kiváló szinonimái

melléknév
 • kitűnő, elsőrendű, elsőrangú, jeles, eminens, kiemelkedő, élenjáró, kimagasló, excellens (régies), elismert, híres, nagynevű, nagyhírű, nevezetes, címeres (tájnyelvi), klasszis (bizalmas), NB I-es (szleng), első osztályú, klassz (szleng), bajnok (szleng), szuper (szleng), frankó (szleng), haláli (szleng), nagyszerű, remek, ragyogó, elragadó, pompás, pazar, csodás, csodálatos, páratlan, fényes, egyedülálló, fantasztikus, betyáros (tájnyelvi), déványos (tájnyelvi), fájin (tájnyelvi), príma, csúcs (szleng), kóser (szleng), kafa (szleng), finom, ízletes, zamatos, utolérhetetlen, fejedelmi, fenséges, fenomenális, élvezetes, minőségi, nemes, lukulluszi (lakoma) (választékos), kifogástalan, tökéletes, mesteri, zseniális, szenzációs (bizalmas), briliáns, oltári (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiröhög

ige
 • kinevet, kikacag, kigúnyol, kicsúfol, megguggol (régies)
 • lenéz, lekicsinyel

fordító I.

főnév
 • tolmács, transzlátor (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiváló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kinyit

ige
 • bont, felbont, felnyit, megnyit, felpattint, lecsatol, kikapcsol, kibogoz, kicsomóz, kiold, megenged, kifejt, kiszabadít
 • kitár, feltár, kireteszel, felránt, feltép, feltör, felfeszít, kifeszít, kicsuk (tájnyelvi), kikulcsol (tájnyelvi), megpattant (tájnyelvi)
 • (szájat) kitát, eltát
 • bekapcsol, működésbe hoz, beindít
 • (virág) (tájnyelvi): kinyílik

karfiol

főnév
 • kelvirág, virágkáposzta (régies), kertifiola (régies), bimbóskáposzta (tájnyelvi), rózsakel (tájnyelvi), virágkel (tájnyelvi)

káderez

ige
 • tudakozódik, érdeklődik

igazság

főnév
 • igaz, való, bizonyosság, valóság, tény, tényállás, ténylegesség, hitelesség, realitás, őszinteség, veritas (idegen)
 • igazságszolgáltatás, bíróság

kiszámíthatatlan

melléknév
 • előreláthatatlan, beláthatatlan, meghatározhatatlan, bizonytalan, kifürkészhetetlen, felfoghatatlan, leírhatatlan, határozatlan, felmérhetetlen, meglepetésszerű, hirtelen, váratlan, megdöbbentő
 • szeszélyes, változékony, ingatag, labilis, megbízhatatlan, fegyelmezetlen, meggondolatlan, hóbortos, bolondos, rapszodikus, kelekótya, kelemótyás (tájnyelvi), hómántikus (tájnyelvi)

körkérdés

főnév
 • kikérdezés, ankét

táppénz

főnév
 • betegszabadság, betegpénz
 • betegállomány

havi

melléknév
 • havonkénti, hónaponkénti

hármas II.

főnév
 • trió, tercett (szaknyelvi)
 • (osztályzat): közepes, arany közép (szleng), galamb (szleng), kos (szleng), kígyó (szleng), középfazon (szleng), kukac (szleng), madár (szleng), sün (szleng), teve (szleng), tizenegyes (szleng), tripla (szleng), trojka (szleng)

eshetőség

főnév
 • lehetőség, valószínűség, eventualitás (idegen), kilátás, alkalom, esély, sansz (bizalmas)
 • remény, várakozás, távlat, perspektíva

heveny

melléknév
 • akut (szaknyelvi), gyors lefolyású, heves, gyorsan elharapódzó, hirtelen, rohamos, súlyos, veszedelmes, fenyegető
 • sürgős, égető, friss, szapora, szélsőséges
 • (régies): meleg, forró

köz3

melléknév
 • közösségi, társadalmi, együttes
 • általános, egyetemes, közös
 • átlagos, közepes, közönséges, egyszerű
 • közbülső

láthatár

főnév
 • látóhatár, horizont, szemhatár, látkör, látókör, láttávol (régies)

aláfest

ige
 • alapoz
 • (zenével) kísér

mereng

ige
 • (választékos): tűnődik, ábrándozik, mélázik, álmodozik, andalodik, révedezik, réved, töpreng, elbámészkodik, elgondolkodik

megakadályoz

ige
 • meggátol, megakaszt, megfékez, meghiúsít, megvétóz, letilt, visszatart, megszakaszt, elhárít, kontrakaríroz (régies), kiküszöböl, feltartóztat, elejét veszi, útját állja, kivéd (valamit), keresztülhúz, elgáncsol, elébe vág (valaminek), gátat vet (valaminek), elfojt, keresztbe tesz (bizalmas), megállít, kiparíroz (idegen)

kíváncsiskodik

ige
 • érdeklődik, kérdezősködik, tudakozódik, informálódik, búvárkodik, fürkészik, kutakodik, vizsgálódik, kikérdez, kifaggat, vallat, szaglász, nyomoz, firtat, vizsgáztat, leskelődik, beleüti az orrát

kimustrál

ige
 • kiselejtez, kirostál, kidob, eldob, kihajít, megszabadul, sutba dob, szemétre dob, kiválogat, kiszuperál (bizalmas), szanál
 • (régies): elbocsát, kicsap
 • alkalmatlannak nyilvánít, leszerel

kormányos

főnév
 • navigátor (idegen)
 • kalauz (régies)

másnap

határozószó
 • egy napra rá, következő napon, rá következő napon

kocsirakomány

főnév
 • fuvar, rakomány

kátrány

főnév
 • szurok, hajószurok
 • kenőcs, kocsikenőcs, szekérkenőcs, kulimász (régies), kalamász (régies), dohat (régies), deget (régies)

köhögés

főnév
 • köhécselés, köhintés, fulladozás, keh (régies)

meder

főnév
 • vízágy, árok, bevágás, kanális, vályú, vágat
 • folyóágy, folyómeder