térhódítás szinonimái

főnév
 • térfoglalás, terjeszkedés, behatolás, invázió

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

él2

főnév
 • szél, szegély, vágóél, vágófelület, hegy (régies)
 • (ruhán) vasalás, (nadrágon) búg
 • élcsapat, élboly
 • élesség, csípősség, gúny, irónia, szarkazmus (idegen), célzás, célzatosság, rosszakarat, rosszindulat
 • csattanó, poén

lustaság

főnév
 • restség, tunyaság (választékos), renyheség, henyélés, lomhaság, semmittevés, piszmaság (tájnyelvi)
 • lustálkodás
 • álomszuszék, hétalvó, világ lustája
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a térhódítás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

távirati

melléknév
 • táviratbeli, sürgönyi

szerkesztő

főnév
 • tervező, konstruktőr (idegen), rovatvezető
 • lektor (idegen)
 • redaktor (idegen)

szemben I.

határozószó
 • szemközt, szemtől szemben, átellenben, kontra (idegen)

síkság

főnév
 • sík vidék, sík, alföld, róna, rónaság, lapály (választékos)
 • puszta

teljesítmény

főnév
 • hatás, hatásfok, eredmény, versenyeredmény

törtvonal

főnév
 • törtjel, törtvonás

recehártya

főnév
 • ideghártya, retina (szaknyelvi), látóhártya

rajong

ige
 • lelkesedik, lelkendezik, lelkesül, imád, bámul, csodál, magasztal, bálványoz, istenít, él-hal, lángol, odavan (valakiért), bolondul, hevül, esekedik (tájnyelvi), döglik (szleng), bele van gárgyulva (bizalmas), berosál (valakitől) (szleng)

motoz

ige
 • keres, keresgél, kotorászik, tapogatózik, vatat (tájnyelvi), katat (tájnyelvi), vatarász (tájnyelvi), bozlog (tájnyelvi)
 • tesz-vesz, matat (tájnyelvi), babrál, babirkál (tájnyelvi), samrál (tájnyelvi), csöszmörög-szöszmörög (tájnyelvi), piszmog, csöszlög (tájnyelvi), pepecsel
 • neszez, zörög, kalamol (tájnyelvi), motoszkál, ladangol (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): megmotoz, átkutat (valakit), átvizsgál (valakit)
 • (régies): szaglász, szimatol

részesül

ige
 • részesedik (valamiből), kap, osztozik, részt kap (valamiből), része van (valamiből)
 • megérdemel

trupp

főnév
 • csoport, csapat, együttes
 • egység
 • (régies): vándor színtársulat
 • vándorcirkusz

ügyesség

főnév
 • képesség, tehetség, érzék, adottság, tálentum, rátermettség, készség, kézügyesség, perfekció (idegen), dexteritás (idegen)
 • gyakorlottság, jártasság, rutin
 • élelmesség, leleményesség, találékonyság, talpraesettség

irtó I.

melléknév
 • rettenetes, szörnyű, irtózatos

visszatérít

ige
 • visszavezérel, megtérít
 • visszaad, megad, visszafizet, megfizet, visszaszolgáltat, kárpótol, kártalanít, kompenzál

terjeng

ige
 • terjed, szálldos, szállong, tért hódít, teret nyer, terpeszkedik, tódul, árad, elharapódzik, elharapózik

tartozék

főnév
 • kiegészítő, járulék, velejáró, hozzávaló
 • melléklet, függelék
 • kellék, alkatrész, rekvizitum (választékos)
 • (régies): toldalék, affixum (régies)

torlódik

ige
 • zsúfolódik, összegyűlik, összetömörül
 • (munka): felgyülemlik, halmozódik, tornyosodik, felhalmozódik, felszaporodik

viszály

főnév
 • ellenségeskedés, viszálykodás, ellentét, háború, háborúskodás, torzsalkodás, villongás, konfliktus, veszekedés, perpatvar, szóváltás, összezördülés, összeütközés, civódás, marakodás, átavita (tájnyelvi), ortály (régies), nézeteltérés, nézetkülönbség, súrlódás, széthúzás
 • (régies): viszontagság, baj

tetéz

ige
 • megrak, telerak, púpoz, tornyoz, tetejez (tájnyelvi)
 • növel, fokoz, súlyosbít
 • (régies): beföd, beborít

szétszed

ige
 • széjjelszed, szétbont, széjjelbont, szétkap (bizalmas), szétválaszt, megbont, szétszerel, széjjelszerel, demontál (régies), szétboncol
 • megbírál, ledorongol (bizalmas), ízekre szed, kiveséz, kizsigerel (bizalmas)

tömeg

főnév
 • halmaz, halom, kásahegy, rakás, massza, tömb
 • (szaknyelvi): súly
 • sokaság, sokadalom, tömkeleg, sereg, regiment, forgatag, csődület, tolongás, tumultus, tülekedés, áradat, özön
 • köznép, népség, plebs (pejoratív), az átlag

visszanyúlik

ige
 • visszavezet, visszamegy