megfordul szinonimái

ige
 • hátrafordul, visszafordul, visszanéz, visszatekint
 • hátraarcot csinál, sarkon fordul, megperdül, megserdül (tájnyelvi), megpenderedik, megpenderül, körülfordul
 • visszájára fordul, megváltozik
 • oda-vissza megjár, térül-fordul
 • (valakin, valamin): függ (valakitől, valamitől), múlik (valakin, valamin)
 • (valahol): időzik, időt tölt
 • (gondolat): felbukkan, felvetődik, megjelenik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elkóborol

ige
 • elkóborog, elkószál, elkalandozik, elbarangol, elcsatangol, elcsámborog, elcselleng, eltéved, elkódorog (tájnyelvi), elkóricál (tájnyelvi), elbóklászik (tájnyelvi), elbitangol (tájnyelvi)

fegyver

főnév
 • támadóeszköz, védőeszköz, harceszköz, harci eszköz
 • (szleng): hímvessző, pénisz, szerszám, farok (bizalmas), műszer (szleng), fütyi (bizalmas), fütykös, fütyülő (bizalmas), kuki (bizalmas), pöcs (durva), lőcs (durva), fasz (durva)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megfordul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

máz

főnév
 • glanc (bizalmas), glazúr (tájnyelvi)
 • zománc, lakk, lakkozás, fénymáz, firnisz (tájnyelvi), firnájsz (tájnyelvi), kence, politúr (idegen)
 • cukorbevonat, cukorjég, cukormáz
 • (bizalmas): arcfesték, rúzs, kence (tréfás), vakolat (tréfás), smink, make up (idegen)
 • külszín, külcsín (választékos), kinézés, külső, megjelenés
 • hazugság, álca(választékos)

ledarál

ige
 • megőröl, megdarál
 • végigmond, elhadar, végighadar

lakat

főnév
 • zár
 • retesz

kontár II.

főnév
 • dilettáns, fuser (szleng), fusizó, pancser (szleng), himpellér (régies), laikus Sz: annyit tud valamihez, mint a lúd a zsoltárhoz

megdühödik

ige
 • megdühösödik, megbőszül, megharagszik, haragra gerjed, haragra lobban, bepörög (szleng), bepöccen (bizalmas), berág (szleng), begerjed (szleng), bepipul (szleng), begurul (szleng), bezsong (szleng), elönti a vörös köd (szleng), felkapja a vizet (szleng), felmegy a cukra (bizalmas), felforr az agyvize (szleng), felmegy a pumpa (valakinek) (szleng), kiakad (szleng), pipa lesz (szleng)
 • (tájnyelvi): megvész, megveszik

megtermékenyít

ige
 • termékennyé tesz, teherbe ejt, fertilizál (idegen)
 • fedez, befedez, megbúbol (tájnyelvi), petél (tájnyelvi), nemz
 • megihlet, átitat

világosodik

ige
 • fehéredik, szőkül
 • virrad, dereng, pirkad, pitymallik, hajnalodik, hasad a hajnal, derül, tisztul

kidönt

ige
 • kifordít, kivág, kibuktat, kidűt (tájnyelvi), felbillent, feltaszít
 • kiönt, kiürít, kiborít

kettesével

ragos főnév
 • párosával, páronként, párjával, kettenként, ketten-ketten

hadbíró

főnév
 • auditor (régies)

kiküldetés

főnév
 • megbízás, követség, legáció (régies), misszió, exmisszió (idegen), deputáció (idegen), külszolgálat

méhraj

főnév
 • raj, méhcsalád

mondvacsinált

melléknév
 • (pejoratív): látszólagos, keresett, színlelt, mesterkélt, erőltetett, hamis, hajánál fogva előrángatott, kiagyalt, kitalált
 • (tájnyelvi): megrendelt, megrendelésre készült
 • törvénytelen (gyermek)

búskomor

melléknév
 • bánatos, bús, búnak ereszti a fejét, levert, lehangolt, mélabús, elbúsult, búsuló, szomorú, szomorkodó, kedveszegett, életunt, enervált, kedélybeteg, elszontyolodott, kedvetlen, melankolikus, szplínes (régies), csüggeteg, világfájdalmas, deprimált, depressziós, gyászos, búvalbélelt (bizalmas), mélakóros (régies), bánatbeteg (tájnyelvi) Sz: olyan, mint a fancsali feszület (tájnyelvi)

pázsit

főnév
 • gyep, fű

oktatás

főnév
 • képzés, nevelés, tanítás, kiképzés
 • útmutatás, kiművelés
 • idomítás, ügyesítés

meggazdagodik, megga

ige
 • megvagyonosodik, megszedi magát, megtollasodik (bizalmas), feltör, jómódba jut, vagyont szerez, megszalad, meggazdagul, megszerzi magát (tájnyelvi), megboldogodik (tájnyelvi), megpelyhesedik (tájnyelvi) Sz: kincsre talált kertjében; megfogja az anyját; megtelt már a begye; felkapaszkodott az uborkafára

másrészről

határozószó
 • másrészt, másfelől, egyébként

megpirít

ige
 • megpörköl, megsüt, megpirongat (tájnyelvi), felrőstöl (tájnyelvi)
 • megperzsel, megéget, megsüt (nap)
 • (tájnyelvi): megszégyenít, megaláz, rápirít, megpirongat

odaerősít

ige
 • rögzít, odaköt, fölerősít, ráerősít, megerősít, megtűz, összefűz, összetűz, odaszegez, rákapcsol, fixál, odakapcsol, odaragaszt, kipányváz, odaláncol

megint1

ige
 • megszid, összeszid, rászól, megfedd, megró, megmossa a fejét, megleckéztet, megreguláz, lehord (bizalmas), pirongat, korhol, ráncba szed, dorgál
 • (szaknyelvi): intőt ad, beír
 • figyelmeztet, felszólít, emlékeztet, eszébe juttat
 • rendreutasít, elrendel

legnagyobb

melléknév
 • legjelentősebb, fő, óriási, felülmúlhatatlan, rekord (szleng), csúcs
 • maximális
 • legmagasabb

megszámlálhatatlan

melléknév
 • megszámolhatatlan, sok, rengeteg, számtalan, töméntelen, töménytelen, tenger, tengernyi, tenger sok, temérdek, tömérdek, határtalan, fölmérhetetlen, végtelen, megannyi, számos, nagyszámú, milliónyi, miriád (régies), innumerábilis (idegen), roppant

ok

főnév
 • előidéző, előzmény, forrás, eredet, kútfő
 • indok, indíték, indítóok, megokolás, motívum, rugó
 • ürügy, szín (régies), örv (régies), kifogás
 • alap
 • háttér