átnéz szinonimái

ige
 • keresztülnéz, átkukucskál, átles, átpillant
 • átmegy, átugrik
 • felügyel (valakire), vigyáz (valakire), ellenőriz, figyelemmel kísér, szemmel tart
 • (valakin): keresztülnéz, semmibe vesz, levegőnek néz
 • végignéz, elolvas, átolvas, átismétel, átböngész, átlapoz, végigpásztáz, végigfut, megnéz, áttekint, átfut, átvizsgál, megvizsgál, ellenőriz, átkutat, kontrollál, tanulmányoz, szemrevételez, revideál, átszámol, átgusztál (tájnyelvi), átnézel (tájnyelvi), átnyálaz (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

facsemete

főnév
 • csemete, fácska, sudár (régies), surja (tájnyelvi)

szökőkút

főnév
 • ugrókút (régies), fontana (régies)
 • gejzír
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a átnéz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

áresés

főnév
 • árzuhanás, árcsökkenés

átcsap

ige
 • átterjed, továbbharapózik, elharapózik, tovaterjed, terjed
 • végigsöpör, végigszáguld
 • átfordul, átbillen
 • átváltozik, átalakul

beigazol

ige
 • igazol, bebizonyít

jut

ige
 • (valahová): elér, elérkezik, vetődik, kerül
 • megkap, megszerez, hozzáfér, hozzájut
 • rászáll, öröklődik
 • (valakire): marad, hárul, esik
 • (valamire): telik, futja, akad, van, kerül

beleharap

ige
 • megharap, ráharap (valamire), belekap, belemar
 • (láng): belekap

biszexuális

melléknév
 • biszex (bizalmas), langyos (bizalmas), sztereó (szleng)

ékesszólás

főnév
 • szónoklás, szónoklat, szótehetség (régies), elokúció (szaknyelvi), elokvencia (szaknyelvi), dikció (szaknyelvi), szavalás, beszédkészség, sváda (bizalmas)
 • szónoklattan, retorika, beszédművészet

csinnadratta

főnév
 • hűhó, cécó, cirkusz, felhajtás, ribillió

átölel

ige
 • megölel, átkarol, átfog, körülfog, körülölel, körülvesz, átkulcsol, átfon, körülfon, karjába szorít, karjába zár, megszorít, magához szorít, általfog (régies), általkulcsol (régies), nyakába borul, keresztülölel (tájnyelvi)

aránytalan

melléknév
 • mértéktelen, túlméretezett, túlzott, egyenlőtlen
 • idomtalan, ormótlan, otromba, szabálytalan, iromba (választékos), esetlen, idétlen, formátlan, torz, aszimmetrikus, irdatlan (tájnyelvi), diszproporcionált (idegen), ametrikus (idegen)

barnul

ige
 • sötétül, sötétedik, feketedik, sül, pirul, pörkölődik, karamellizálódik
 • lesül, lebarnul
 • barnállik
 • (tájnyelvi): esteledik, sötétedik

csepül

ige
 • szid, ócsárol, leszól, bírál, kritizál, pocskondiáz, lekicsinyel, lebecsül, becsmérel, fitymál, gyaláz, szapul
 • (tájnyelvi): ver, üt, csépel, páhol, eltángál, elpáhol, elfenekel

avat

ige
 • felvesz, beiktat, (tanoncot) felszabadít, (tudományos fokozatra) promoveál (idegen)
 • átad, felavat
 • (textilneműt): beavat, áztat

beenged

ige
 • beereszt, bebocsát, ajtót nyit
 • befogad, szállást ad
 • bevesz, felvesz
 • (gólt): beszed (bizalmas), bekap, beereszt, belepkéz (szleng)

csillagos

melléknév
 • csillagfényes, csillagokkal telehintett, csillagozó (régies), csillagsugaras (választékos)
 • csillagdíszes, csillagmintás