tengeri1 szinonimái

melléknév
 • óceáni, tengerjáró, tengerben élő, sósvízi

tengeri2 szinonimái

főnév
 • kukorica, kukrica (tájnyelvi), málé (tájnyelvi), törökbúza (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

letarol

ige
 • (növényzetet): elpusztít, kipusztít, kiirt
 • lecsupaszít, levág, lekoptat, lekopaszít, lekopaszt, megkopaszt
 • ledönt, lever
 • földúl

hozzávaló I.

melléknév
 • hozzáillő, méltó
 • hozzátartozó, kiegészítő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tengeri szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

társadalomtudomány

főnév
 • szociológia

szenved

ige
 • kínlódik, sínylődik, sorvad, gyötrődik, senyved, vajúdik, vesződik, bajlódik, laborál (régies)
 • tűr, kiáll, kibír, elvisel, fáj (valakinek) Sz: szenved, mint a kutya; majd megfeszül kínjában; a falra mászik kínjában; kínlódik, mint a paszuly hús nélkül

szégyenkezik

ige
 • szégyenkedik (tájnyelvi), pironkodik, pirul, irul-pirul, szégyelli magát, restelli magát, zsenírozza magát (bizalmas), restelkedik, ég (szleng) Sz: irul-pirul, mint a főtt rák; majd lesül a bőr a képéről; ég a bőr a pofáján; ég, mint a rongy

serbli

főnév
 • éjjeliedény, éjjeli, bili, bimbi (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): serpenyő

tekercs

főnév
 • orsó, rolni (bizalmas), guriga
 • gombolyag, motring (szaknyelvi), gömbölyeg, göngyöleg
 • rolád, roló, bejgli, patkó

tömérdek, temérdek I.

számnév
 • sok, rengeteg, töméntelen, végtelen, végtelenmiriád (régies), milliomezer (tájnyelvi), számos, számtalan, megszámlálhatatlan, tenger, tengernyi Sz: se szeri, se száma

rápirít

ige
 • rászól, megszégyenít, rendreutasít, letorkol, megpirongat, megdorgál, korhol, megfedd, megszid

rádióadás

főnév
 • közvetítés, rádióközvetítés, adás, sugárzás, hírközlés

monogram

főnév
 • névkezdőbetűk, névelőbetű (régies), névjelzés
 • kézjegy

rendre

határozószó
 • egymás után, sorjában, sorban, sorrendben, sorra
 • lassanként

trafikál

ige
 • (bizalmas): beszélget, trécsel (bizalmas), dumcsizik (bizalmas), cseveg, tereferél
 • cimborál, szövetkezik, összejátszik, összeszűri a levet, paktál
 • fondorkodik, mesterkedik, ármánykodik, rosszban sántikál, taktikázik, fortélyoskodik

útleírás

főnév
 • útinapló, útirajz, itinerárium (idegen)
 • úti beszámoló

inzultál

ige
 • sérteget, megsért, megbánt, gorombáskodik, becsmérel, gyaláz
 • beleköt, megtámad
 • bántalmaz

viszonylat

főnév
 • vonatkozás, összefüggés
 • reláció (szaknyelvi), kapcsolat, viszony
 • (szaknyelvi): járat
 • (régies): arány

tengődik

ige
 • nyomorog, senyved, sínylődik, szűkölködik, nélkülöz, vegetál, gyötrődik, vesződik Sz: tengeti az életét; egyik napról a másikra él
 • betegeskedik, gyöngélkedik, nyavalyog, szenved, kínlódik, sínylődik

tárgy

főnév
 • dolog, holmi, eszköz, cikk, portéka, egy-más, cucc (bizalmas), cókmók
 • ügy
 • objektum (szaknyelvi)
 • téma, tartalom, anyag
 • kérdés
 • tantárgy

tizenegyes

főnév
 • büntetőrúgás, büntető, pontrúgás

világoskék

melléknév, főnév
 • halványkék, pasztellkék, égszínkék, égszínű, lazúrkék, azúrszínű, azúrkék, azúr (választékos), akvamarin

termesz

főnév
 • fehér hangya, építészhangya

szertartásos

melléknév
 • ünnepélyes, feszes, merev, előírásos, ceremoniális, körülményes, mesterkélt, rituális
 • külsőséges, tartalmatlan, formális

torz

melléknév
 • eltorzult, eltorzított, idomtalan, visszataszító, rendellenes, nyomorék, groteszk, alaktalan, formátlan, deformált, idétlen, difformis (idegen), abnormis (idegen), amorf (idegen)

visong

ige
 • visít, visítoz, sikong, sikoltoz, sivalkodik, kornyikál, vijjog