telik, futja, akad, van, kerül

jegyző

főnév
 • nótárius, írnok, írótiszt (régies), tollvivő (régies), lajstromozó (régies), rovár (régies), számba vevő (régies), írogató (régies)
 • jegyzőkönyvvezető, anyakönyvvezető
 • krónikás, íródeák, tudósító

húg

főnév
 • nőtestvér, lánytestvér, nővér
 • unokahúg

kiment

ige
 • megment, kiszabadít, megszöktet, kihoz (bizalmas), kiragad, kitép, kihúz, kiránt, kiold, kivált, megléptet (szleng)
 • menteget, felment, felold, elnéz, kibeszél (régies), exkuzál (idegen)
 • mentesít, tisztáz, igazol

kopogás

főnév
 • zaj, kalapálás, kopácsolás, dobolás, kattogás, kotyogás, csörömpölés, zakatolás
 • kopogtatás, zörgetés, kocogtatás, dörömbölés

tágít

ige
 • lazít, ereszt, enged
 • bővít, nagyít, szélesít, növel, nagyobbít, kiterjeszt
 • (ismeretet): gazdagít, gyarapít, növel, fejleszt
 • (nem tágít): nem enged, makacskodik

hanyatlás

főnév
 • visszaesés, süllyedés, csökkenés, alászállás, visszafejlődés, romlás, visszalépés, dekadencia (választékos), dekonjunktúra (szaknyelvi), válság, bomlás, recesszió (szaknyelvi), regresszió (szaknyelvi), depresszió (szaknyelvi), devalváció (szaknyelvi), recidíva (szaknyelvi), degenerálódás (szaknyelvi)

halandzsázik

ige
 • zagyvál, összevissza beszél, mellébeszél, a levegőbe beszél, hasal (szleng), dumál (szleng), maszlagol (szleng), hantáz (szleng), nyomja a süketet (szleng)

építész

főnév
 • építőmester, építésvezető
 • építészmérnök, architektus (idegen), építőmérnök, építőművész, műépítész

hátvéd

főnév
 • utóvéd, utóhad, utócsapat, végsereg (régies)
 • védő, védőjátékos, bekk (régies)

kovácsolt

melléknév
 • kalapált, formázott, edzett

kuruckodik

ige
 • (bizalmas): kurválkodik (durva)

adománybirtok

főnév
 • donáció, adomány, benefícium (régies), hűbérbirtok, javadalom

megvált

ige
 • megvesz, megvásárol
 • felszabadít, felment, megszabadít, szabaddá tesz
 • váltságot szerez, üdvösséget szerez, üdvözít, jóvátesz

malaclopó

főnév
 • köpönyeg, köpeny, felleghajtó (tájnyelvi), lebernyeg

kirendel

ige
 • kiküld, kivezényel, kiparancsol
 • kinevez, kijelöl, kiszab (régies), delegál

kifáraszt

ige
 • agyonfáraszt, elfáraszt, halálra fáraszt, elcsigáz, kikészít (bizalmas), agyoncsigáz, kifullaszt, kitikkaszt, elgyötör, megvisel, elnyű (tájnyelvi), összetör, elgyengít, kimerít
 • meghajszol, túlhajszol, megerőltet, agyonterhel, kiszipolyoz, kizsigerel, kicsinál, kidögleszt

kockázat

főnév
 • veszély, veszedelem, rizikó, vakmerőség, tét, reszkír (szleng)

magafajta

melléknév
 • hasonszőrű, egyívású, magaszőrű (tájnyelvi), magaszőrű-bőrű (tájnyelvi), egy végből való (tájnyelvi)
 • egyenrangú, hasonló

kiszámíthatatlan

melléknév
 • előreláthatatlan, beláthatatlan, meghatározhatatlan, bizonytalan, kifürkészhetetlen, felfoghatatlan, leírhatatlan, határozatlan, felmérhetetlen, meglepetésszerű, hirtelen, váratlan, megdöbbentő
 • szeszélyes, változékony, ingatag, labilis, megbízhatatlan, fegyelmezetlen, meggondolatlan, hóbortos, bolondos, rapszodikus, kelekótya, kelemótyás (tájnyelvi), hómántikus (tájnyelvi)

kallantyú

főnév
 • retesz, fogantyú, fazár (régies), závár (régies)
 • (régies): huszárbajusz
 • (régies): marokorsó

kompót

főnév
 • befőtt
 • gyümölcssaláta

májpástétom

főnév
 • kenőmájas, májkrém