megfutamodik szinonimái

ige
 • elmenekül, elfut, elszökik, meglóg (bizalmas), futásnak ered, kereket old, meghátrál, elszalad, eliramodik, elinal, meglép (bizalmas), odébbáll Sz: sarkával fenyegeti az ellenséget; hátul van a sebe, vitéz katona volt; inába száll a bátorsága; lábába száll a bátorsága; bocskorába száll a bátorsága; száz vitézt is hajt maga után; felköti a nyulak bocskorát; nyúllá válik; illára veszi a dolgot
 • meghátrál, enged (valakinek) , visszakozik, retirál (régies), visszatáncol, meghunyászkodik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

remekmű

főnév
 • mestermű, műremek, remek, gyöngyszem, műalkotás

hüvelyk

főnév
 • hüvelykujj, nagyujj, öregujj, bütyök (tájnyelvi), bütyökujj (tájnyelvi)
 • col, inch (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megfutamodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mazsoláz

ige
 • (bizalmas): válogat, kikeres, szemelget
 • ollóz

ledönt

ige
 • lerombol, letarol, letaszít, lelök, fellök, lesodor, lever, elfektet, leduvaszt (tájnyelvi), ledűt (tájnyelvi), lekalamol (tájnyelvi)
 • elbuktat, megdönt

lakk

főnév
 • fénymáz, lenolajkence, politúr (idegen), vernis (idegen), firnisz (tájnyelvi), firnájsz (tájnyelvi)
 • máz

kontúr

főnév
 • körvonal, sziluett, forma, kerület

megegyezik

ige
 • megállapodik, megalkuszik, kiegyezik, kompromisszumot köt, egyezséget köt, kongruál (idegen), konkordál (idegen), összebeszél Sz: a markába csap (valakinek); szegletre jön (valakivel); közös nevezőre jut (valakivel); szót ért (valakivel)
 • egyezik, megfelel, összevág, stimmel, azonos, találkozik, összeillik, kvadrál, egybeesik, egybevág, összhangban van, stimmel (bizalmas), passzol (bizalmas), klappol (bizalmas)
 • harmonizál

megtestesül

ige
 • testet ölt, inkarnálódik (idegen)
 • tárgyiasul, objektiválódik

világszemlélet

főnév
 • világnézet, világfelfogás, világkép, életfelfogás, látásmód, eszmerendszer, ideológia, filozófia

kiegészítés

főnév
 • pótlás, pótlék, járulék, beszúrás, toldalék, toldás, szupplementum (idegen), addenda (régies), függelék, melléklet, appendix (régies), adalék, komplementum (idegen)

kettőshangzó

főnév
 • diftongus (idegen)

hadianyag

főnév
 • ostromszer, hadieszköz, muníció (szaknyelvi)
 • fegyverzet, arzenál (szaknyelvi), felszerelés

kilátás

főnév
 • látvány, látkép, körkép, látókör, látómező, távlat, panoráma, perspektíva, horizont
 • lehetőség, eshetőség, esély, remény, számítás, várakozás, ígéret, jövő, valószínűség, sansz (bizalmas)

melankólia

főnév
 • mélabú, búskomorság, szomorúság, levertség, depresszió, kedvetlenség, lehangoltság, csüggedtség, nyomott hangulat

monopolista

főnév, melléknév
 • nagytőkés, egyedárus (régies)

butélia

főnév
 • (tájnyelvi): borosüveg, üveg, palack, butella (régies), flaskó, flaska, flakon, butykos

pecsenyezsír

főnév
 • sülthús-zsír

október

főnév
 • tizedhó (régies), mindszenthó (régies), mindszent hava (régies), Skorpió hava (régies)

meggörbül

ige
 • begörbül, elgörbül, behajlik, meghajlik, megvetemedik, elfintul (tájnyelvi), gornyad (tájnyelvi), megroskad, megereszkedik, meghajol, deformálódik

maszatos

melléknév
 • szurtos, mocskos, koszos, piszkos, sáros, mosdatlan, cirmos (tájnyelvi), murcos (tájnyelvi), szutykos, szennyezett, pecsétes, majszos (tájnyelvi), mázgás (tájnyelvi), bemaszatolt, összekoszolt, összemaszatolt, pöszmötés (régies), lustos (tájnyelvi), szennyes, tisztátalan

megpróbáltatás

főnév
 • csapás, teher, szenvedés, kín, keserűség, tortúra, gyötrelem, próbatétel, próbakő, kereszt (választékos), hányattatás, viszontagság, vész, nyomor, szükség, ínség, pokoljárás, nyomás, stressz

odahív

ige
 • odahí (régies), odaszólít, odaint, odarendel, odabolondít (bizalmas), odacitál, becitál, behív, odacsődít, odafáraszt

megismerkedik

ige
 • megismer, ismeretséget köt, ismeretségbe kerül, összeismerkedik, bemutatkozik, összeakad, összefut, összetalálkozik, belebotlik (valakibe), összejön (valakivel) (bizalmas), felcsíp (szleng), leszólít (bizalmas), beleismerősödik (tájnyelvi), felismerkedik (tájnyelvi)
 • tanulmányoz, vizsgál, tanul, tapasztal, ért, átlát, feléri ésszel

légsúly

főnév
 • légnyomás

megszavaz

ige
 • elfogad, jóváhagy, felajánl, megajánl, hozzájárul, megad, odaítél, engedélyez, votál (idegen)

okleveles

melléknév
 • diplomás, képesített, egyetemi végzettségű, főiskolai végzettségű