deklarál szinonimái

ige
 • kinyilvánít, kijelent, kinyilatkoztat, kihirdet
 • (régies): bevall, megvall, beismer, bejelent
 • nyilvánít (valamilyennek), minősít (valamilyennek)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

üzérkedik

ige
 • spekulál, feketézik (szleng), seftel (bizalmas), nyerészkedik, üzletel, kufárkodik (régies), nyerekedik (tájnyelvi), zsidóskodik (régies), síbol (szleng)
 • valutázik (bizalmas)

egyesült

melléknév
 • összekapcsolt, egybekapcsolt, egyesített, összeolvadt, koalíciós, eggyé vált, együttes, kevert, kombinált, összetett, társult, összekötött, társas, föderált
 • (egyesült erővel): közösen, együtt, együttesen, karöltve, vállvetve
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a deklarál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csíraképes

melléknév
 • életképes, életrevaló, életerős, termékeny

bólongat

ige
 • (tájnyelvi): bólogat, bólingat

biológiai

melléknév
 • természetrajzi

bárhová

határozószó
 • bármerre, akárhová, akármerre

csuromvizes

melléknév
 • bőrig ázott, csuromvíz, pacallá ázott, lucskos, facsaró víz (tájnyelvi), csavaró víz (tájnyelvi), csoroncsú (tájnyelvi) Sz: olyan, mint az ázott ürge

égszínkék

melléknév, főnév
 • égkék, világoskék, azúrkék, azúr, lazúrkék, nefelejcskék, halványkék, kékes, kék

lámpás

főnév
 • laterna (idegen), lámpa, lámpi (tájnyelvi), égő
 • fáklya (régies)

altató II.

főnév
 • altatószer, nyugtató, narkotikum (szaknyelvi), álompor (régies), álomszer (régies), álomital (régies), alutó (régies), mákony (régies)
 • altatódal, bölcsődal, altatónóta (régies)

alkalmazott I.

melléknév
 • gyakorlati, tapasztalati
 • felhasznált, átültetett, adaptált

araszol

ige
 • mászik, kúszik

egy-kettő I.

számnév
 • egy-két, néhány, egynéhány, pár, egypár

elismer

ige
 • elfogad, belát, vállal, tudomásul vesz, akceptál (választékos), tiszteletben tart, respektál, koncedál (szaknyelvi), igazol, tanúsít, hitelesít, aláír, jóváhagy, engedélyez, nyugtáz
 • beismer, bevall
 • honosít, szentesít, ratifikál (szaknyelvi), legitimál (szaknyelvi)
 • méltányol, értékel, becsül, megbecsül, nagyra tart, fejet hajt (valaki előtt), dicsér, jutalmaz, díjaz

fenyeget

ige
 • fenyegetődzik, fenyegetőzik, fenyít (régies), ijeszt, ráijeszt, ijesztget, riogat, rémisztget
 • sakkban tart
 • veszélyeztet, küszöbön áll, a levegőben lóg

északi

melléknév
 • borealis (idegen), nordikus (idegen)

delejes

melléknév
 • (régies): mágneses, magnetikus (régies), elektromos
 • hipnotikus
 • (választékos): lenyűgöző, bűvös, bájos, igéző, varázslatos, elbűvölő, vonzó, varázsos, varázserejű

csille

főnév
 • bányakocsi, gurítókocsi, görgőkocsi, lóré, kutya (tájnyelvi)

drabális

melléknév
 • trabális, tagbaszakadt, termetes, nagy, drabi (bizalmas), tenyeres-talpas, robusztus, böhöm (bizalmas), dromedár

értelmes

melléknév
 • épelméjű
 • jó felfogású, jó eszű, jófejű, eszes, intelligens, nagyeszű, világos fejű, éles eszű, éles elméjű, okos, eszélyes (régies), lucidus (idegen), idejérelett (tájnyelvi), tudékony (tájnyelvi)
 • célravezető, célszerű, helyes, helyénvaló, épkézláb, józan, ésszerű, racionális, átgondolt, megfontolt
 • érthető, világos, áttekinthető, követhető

dicsekedik, dicseksz

ige
 • kérkedik, henceg, hetvenkedik, büszkélkedik, fitogtat (valamit), felvág, fennhéjáz, hivalkodik, anzágol (bizalmas), dicsérkedik (tájnyelvi) Sz: tömjénezi magát (szleng); adja a bankot (szleng); játssza az eszét (szleng); döngeti a mellét; féltéglával veri a mellét

borozó

főnév
 • poharazó, csapszék, borharapó, bormérés, borkimérés, borpince, borkóstoló, italmérés, italbolt, kocsma

dűlő

főnév
 • mezsgye, határ, szántó, ekeforduló, dűlőföld, határrész
 • dűlőút, földút, szekérút

esküszöveg

főnév
 • esküforma, eskü